Main Menu
User Menu

Království Malorka [1231–1349]

Kingdom of Majorca / Reino de Mallorca

     
Název:
Name:
Království Malorka
Originální název:
Original Name:
Reino de Mallorca / Regne de Mallorca / Regnum Maioricae
Hlavní město:
Capital:
Palma a Perpignan
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Království Malorka / List of Rulers - Kingdom of Majorca
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
4992 km2
Geografická poloha:
Location :
Středozemní moře
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Země koruny Aragonské
Vznik:
Independence:
DD.MM.1231 administratívnym odčlenením v rámci Aragónskej koruny
Zánik:
Dissolution:
25.10.1349 po vojenskej porážke v bitke u Llucmajor strata kráľovských výsad a opätovné včlenenie do Aragńskej koruny
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
súčasť Aragónskej koruny, kráľovstvo zahŕňalo Baleárske ostrovy. Kráľ Malorky bol zároveň lénnym pánom niekoľkých grófstiev v severnom Španielsku a južnom Francúszku
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Majorca

Království Malorka [1231–1349] - Územia pod kontrolov panovníkov Malorky (wikipedia)

Územia pod kontrolov panovníkov Malorky (wikipedia)
URL : https://www.valka.cz/Kralovstvi-Malorka-1231-1349-t123637#421042Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost2.2.1208 Narodil se - Jakub I. - (král Aragónu, Mallorcy, Valencie
)10.4.1267 Narodil se - Jakub II. - (král Aragonu a Valencie
)27.7.1276 Zemřel - Jakub I. - (král Aragónu, Mallorcy, Valencie
)


21.1.1287 Aragonské vojsko znovu obsadzuje Menorku z rúk moslimov


18.6.1291 Zemřel - Alfons III. - (Král Aragonu a Valencie
)2.11.1327 Zemřel - Jakub II. - (král Aragonu a Valencie
)
URL : https://www.valka.cz/Kralovstvi-Malorka-1231-1349-t123637#714798Verze : 0
MOD
Keď v roku 1231 dokončil Jakub I. svoju vojenskú inváziu na Baleárske ostrovy, nepodarilo sa mu z dôvodu bojmi oslabených vojenských síl zlomiť odpor všetkých miestnych moslimských komunít. Jednou z takýchto území bol ostrov Menorka, na ktorý sa so svojimi silami stiahol šerif Abû 'Uthmân Sa'îd ibn Hakam al Qurashi (na ostrovoch pôsobil od roku 1227 ako daňový správca a vojenský veliteľ). Po rokovaní medzi vyslancami Jakuba I. a predstaviteľmi moslimskej komunity na ostrove Menorca bola 17.06.1231 podpísaná zmluva z Capdepery, na základe ktorej sa ostrov stal vazalom Malorského kráľovstva s vlastnou administratívou a širokou autonómiou. Zmluva poskytla ostrovu širokú politickú autonómiu a vojenskú ochranu ostrova malorským kráľom výmenou za platenie ročného tribútu vo výške tritisíc quarterov1) pšenice, sto kráv a päťsto kôz alebo oviec, neskôr rozšírené o 2 quintaly2) čerstvého masla a 200 bažantov za právo na prepravu dobytka cez územie kráľovstva.


V roku 1234 sa voči vláde ostrova vojensky postavil Abû 'Uthmân Sa'îd ibn Hakam al Qurashi, ktorý si na ostrove uzurpoval moc pre seba a ako Ra'îs z Menorky vyjednal novú zmluvu s kráľom Jakubom I. Na ostrove sa pod jeho vládou zaviedlo opäť tvrdé vymáhanie islamského práva, ale darilo sa aj ekonomike. Vytvoril vlastnú vládu tvorenú ministrami a zástupcami klanov a aj vlastnú malú žoldniersku armádu. Jeho politika umožnila moslimskej komunite na ostrove Menorka relatívne slobodne prežiť obdobie rekonquisty, počas ktorej iné moslimské komunity v oblasti Pyrenejského poloostrova jedna po druhej podliehali katolíckym panovníkom.
Abû 'Uthmân Sa'îd ibn Hakam al Qurashi zomrel v roku 1282 a jeho nástupcom sa stal jeho syn Abû 'Umar ibn Sa'îd.


Tento vazalský vzťah medzi moslimskou samosprávou ostrova a katolíckym panovníkom kráľovstva trval až do roku 1287, keď počas aragonskej invázie vedenej kráľom Alfonzom III. boli miestni moslimovia porazení a nasledovali osud svojich súvercov z pevniny.
1) objemová jednotka, 1q=cca 281 l
2) hmotnostná jednotka, quintal=metrický cent, metrák=100 kgZdroj: en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Majorca
URL : https://www.valka.cz/Kralovstvi-Malorka-1231-1349-t123637#714808Verze : 5
MOD