Main Menu
User Menu

Kontajner ISO 1C (prehľad modifikácií)

Kontajnery ISO 1C v rôznych modifikáciách vyrába VOP 027 Trenčín. Vzhľadom na svoju mobilitu, pestrú využiteľnosť a jednoduchú údržbu sú využiteľné v mnohých oblastiach vojenského alebo civilného sektora.


Všetky typy sú odolné proti otrasom vznikajúcim pri cestnej, železničnej alebo lodnej preprave a sú prepravovateľné po cestných komunikáciách.


Svojou konštrukciou vychádzajú zo schváleného kontajneru ISO 1C, ktorý umožňuje manipuláciu na: nosiči kontajnerov T815 26/OR 81 36 255 - 8x8.2 s hákovým mechanizmom Multilift MK-IV s adaptérom bočnom prekladači kontajnerov T815 26 OR 81 36 255 - 8x8.2 bočnom prekladač kontajnerov VOLVO FL 12 - 8x4 s manipulačným systémom KM 24 E-293/S KLAUS T815 26 OR 81 36 255 - 8x8.2 vybaveného hákovým mechanizmom a prepravnou plošinou FLATRACK 20 variant "M".Maximálna doporučená stohovateľnosť je 4 vrstvy plne zaťaženého kontajnera na seba pri vzájomnom zaistení jednotlivých kontajnerov.


Do kontajnerov je umožnené ( podľa typu a určenia ) pripojenie na zdroj el. energie, vstup úžitkovej/pitnej vody a výstup odpadovej vody. V kontajneroch určených na ubytovanie a prácu personálu je zabudovaná klimatizácia a kúrenie.


Typy kontajnerov :


Ubytovací,
Kuchynský,
Sanitárny,
Skladový,
Chladiarenský THERMO-KING-KB-98,
Skladací dvojstenový a trojstenový,
Zdravotný / všeobecná ošetrovňa,
Nádrž / zberač,
Nádrž na vodu,
Prepravná nádrž na pitnú vodu.


Ďalšie typy kontajnerov :


Briefingový,
Kancelársky,
Chirurgická ambulancia,
Sterilizovňa,
Stomatologická ambulancia,
Zákroková sála,
Pastoračný,
Briefingový,
Sociálno-psychologický,
Monitorovací,
Prípravňa ku kuchynskému bloku,
Ekologický,
Sklad olejov,
Mobilná úpravňa pitnej vody.Hlavné technické údaje :


Základným stavebným prvkom kontajnerov je skelet z ohýbaných oceľových profilov, zateplený sendvičovými panelmi (obvodovými i podlahovými) z hliníkového plechu a polyuretánovej peny. Panely majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a mechanickú pevnosť vďaka vysokotlakovému spôsobu spevňovania a súdržnosti plášťa ( hliníkový plech 0,8 mm) a jadra z polyuretánovej peny.


Rozmery v mm :


Dĺžka : 6058
Šírka : 2438
Výška : 2438


Klimatické podmienky prevádzky


Kontajnery sú prevádzkovateľné :


- v teplotách – 30°C až do + 40°C,
- relatívnej vlhkosti vzduchu do 90 % pri teplote 30°C,
- rýchlosti prúdenia vzduchu do 20 m.s.,
- atmosférických zrážkach v podobe dažďa pri intenzite 3 mm / min., ktorý dopadá pod uhlom 30° vo všetkých smeroch.


Zdroj : Katalóg výrobného programu a služieb VOP 027 Trenčín
Kontajner ISO 1C  (prehľad modifikácií) - Pripojenie kontajneru k el. sieti.

Pripojenie kontajneru k el. sieti.
Kontajner ISO 1C  (prehľad modifikácií) - Výškové skladanie kontajnerov stohovaním.

Výškové skladanie kontajnerov stohovaním.
Kontajner ISO 1C  (prehľad modifikácií) - Zdvihák.

Zdvihák.
Kontajner ISO 1C  (prehľad modifikácií) - Kontajnery ISO 1C.

Kontajnery ISO 1C.
Kontajner ISO 1C  (prehľad modifikácií) - Klimatizácia a kúrenie.

Klimatizácia a kúrenie.
URL : https://www.valka.cz/Kontajner-ISO-1C-prehlad-modifikacii-t87842#325954Verze : 2