Main Menu
User Menu

Zajišťovací divise [1941-1943]

Assurance Division / Zaisťovacia divízia

     
Název:
Name:
Zajišťovací divise
Originální název:
Original Name:
Zaisťovacia divízia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1943
Nástupce:
Successor:
2. pěší divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.07.1941-12.08.1941 Armádna skupina
12.08.1941-01.09.1941 Polní sbor
01.09.1941-06.10.1941 Skupina armád Jih
06.10.1941-01.07.1943 Velitelství branné moci Ukrajina
01.07.1943-01.08.1943 Velitelství branné moci Ostland
Dislokace:
Deployed:
26.07.1941-01.08.1943 východoevropské válčiště, ?
26.07.1941-01.08.1941 Stryj, ? /
01.08.1941-01.09.RRRR Drogobyč, ? /
01.09.1941-05.09.1941 presun / , ?
05.09.1941-06.10.1941 Starokonstantinov, ? /
06.10.1941-24.07.1942 Žitomir, ? /
24.07.1942-15.03.RRRR Ovruč, ? /
15.03.1943-15.06.1943 Kozinky, ? /
15.06.1943-30.06.1943 presun / , ?
30.06.1943-01.08.1943 Minsk, ? /

Velitel:
Commander:
26.07.1941-17.09.1941 Dúbravec, Benedikt (Plukovník)
17.09.1941-19.11.1941 Malár, Augustín (Plukovník)
19.11.1941-05.08.1942 Kuna, Pavol (Plukovník)
05.08.1942-01.08.1943 Pilfousek, Rudolf (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.07.1941-19.11.1941 Krnáč, Ján (Podplukovník)
19.11.1941-28.02.1942 Urban, František (Major)
28.02.1942-01.11.1942 Šišovský, Ladislav (Podplukovník)
01.11.1942-29.04.1943 Kanák, Viliam (Podplukovník)
29.04.1943-01.08.1943 Nosko, Július (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.07.1941-07.04.1942 Dělostřelecký pluk 31
25.07.1941-01.07.1942 Jezdecký přezvědný oddíl
25.07.1941-22.11.1941 Náhradní prapor Zajišťovací divise
25.07.1941-01.04.1942 Nákladní autokolona 509
25.07.1941-01.04.1942 Nákladní autokolona 551
25.07.1941-01.08.1943 Pěší pluk 101
25.07.1941-01.08.1943 Pěší pluk 102
25.07.1941-01.08.1943 Spojovací prapor 1
26.07.1941-01.05.1942 Lehká protiletadlová baterie 14
01.07.1942-01.08.1943 Dělostřelecký oddíl III/31
01.07.1942-01.08.1943 Skupina vzdušných zbraní
01.07.1942-01.08.1943 Smíšený přezvědný oddíl
01.09.1942-21.04.1943 Pionýrska rota 3
01.09.1942-20.01.1943 Četa lehkých tanků 1
01.10.1942-01.08.1943 Nákladní autokolona 221
01.10.1942-01.08.1943 Nákladní autokolona 322
01.10.1942-01.08.1943 Štábní autokolona 2
21.04.1943-17.06.1943 Pionýrsky prapor 12
17.06.1943-01.08.1943 Pionýrska rota 3

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vyššie veliteľstvo 1
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
Mičianik, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu (1941–1944). Zv. 1. Banská Bystrica, Dali-BB 2007.
Mičianik, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu (1941–1944). Zv. 2. Banská Bystrica, Dali-BB 2008.
URL : https://www.valka.cz/Zajistovaci-divise-1941-1943-t49263#396853Verze : 6
MOD