Main Menu
User Menu

Marvan, František

     
Příjmení:
Surname:
Marvan
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Marvan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.01.1886 Opočno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.12.1971 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Marvan-Frantisek-t60167#216972Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Marvan
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Marvan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.06.1900 Státní nižší reálka, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1900-DD.08.1904 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.03.1920-DD.09.1920 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.03.1934-DD.07.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1904 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1905 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 setník rakousko-uherské branné moci
05.12.1918 setník pěchoty
01.11.1919 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
31.12.1923 podplukovník generálního štábu
21.02.1929 plukovník generálního štábu
05.03.1936 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.09.1929-DD.09.1930 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
DD.09.1932-DD.02.1934 Velitel : Pěší pluk 36
DD.08.1934-DD.10.1934 Velitel : Pěší pluk 36
DD.10.1934-15.10.1935 Velitel : 18. pěší brigáda
15.10.1935-05.03.1936 Velitel : 20. pěší brigáda
05.03.1936-DD.11.1937 Velitel : 20. pěší brigáda
DD.12.1937-01.01.1938 Velitel : 1. horská brigáda
31.12.1937-25.09.1938 Velitel : 16. divise
27.09.1938-14.10.1938 Velitel : 16. divise
00.05.1944-15.10.1944 Velitel : Zasazený generální inspektorát

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1904-DD.11.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 42, Hradec Králové a Terezín
DD.11.1912-DD.09.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 40, Nisko a východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.11.1914 nemocniční ošetřování
DD.11.1914-DD.01.1915 velitel roty náhradního praporu Pěšího pluku č. 40, Moson
DD.01.1915-DD.05.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 40, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 nemocniční ošetřování
DD.09.1915-DD.02.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 40, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.04.1916 nemocniční ošetřování
DD.04.1916-DD.06.1916 velitel roty náhradního praporu Pěšího pluku č. 40, Sambor
DD.06.1916-DD.10.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 40, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.07.1917 velitel výcvikového praporu 19. pěší divise, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.12.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 40, východoevropské válčiště
DD.12.1917-DD.11.1918 pobočník velitele Pěšího pluku č. 40, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.02.1919 velitel strážní roty pražské posádky, Praha
DD.02.1919-DD.07.1919 velitel Strážního praporu č. 4 pražské posádky, Praha
DD.07.1919-DD.10.1919 velitel praporu Kombinovaného pěšího pluku 110, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.03.1920 pobočník velitele Slováckého dobrovolnického pluku, Šahy
DD.03.1920-DD.09.1920 vojenské studium, Praha
DD.09.1920-DD.11.1921 důstojník 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.07.1923 důstojník 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.07.1923-DD.02.1928 vojenský přidělenec v Německé republice, Berlin
DD.02.1928-DD.09.1929 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
DD.09.1929-DD.09.1930 zatímní náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
DD.09.1930-DD.09.1932 zástupce velitele Pěšího pluku 21, Čáslav
DD.09.1932-DD.03.1934 velitel Pěšího pluku 36, Užhorod
DD.03.1934-DD.07.1934 vojenské studium, Praha
DD.07.1934-DD.10.1934 velitel Pěšího pluku 36, Užhorod
DD.10.1934-DD.05.1935 velitel Pěší brigády 18, Žilina
DD.05.1935-DD.11.1937 velitel Pěší brigády 20, Žilina
DD.11.1937-DD.01.1938 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
DD.01.1938-DD.03.1939 velitel Divise 16, Ružomberok a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1913

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

DD.MM.1915

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1937

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Marvan-Frantisek-t60167#347604Verze : 0
MOD