Main Menu
User Menu

Korouhev Krakovské jezdecké brigády [1939-1939]

Dywizjon Krakowskiej Brygady Kawalerii/Guidon of the Krakowska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Korouhev Krakovské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Dywizjon Krakowskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
10.09.1939-11.09.1939 prostor Baranów Sandomierski (Suchorzów)/? /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Baranów Sandomierski (Suchorzów)-Siedleszczany-Chmielów-Cygany-prostor Jieziórko/noční přesun /
12.09.1939 prostor Jieziórko-Grębów-Rozwadów-Rzeczyca/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Rzeczyca-prostor Lipa/? / 4)
13.09.1939-14.09.1939 prostor Rzeczyca/prostor Lipa-???-Brzeziny-Modliborzyce-Janów Lubelski-Godziszów/noční přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Godziszów?-Krzemień-Frampol-Biłgoraj-les východně Majdan Nowy/noční přesun /
15.09.1939-16.09.1939 les východně Majdan Nowy-prostor Księżopol-???/noční přesun /
16.09.1939-17.09.1939 ???-Smólsko-Wolaniny-Bukownica-Tereszpol Zaorenda-Szozdy-Obrocz-prostor Kosobudy-severní okraj lesa Kąty/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Kąty-???-Potoczek-Suchowola-Hutków-prostor Majdan Wielki/noční přesun /
19.09.1939 prostor Majdan Wielki-les západně Pańków/přesun /
19.09.1939-20.09.1939 les západně Pańków-les západně Szarowola/noční přesun /
20.09.1939 les západně Szarowola-Ulów/přesun a kapitulace /

Velitel:
Commander:
10.09.1939-20.09.1939 Sroczyński, Jan II (major kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

10.09.1939-20.09.1939 Pochodová eskadrona 8. hulánského pluku 5)
10.09.1939-20.09.1939 Pochodová eskadrona 20. hulánského pluku 6)
10.09.1939-20.09.1939 Pochodová eskadrona 5. pluku jízdních střelců 7)
10.09.1939-DD.09.1939 kulometná četa 8)
10.09.1939-DD.09.1939 spojovací četa 9)
10.09.1939-DD.09.1939 zákopnická četa 10)
10.09.1939-DD.09.1939 trén
Poznámka:
Note:
1) Polské zdroje uvádějí rovněž jiné názvy: Korouhev Sroczyński (Dywizjon majora Sroczyńskiego - Sroczyński’s Guidon), Korouhev Náhradního střediska Krakovské jezdecké brigády (Dywizjon Ośrodka Zapasowego Krakowskiej Brygady Kawalerii - Replacement Centre of the Krakowska Cavalry Brigade Guidon), Pochodová korouhev Krakovské jezdecké brigády (Dywizjom marszowy Krakowskiej Brygady Kawalerii - Krakowska Cavalry Brigade Marching Guidon).
2) Korouhev vznikla z pochodových setnin vytvořených v Náhradním středisku Krakovské jezdecké brigády po jejich připojení k brigádě.
3) Zbytky korouhve zanikly při kapitulaci zbytků Krakovské jezdecké brigády v rámci kapitulace zbytků Armády Piskor po tzv. 1. bitvě u Tomaszowa Lubelského.
4) Činnost, dislokace a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny, a proto je uvádím pouze orientačně..
5) Sołtysik ji uvádí jako 1. eskadronu korouhve. Steblik a Maksimiec ji uvádějí jako zde. Podle mobilizačních tabulek byla zmobilizována 8. hulánským plukem v Krakově jako pochodová eskadrona č. 2 Krakovské jezdecké brigády.
6) Sołtysik ji uvádí jako 2. eskadronu korouhve. Steblik a Maksimiec ji uvádějí jako zde. Podle mobilizačních tabulek byla 02.09.1939 zmobilizována 20. hulánským plukem v Řešově jako pochodová eskadrona č. 1 Kresové jezdecké brigády. 05.09.1939 byla odvelena do prostoru města Szczucin s úkolem ochrany mostu přes řeku Vislu.
7) Eskadrona byla vytvořena v Náhradním středisku Krakovské jezdecké brigády ve městě Dębica. V sestavě korouhve ji uvádí internetový zdroj, Głowacki a Maksimiec. Sołtysik ji v sestavě korouhve neuvádí.
8) Četa byla vytvořena v Náhradním středisku Krakovské jezdecké brigády ve městě Dębica. V sestavě korouhve ji uvádí internetový zdroj a Sołtysik. Głowacki a Maksimiec ji v sestavě korouhve neuvádějí. Je možné, že byla zařazena jako posila do kulometné eskadrony některého z pluků nebo rozdělena do kulometných eskadron brigády.
9) Četa byla vytvořena v Náhradním středisku Krakovské jezdecké brigády ve městě Dębica. V sestavě korouhve ji uvádí internetový zdroj a Sołtysik. Głowacki a Maksimiec ji v sestavě korouhve neuvádějí. Je možné, že byla zařazena jako posila do brigádní spojovací eskadrony nebo rozdělena do spojovacích čet jednotlivých pluků.
10) Četa byla vytvořena v Náhradním středisku Krakovské jezdecké brigády ve městě Dębica. V sestavě korouhve ji uvádí internetový zdroj a Sołtysik. Głowacki a Maksimiec ji v sestavě korouhve neuvádějí. Je možné, že byla zařazena jako posila do brigádní 5. zákopnické eskadrony
Zdroje:
Sources:

www.dws.org.pl
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 143, 154, 207
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Operační rozkaz velitele Krakovské jezdecké brigády k přesunu do prostoru Stale-Siedlisko-Tarnowska Wola, in: Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 724-725
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/Korouhev-Krakovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t189446#549147Verze : 1
MOD

Velitelská sestava korouhve:


velitel – 10.09.1939-20.09.1939 major jezdectva Jan II Sroczyński 1)
pobočník velitele – 10.09.1939-20.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Wilhelm Aleksander Filip Romer 2)
velitel Pochodové eskadrony 8. hulánského pluku - 10.09.1939-20.09.1939 poručík jezdectva v záloze Zygmunt Konstanty Aleksander Albert hrabě Wielopolski 3)
velitel Pochodové eskadrony 20. hulánského pluku - 10.09.1939-20.09.1939 poručík jezdectva v záloze Władysław Marian Malanowski4)
velitel Pochodové eskadrony 5. pluku jízdních střelců - 10.09.1939-20.09.1939 poručík jezdectva v záloze Zygmunt Karol Śmiałowski 5)
velitel kulometné čety - 10.09.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva.v záloze Kazimierz Fijałkowski 6)
velitel spojovací čety - 10.09.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Adam Modarski 7)
velitel zákopnické čety - 10.09.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Maciej Mikołaj Maria kníže Radziwiłł 8)
velitel trénu (pomocné eskadrony) - 10.09.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Kazimierz Morway 9)


Poznámky:
1) (03.05.1898-DD.MM.19RR). Při mobilizaci byl velitelem Náhradního střediska jezdectva „Dębica“, které tvořily Náhradní středisko Krakovské jezdecké brigády a Náhradní středisko Kresové jezdecké brigády. DD.09.1939 vyrazil do pole v čele zmobilizovaných jednotek střediska a ve dnech 08.09.1939-10.09.1939 se připojil k jednotkám brigády. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
2) (11.12.1903-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci padl do německého zajetí.
3) (10.07.1901-16.02.1971). Po kapitulaci unikl zajetí, vrátil se do svého panství v obci Chroberz a ještě v roce 1939 se zapojil pod krycím jménem „Wiesław″ do ozbrojeného odboje v řadách Služby vítězství Polska, Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády. V roce 1941 byl zatčen Gestapem a 11 měsíců byl vězněn v koncentračních táborech Oranienburg a Mauthausen. Propuštěn za přímluvou svých přátel prostřednictvím italského krále Viktora Emanuela III. Po propuštění pokračoval v odbojové činnosti a byl povýšen do hodnosti setníka (rotmistrz). Po osvobození byl hledán NKVD a polskou Státní bezpečností. Od roku 1945 do roku 1956 se skrýval v Pomořanech. Zemřel ve městě Gdaňsk.
www.kedyw.info
http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I004168
4) (09.12.1912-17.06.1940). Po kapitulaci unikl zajetí a dostal se do Francie, kde byl v polské exilové armádě velitelem čety v 1. eskadroně 10. pluku jízdních střelců 10. obrněné jezdecké brigády (10 Brygada Kawalerii Pancernej). S ní se zúčastnil bojů ve Francii a 17.06.1940 padl v boji s jednotkami 13. pěší divize (motorizované) u městečka Montbard.
5) (28.01.1902-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) (05.02.1913-DD.MM.RRRR). Jako záložní důstojník 20. hulánského pluku byl při mobilizaci zařazen k Náhradnímu středisku Kresové jezdecké brigády.Tam se stal velitelem kulometné čety. Po kapitulaci padl do německého zajetí. Od 05.10.1939 v Oflagu VII-A v Murnau.
7) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
8) (24.02.1905-06.11.1994). Od DD.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození zůstal na Západě a emigroval do USA. Zemřel v Monterey (Kalifornie, USA).
Jako záložní důstojník 5. pluku jízdních střelců byl po mobilizaci zařazen k Náhradnímu středisku Krakovské jezdecké brigády (Ośrodek Zapasowy Krakowskiej Brygady Kawalerii) ve městě Dębica. Tam byl jmenován velitelem náhradní zákopnické čety, která od 05.09.1939 střežila společně s částí pochodové eskadrony 8. hulánského pluku most přes Vislu u města Szczucin. 08.09.1939 se v tomto městě spojila s ustupujícími jednotkami Krakovské jezdecké brigády. Podle Steblika byla zařazena do brigádní 5. zákopnické eskadrony a podle Sołtysika byla zařazena do Korouhve Krakovské jezdecké brigády.
9) (31.12.1900-DD.MM.RRRR). Byl záložním důstojníkem 5. pluku jízdních střelců. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
www.dws.org.pl
http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 177-178
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 207
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, str. 437
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 259
URL : https://www.valka.cz/Korouhev-Krakovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t189446#549466Verze : 0
MOD