Main Menu
User Menu

Mičianik, Pavel

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944)

MIČIANIK, Pavel:
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941-1944) V operácii Barbarossa
Banská Bystrica, Dali-BB 2007. 296 s.
ISBN 978-80-89090-37-21.Budovanie slovenskej armády pred sovietsko-nemeckou vojnou, S.14
2.Vstup SR do vojny proti ZSSR, S.39
3.Rýchla skupina v začiatočnej fáze operácie Barbarossa, S.61
4.Rýchla brigáda a bitka pri Lipovci, S.86
5.Armádna skupina na západnej Ukrajine, S.138
6.Sformovanie Rýchlej divízie a jej nasadenie do Bitky o Kyjev, S.191
7.Rýchla divízia v záverečnej fáze operácie Barbarossa, S.215
8.Zaisťovacia divízia v okupačnej službe na Ukrajine, S.258
URL : https://www.valka.cz/Micianik-Pavel-t78085#297198Verze : 2
MIČIANIK, Pavel:
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941-1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri.
Banská Bystrica, Dali-BB 2008. 343 s.
ISBN 978-80-89090-48-8"Povinné čítanie" pre záujemcov o činnosť Slovenskej armády počas druhej svetovej vojny. Text je plný faktografických informácií o pôsobení slovenských vojakov doplnený množstvom fotografií
1. Ukrajina a Bielorusko pod nacistickou okupáciou
2. Prvé boje s partizánskymi oddielmi na Ukrajine a v južnom Bielorusku
3. Delostrelecký pluk 31 v druhej bitke o Charkov
4. Zintenzívnenie bojov s partizánmi a posilnenie divízie
5. Príchod a pôsobenie partizánskych brigád plukovníka Kovpaka a Saburova v operačnom priestore Zaisťovacej divízie
6. Protipartizánska ofenzíva v zime 1942/1943
7. Styky a spolupráca Slovákov so sovietskymi partizánmi
8. Posledné mesiace na Ukrajine a v južnom Bielorusku
9. Druhá pešia divízia v priestore Minska
10. Železniční pionieri v tyle Wehrmachtu
V prílohách sú uvedené pramene a literatúra, návody na odstránenie rôznych druhov mín, mapky a plány, zoznam obetí a ďalšie farebné fotografie.
URL : https://www.valka.cz/Micianik-Pavel-t78085#287769Verze : 1
Pavel Mičianik - Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III (1941-1944) Rýchla divízia, rok vydania 2009, ISBN: 978-80-89090-64-8
URL : https://www.valka.cz/Micianik-Pavel-t78085#709177Verze : 2
MOD
Pavel Mičianik - Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941-1944) 1. pešia divízia Slovenský vojak, Banská Bystrica, Dali-BB, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-81410-13-0
URL : https://www.valka.cz/Micianik-Pavel-t78085#709178Verze : 2
MOD