Main Menu
User Menu

Mohuč

Mainz

     
Název:
Name:
Mohuč
Originální název:
Original Name:
Mainz
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Porýní-Falc
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°59'42.99"N 8°16'03.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Keim, Gustav
* 06.12.1876 
von Platen, Hartwig
* 18.04.1878 
Zörgiebel, Karl Friedrich
* 30.09.1878 
Boehmer, Hans
* 21.10.1886 
von Vietinghoff-Scheel, Heinrich-Gottfried
* 06.12.1887 
- Schaum, Otto
* 21.12.1890 
Kolb, Alexander
* 12.05.1891 
Schirmer, Alfred
* 08.09.1892 
von Thüngen-Roßbach, Karl
* 26.06.1893 
Keppler, Georg
* 07.05.1894 
- Hünermann, Rudolf
* 15.08.1895 
Bleyer, Eugen-Heinrich
* 20.11.1896 
Grosse, Harald
* 17.11.1906 
Eilers, Adolf
* 13.10.1907 
Borger, Wolfgang
* 04.04.1913 
- von Diringshofen, Max
† 27.05.1959
Zörgiebel, Karl Friedrich
† 14.03.1961
Amling, Fritz
† 06.03.1994
Jakob, Friedrich
† 09.09.1994
Brux, Albert
† 16.12.2001
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1741-DD.MM.1754
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
01.05.1942-DD.09.1942
7. letka Noční stíhací eskadry 4
7th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.05.1942-DD.09.1942
8. letka Noční stíhací eskadry 4
8th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.05.1942-DD.09.1942
9. letka Noční stíhací eskadry 4
9th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.05.1942-DD.09.1942
III. skupina Noční stíhací eskadry 4
3rd Group of the 4th Night Fighter Wing
01.05.1942-DD.09.1942
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 4
Staff of the 3rd Group of 4th Night Fighter Wing
01.01.1943-01.08.1943
10. letka Noční stíhací eskadry 4
10th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.01.1943-01.08.1943
11. letka Noční stíhací eskadry 4
11th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.01.1943-01.08.1943
12. letka Noční stíhací eskadry 4
12th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
01.01.1943-01.08.1943
IV. skupina Noční stíhací eskadry 4
4th Group of the 4th Night Fighter Wing
01.01.1943-01.08.1943
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 4
Staff of the 4th Group of the 4th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.03.1944
1. letka Noční stíhací eskadry 6
1st Squadron of the 6th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.03.1944
2. letka Noční stíhací eskadry 6
2nd Squadron of the 6th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.03.1944
3. letka Noční stíhací eskadry 6
3rd Squadron of the 6th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.03.1944
I. skupina Noční stíhací eskadry 6
1st Group of the 6th Night Fighter Wing
01.08.1943-DD.03.1944
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 6
Staff of the 1st Group of the 6th Night Fighter Wing
DD.05.1944-DD.08.1944
10. letka Noční stíhací eskadry 5
10th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.05.1944-DD.08.1944
11. letka Noční stíhací eskadry 5
11th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.05.1944-DD.08.1944
12. letka Noční stíhací eskadry 5
12th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.05.1944-DD.08.1944
IV. skupina Noční stíhací eskadry 5
4th Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.05.1944-DD.08.1944
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 4th Group of 5th Night Fighter Wing
DD.08.1944-23.11.1944
Noční stíhací eskadra 4
4th Night Fighter Wing
DD.08.1944-23.11.1944
Štáb Noční stíhací eskadry 4
Staff of the 4th Night Fighter Wing
10.09.1944-23.11.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 4
7th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
10.09.1944-23.11.1944
8. letka Noční stíhací eskadry 4
8th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
10.09.1944-23.11.1944
9. letka Noční stíhací eskadry 4
9th Squadron of the 4th Night Fighter Wing
10.09.1944-23.11.1944
III. skupina Noční stíhací eskadry 4
3rd Group of the 4th Night Fighter Wing
10.09.1944-23.11.1944
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 4
Staff of the 3rd Group of 4th Night Fighter Wing
27.03.1945-29.03.1945
80. pěší divize
80th Infantry Division
05.04.1945-28.04.1945
10. fotografická skupina (průzkumná)
10th Photographic Group (Reconnaissance)
08.04.1945-30.04.1945
354. stíhací skupina
354th Fighter Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://de.wikipedia.org/wiki/Mainz
URL : https://www.valka.cz/Mohuc-t112363#393022Verze : 0
MOD