Main Menu
User Menu

Země koruny Aragonské [1164-1516]

Crown of Aragon

Corona d'Aragón / Corona de Aragón

     
Název:
Name:
Země koruny Aragonské
Originální název:
Original Name:
Corona d'Aragón / Corona de Aragón
Hlavní město:
Capital:
Itinerant
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Aragonie
()
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
250000 1) km2
Geografická poloha:
Location :
jihozápadní evropa, středomoří
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Navarrské království, Francouzské království, Kastilské království / Země koruny Kastilské
Vznik:
Independence:
DD.MM.1164 úniou Aragonského království a Barcelonského grófstva
Zánik:
Dissolution:
14.03.1516 na Španělské království (sloučením s Kastílii)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
aragónci, katalánci, kastilané
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) v roku 1443


Okrem Aragónie a Barcelony územie postupne zahŕňalo Království Mallorca, Království Valencia, Sicílske kráľovství a Neapolské království
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_Aragon
www.cojeco.cz
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#407641Verze : 0
MOD
Sardínsko-Korzické kráľovstvo


V roku 1297, počas konfliktu medzi rodmi Anjou a Aragon rozhodol pápež Bonifác VIII. o vytvorení Sardinsko-korzického kráľovstva z oboch rovnomenných ostrovov. Išlo síce iba o "papierové" kráľovstvo, nakoľko oba ostrovy už svojich pánov mali (oba ostrovy ovládala Janovská a Pisanská republika spolu s niekoľkými miestnymi vládcami), ale to nebránilo pápežovi vzniknuté léno udeliť Aragónskemu panovníkovi Jánovi II. Spravodlivému (Jaime II) ako náhradu za územné straty Sicílskeho kráľovstva na pevnine.


Reálnu moc nad Sardíniou začal aragónsky panovník získavať až o takmer 2 desaťročia neskôr, v roku 1324, keď sa Jánovi II. podarilo vybojovať územie okolo hlavného mesta Cagliari a druhého najväčšiho mesta Gallura z držby Republiky Pisa. V nasledujúcom období sa Aragóncom podarilo získať aj územia pod kontrolou poloautonómnej Republiky Sassari, ovládané Janovskou republikou a pokoriť miestnych vládcov z rodov Doria a Malaspina. Celý ostrov Sardínia sa pod Aragónsku kontrolu dostal v roku 1347.


Aragónskym vládcom sa ale nikdy nepodarilo získať kontrolu nad ostrovom Korzika a svoje snahy vzdali v roku 1479, keď z názvu tohto léna vypustili slovo Korzické.Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#634382Verze : 0
MOD
Sardínske kráľovstvo

Vzniklo v roku 1479, keď sa Aragónski panovníci vzdali nárokov na Korziku, ktorá im patrila z rozhodnutia pápeža Bonifáca VIII. z roku 1297. Kráľovstvo ako také bolo integrálnou súčasťou Koruny Aragónskej a v roku 1516 stalo súčasťou novovytvoreného Španielskeho kráľovstva.

Súčasťou Španielkeho kráľovstva bolo až do roku 1714, keď sa v dôsledku Utrechtského mieru ostrov stal súčasťou léna rakúskych Habsburgovcov, ale už 17.02.1720 bol ostrov Haagskym mierom postúpený Savojsku výmenou za Sicíliu.

Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#634383Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost


25.3.1157 Narodil se - - Alfonso II (král Aragonský)


18.1.1174 Alfonso II de Aragón a Sancha de Castilla sa zosobášia


25.4.1196 Zemřel - - Alfonso II (král Aragonský)2.2.1208 Narodil se - Jaime I - (král Aragónu, Mallorcy, Valencie
)

12.1.1230 Jaime I dobije ostrov Mallorca10.4.1267 Narodil se - Jaime II - (král Aragonu a Valencie
)27.7.1276 Zemřel - Jaime I - (král Aragónu, Mallorcy, Valencie
)

11.1.1284 Pedro III udeluje občianske a ekonomické privilégia mestu Barcelona vydaním dokumentu Recognoverunt próceres.

11.11.1285 Zemřel - Pedro III - (král Aragonu a Valencie)

17.1.1287 Alfonso III vykonáva inváziu na Menorku

21.1.1287 Aragonské vojsko znovu obsadzuje Menorku z rúk moslimov

18.6.1291 Zemřel - - Alfonso III (Král Aragonu a Valencie
)

12.6.1295 pápež Bonifác VIII menuje Jaimeho II de Aragón králom Sardínie a Korsiky


2.11.1299 Narodil se - - Alfonso IV (král Aragónský, Valencie a Sardinie a Córcegy)

5.9.1319 Narodil se - Pedro IV - (král Aragonu, Valencie, Sardinie a Korziky
)2.11.1327 Zemřel - Jaime II - (král Aragonu a Valencie
)

24.1.1336 Pedro IV je vyhlásený za krála Aragonu po smrti svojeho otca Alfonsa IV.


24.1.1336 Zemřel - - Alfonso IV (král Aragónský, Valencie a Sardinie a Córcegy)

21.7.1348 odohrá sa bitva u Épila kde sily Pedra IV porážajú sily Aragonskej nobility združenej do Aragonskej únie.

27.12.1350 Narodil se - Juan I - (král Aragonu, Valencie a Mallorky
)


27.11.1380 Narodil se - Fernando I - (Král Aragonský, Valencie, Malorky, Sicílie, Sardínie a Korziky
)

5.1.1387 Zemřel - Pedro IV - (král Aragonu, Valencie, Sardinie a Korziky
)

19.5.1396 Zemřel - Juan I - (král Aragonu, Valencie a Mallorky
)


29.6.1398 Narodil se - Juan II - (král Aragonu, Valencie, Malorky, Sardínie a Korziky
)

28.6.1412 je oznámené že Fernando de Trastámara (), kastílsky infant, je menovaný králom Aragónu

6.1.1416 Fernando I de Aragón vypovedáva poslušnosť pápežom z Avignonu


2.4.1416 Zemřel - Fernando I - (Král Aragonský, Valencie, Malorky, Sicílie, Sardínie a Korziky
)


10.3.1452 Narodil se - Fernando II - (král Aragonu, Malorky, Sardinie
)

27.6.1458 Zemřel - - Alfonso V (král Aragónu, Valencie, Mallorky, Sardinie, Sicilie
)


20.1.1479 Zemřel - Juan II - (král Aragonu, Valencie, Malorky, Sardínie a Korziky
)


20.1.1486 C. Kolumbus predstupuje v Córdobe pred Katolíckich králov a vstupuje do ich služieb

13.6.1486 jednotky Fernanda II dobíjajú Moclín, Colomera


2.1.1492 Nazarenské Grandaské královstvo sa vzdáva pred vojskom Katolíckich králov a týmto je ukončená Reconquista


6.1.1492 Katolícki králi triumfálne vstupujú do Granady


14.1.1503 V Seville je vyvorený Dom pre Indický obchod (Casa de Contratación de Indias) určený ako sklad pre tovar importovaný al. exportovaný z Ameriky


20.1.1503 je vytvorený úrad Casa de Contratación de Sevilla ktorý má za úlohu oraganizovať a kontrolovať prepravu osôb medzi Novým a Starým svetom31.1.1504 Francia odstúpi Neapolské královstvo Aragonskej korune


27.6.1506 je podpísané dohoda z Villafáfila medzi Fernandom el Católico a Felipe el Hermoso o tom že Juana (Juana la Loca) neni schopná vládnuť v Kastílii kôli jej mentálnemu stavu

9.6.1508 Fernando el Católico udeluje práva Diego de Nicuesa na objavovanie a prieskum oblasťi Veragua (oblasť od zálivu Urabá po pobrežie Panamy) a taktiež ho poveruje aby zastával funkciu guvernéra v týchto zemiach


23.1.1516 Zemřel - Fernando II - (král Aragonu, Malorky, Sardinie
)14.3.1516 Zlúčením Kastílie a Aragónie vzniká Španielske kráľovstvo.

30.5.1516 po smrti Fernanda II, Carlos I je menovaný jeho následníkom na tróne Aragonskom


10.3.1522 Zemřel - Ramón Folch de Cardona-Anglesola (vicekrál)
URL : https://www.valka.cz/Zeme-koruny-Aragonske-1164-1516-t118485#640719Verze : 0
MOD