Main Menu
User Menu

Marobud

Maroboduus / Marobud

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Marobud
Jméno v originále:
Original Name:
Marobud
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.37
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
markomanský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marobud
URL CZ: https://www.valka.cz/Marobud-t175842#519028Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Maroboduus-Marobud-t175842#519028Version : 0
MOD
Marobud pocházel z urozeného markomanského rodu. A tak, v souladu s dobovou praxí, strávil své dětství jako rukojmí v Římě. Zde se mu dostalo příslušného vzdělání a pochytil římskou kulturu. Přesné datum jeho návratu ke svému kmeni neznáme, nicméně bylo to někdy před rokem 9 př. n. l. Marobud se po příchodu zpět stal jejich králem. Markomané tehdy sídlili ve středním Německu, které ale v letech př. n. l. opustili kvůli tlaku římských legií. Za své nové sídlo si zvolili českou kotlinu. Osídlili střední Čechy, Poohří, východní a jižní Čechy. Minimálně zčásti se museli potkat s Kelty a nějakou dobu s nimi žít, neboť došlo k převzetí zeměpisných jmen.


Marobud podporoval obchod se sousedními římskými provinciemi. Ze získaných prostředků budoval velkou armádu, s níž si pak podmanil řadu okolních kmenů, včetně na Moravě usazených Kvádů. V době největšího rozmachu bylo Markomanům podřízeno území až na dolním Labi a dolní Visle. Jednalo se o tedy o poměrně rozsáhlou říši, což vyvolávalo obavy v římské říši, ačkoliv Marobud se snažil o neutrální politiku vůči svému jižnímu sousedovi. Římané roku 6. n. l. uskutečnili preventivní vojenskou výravu, která se skládala ze dvou velkých proudů. Jeden směřoval z Carnunta (a vedl ho pozdější císař Tiberius) a druhý z Mogontiaca. Tedy z oblasti dnešní Vídně a Mohuče. Výprava se nejspíše blížila úspěšnému konci, jenže v Panonii vypuklo povstání, které si vyžádalo nasazení jednotek, které se dosud podíleli na výpravě proti Marobudovi. Ten nyní měl velkou příležitost k protiútoku, avšak rozhodl se pokračovat ve své mírové politice a s Římany uzavřel smlouvu, která mu zajistila klid.


To se vyplatilo i Římu, neboť Marobud se v roce 9 odmítl připojit k povstání, které vedl cheruský Arminius. I tak ale utrpěli Římané těžké ztráty. Naopak Arminiova moc rostla. Ten si také postupně podroboval kmeny, které dosud respektovaly Marobudovu moc. I v Marobudově okolí se množily hlasy, které požadovaly lepší vztahy s Arminiem a boj proti Římanům. Marobud se ale držel své linie. V roce 17 došlo k vojenskému střetu s Arminiem a v následujícím roce byl Marobud svržen Katvaldou. Uchýlil se pak do římského exilu a zbytek života strávil v internaci v Ravenně.Zdroje:
Droberjar, Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši, Nakladatelství Set Out Roman Míšek, Praha, 2000
Bláhová, Marie - Frolík, Jan - Profantová Naďa: Velké dějiny zemí Koruny české I., Paseka, Praha - Litomyšl, 1999
URL CZ: https://www.valka.cz/Marobud-t175842#519031Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Maroboduus-Marobud-t175842#519031Version : 0
MOD