Main Menu
User Menu

Kotil, Rostislav

     
Příjmení:
Surname:
Kotil
Jméno:
Given Name:
Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Kotil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel sektoru Jih, UNPROFOR, Chorvatsko
ředitel Sekce obranné politiky a strategie MO
vojenský poradce Stálé delegace ČR při OSN, New York
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_73.htm
zpravy.idnes.cz
https://www.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Kotil-Rostislav-t170823#510072Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kotil
Jméno:
Given Name:
Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Kotil
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
02.05.1994 generálmajor (propůjčena hodnost)
03.05.1995 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : 3. motostřelecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : 3. motostřelecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : 3. motostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel 3. motostřeleckého pluku
DD.MM.1987-DD.MM.1990 zástupce velitele 19. motostřelecké divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel sektoru Jih, UNPROFOR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ředitel Sekce obranné politiky a strategie MO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenský poradce Stálé delegace ČR při OSN
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to the Homeland
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_73.htm
zpravy.idnes.cz
www.cbss.cz
https://www.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Kotil-Rostislav-t170823#510073Verze : 0
MOD