Main Menu
User Menu

LT-38 - V-3024

monografie jednoho vozu

Ľahký tank vzor 1938
spoluator: Ivan Bajtoš (†)


Základní údaje:
armádní označení LT-38
armádní specifikace lehký tank
vojenské evidenční číslo (SPZ) V-3024
jiné identifikační znaky -
výrobce Böhmische und Mährische Maschinenfabrik,
dříve ČKD a. s.
tovární označení TNH-Sl/II
základní provedení 2. série
výrobní sériové číslo -
datum dodání po 02.12.1941
v službě 11.07.1942-?
přestavby a úpravy -

Zastírací nátěr (camouflage):
povrch šedá
(zelená ?)
armádní odstín
vnitřek trupu slonová kost armádní odstín

Historie vozu:Fotodokumentace:
- viz přílohy


Poznámka:
Protektorátní firma BMM dodala slovenské armádě dvě série tanků, prostřednictvím účastinovej spoločnosti Orava.
URL : https://www.valka.cz/LT-38-V-3024-t56139#204738Verze : 0
MOD
Tank použit des. M. Korbeľou z půlčety LT přidělené 101 pěšímu pluku k dezerci z kasáren v Jeľsku k partyzánům. Osud tanku je nejasný starší prameny (I. Bajtoš) předpokládají, že tank se vrátil na Slovensko, novější výzkumy (např. P. Mičianik) působení "Zaisťovacej divízie" s odvoláním na tvrzení pamětníků, že tank byl opuštěn v korytě řeky Uborť u obce Remezy, kde byl k vidění ještě v 70tých letech.
URL : https://www.valka.cz/LT-38-V-3024-t56139#296410Verze : 0
Vážení,
kolega "japo" zde nakousl zajímavé téma v kterém tvrdí, že osud tanku byl nejasný. Mám pocit, že v publikacích na které se odvolával nic nejasného není.


Ivan Bajtoš (†):
História slovenského pluku útočnej vozby 1939-1944
, Košice 1987, manuskript údajně uložen v Múzeu SNP v B. Bystrici


O deserci Martina Korbeľa se píše na stranách 94 a 95 toto:
"8. júna 1943 došlo k ďalšiemu pozoruhodnému prechodu príslušníka ZD na stranu partizánov. Udalosť je unikátna tým, že k prechodu došlo na tanku. Vodičom tanku dôst. zást. Drenčáka v Jelsku bol slob. Martin Korbeľa. Bývali spolu na izbe, spolu počúvali i vysielania rádia Moskva. V Jelsku došlo k tajným kontaktom s partizánmi a po prechode stot. Nálepku sa rozhodol k podobnému činu i slob. Korbeľa. 8. júna bolo vyhlásené čistenie tankov. Slob. Korbeľa do tanku LT-38 č. V-3024 tajne preniesol kabát, prilbu a strelivo. Opustiť Jelsk s tankom sa bez problémov nedalo, mesto bolo uzatvorené zátarasmi, pri ktorých strážili aj Nemci. Martin Korbeľa si dobre obzrel situáciu z požiarnej veže a zistil, že zátarasy sú otvorené. Požiadal preto po čistení o dovolenie vyskúšať tank (182). Potom s tankom rýchlo prešiel okolo stráží a ukrytý za železničným násypom smeroval k dedine Remezi, o ktorej sa vedelo, že je partizánska. Tesne pred touto obcou klesala cesta k riečke Uborť, ktorá bola práve silne rozbahnená. Keďže most bol zničený, slob. Korbeľa sa pokúsil prebrodiť riečku, ale tank v bahne zapadol. Preto sa ponáhľal do dediny, odtiaľ ho miestni obyvatelia zaviedli do lesa k partizánom a tí poslali ku zničenému mostu pomoc. Slob. Korbeľu privítal npor. Nyrko, prebehlík od slovenských letcov. Tank pripevnili na laná a pokúšali sa ho vytiahnuť, ale bez úspechu. Vybrali z neho oba guľomety. Vtedy sa objavilo nepriateľské lietadlo, slob. Korbeľa ho zahnal paľbou jedného z tankových guľometov. Neskôr prileteli i ďalšie lietadlá, ktoré ranili jedného partizána a zabili jedného koňa, preto sa partizáni stiahli do lesa (183). Unesený tank bol príslušníkmi tankovej čaty neskôr z riečky vytiahnutý a odtransportovaný v nepojazdnom stave do Jelska."


Martin Lacko:
Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942-1943
, vydavateľ Ústav pamäti národa, Bratislava 2007, ISBN 978-80-969699-4-4


O deserci Martina Korbeľa se píše na stranách 152 až 154 toto:
"Podľa Korbeľu sa v čate v máji 1943 chystali na útek piati - vojaci Belan, Kováč, Patúš, Machovič a on. Nakoniec však štyria zbehnúť odmietli a tak utiekol iba on. Podľa neho bol za tým strach z možných represií voči zbehom, ako aj ich rodinám, ako vojakov strašili. „Bolo dohodnuté previesť prechod, až sa front priblíži," znel akýsi kompromisný záver. Korbeľa sa však s týmto stanoviskom zmieriť nehodlal, preto utiekol na tanku sám. (57) Bol rozhodnutý využiť príležitosť, ktorá sa mu 8. júna naskytla. Mimochodom len pár minút nato, ako jednotkám čítali rozkaz gén. Čatloša o stannom práve a tvrdých trestoch pre zbehov. "Jedno mi bolo jasné: Ak čo najskôr nezdúchnem, neskôr sa mi to podariť nemusí... Nech sa robí, čo sa robí, pokúsiť sa musím. Musím!" Naštartoval preto svoj tank, vyšiel z garáží, prešiel celým Jeľskom až do obce Remezy. Pred obcou bola malá riečka so spáleným mostom a močaristými brehmi. V rieke s mäkkým dnom jeho tank uviazol. Ratoval sa teda aspoň sám, nechajúc tank v rieke. Mal len niekoľko minút nato, aby sa dostal k partizánom. Opis týchto chvíľ bol viac než zaujímavý: "Chmatol som osobnú zbraň a kožený oblek, vyskočil z tanku a rozbehol sa do blízkej obce. Bola ľudoprázdna. Obyvatelia v domnení, že ide o trestnú výpravu, sa rozutekali do lesov a poschovávali sa." (58) Až naostatok, s pomocou jednej starenky, sa mu podarilo dosiahnuť vytúžený cieľ - stretnutie s partizánmi. Uviaznutý tank sa však už pre partizánov nepodarilo zachrániť. O pár minút ho totiž ostreľovali a bombardovali dve vyslané lietadlá. (59) Výsledok náletu bol podľa Korbeľu dosť drsný: Osada zničená, väčšina chalúpok ľahla popolom, niekoľko ranených a dvaja mŕtvi dedinčania. (60) Nakoniec za pomoci partizánov vyhodili tank do vzduchu. ... (61) ..."


Poznámka
O vyhození tanku do vzduchu se píše ještě na straně 277 - viz vysvětlivky č.: 197 a 198.


Shrnutí
V záležitosti tanku LT-38 č. V-3024 obě práce shodně čerpají ze vzpomínek pamětníků a nejsou podloženy oficiálními dokumenty, takže nemohla být provedena kontrola z nezávislého zdroje. Osud tanku, po té co jej opustil desertér Korbeľa, byl hodnověrně popsán jeho bývalým velitelem panem Drenčákem. Pro tvrzení, že stroj byl ještě v sedmdesátých letech na území Běloruska jsem nenalezl ani jeden přímý, či nepřímý odkaz.


Vysvětlivky
Ján Drenčák - byl velitelem tanku č. V-3024.
Martin Korbeľa (někdy psán Korbela) - byl řidič tanku č. V-3024.
dôstojnícky zástupca - zkratka: dôst. zást., později rotník, odpovídá čsl. hodnosti: rotmistr.


57 - VHA Bratislava, ŠZ-X-5, Korbeľa, M.: Bojoval som v Nálepkovom oddieli, strana 3.
58 - VHA Bratislava, ŠZ-X-5, Korbeľa, M.: Bojoval som v Nálepkovom oddieli, strana 6.
59 - Bystrický, J.: Zaisťovacia divízia II., strana 46, Korbeľa však hovorí až o šiestich vyslaných lietadlách.
60 - VHA Bratislava, ŠZ-X-5, Korbeľa, M.: Bojoval som v Nálepkovom oddieli, strana 9.
61 - VHA Bratislava, ŠZ-X-5, Korbeľa, M.: Bojoval som v Nálepkovom oddieli, strana 9.
182 - Údaje Jána Drenčáka v rozhovore s autorom 13.3.1984.
183 - Noviny Pravda, Bratislava, 24.8.1979, článok "S tankom k partizánom".
197 - Inde Korbel.
198 - Korbeľa však s tankom uviazol, preto partizáni podložili nálož a tank vyhodili do vzduchu.
URL : https://www.valka.cz/LT-38-V-3024-t56139#299288Verze : 1
MOD
Děkuji za kvalitní příspěvek uvedenému tématu. Pro verzi zanechání tanku na místě viz tyto prameny: Pavel Mičianik: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zvazu II. Vydavatel: Dali-BB s.r.o., 2008, ISBN: 978-80-89090-48-8


Na str. 218-219 je popsán útěk M. Korbeľu (pozdějšího generála ČSLA), vylíčení je v podstatě shodné s výše uvedenými popisy a končí tím: Partizáni vyhodili tank do vzduchu ... Prieskum pod velenim npor. Stašku (pešia rota na autách, družstvo minometov a 2 tanky) zistil, že partizáni tank náložmi roztrhli. Tank zostal zapadnutý a zničený na mieste ) (88).


Poznámka pod čarou 88 pak, kromě odvolávky popisy průběhu dezerce zní následovně: Kubiš R: Spomienky C. d. 131. Tank Lt-38 (V3024) bol zapadnutý v močiary pri obci Remety ešte v roku 1970. Videl ho tam bývalý partizán Vladimír Sankievič, ktorý tam bol s rodinou na hubách. Bolo ešte možné vliezť do veže. Tamtiež.


Tento údaj se pak odráží i v počtu tanků, které jsou staženy na Slovensko 22.7.1943 na str. 252 stejné knihy - 5 tanků Lt 38 z toho jeden nepojízdný (V3009), ačkoliv četa měla při příjezdu na Ukrajinu 6 tanků Lt 38.


Vzpomínky R.Kubiše byly vydány M.Lackem kniha: Denniky a spomienky vojakov z vychodneho frontu a jsou dostupné na i stránkách www.druhasvetova.sk
URL : https://www.valka.cz/LT-38-V-3024-t56139#301100Verze : 0