Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín š.p. [1989-2006]

VOP 027 Trenčín

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p.
Historie názvů:
History of Names:
01.10.1945-01.10.1947 Automobilní zbrojovka 2
01.10.1947-01.12.1950 Automobilní zbrojnice 2
01.12.1950-01.03.1953 2. automobilní zbrojnice
01.03.1953-01.11.1954 Automobilní opravárenský závod Zlatovce
01.11.1954-01.10.1960 2. ústřední automobilní opravárenský závod
01.10.1960-01.07.1989 Automobilní opravárenský závod Zlatovce
01.07.1989-06.01.2006 Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p.
06.01.2006-01.01.2014 Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy, servis, výroba a modernizace vojenských vozidel a techniky
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.07.1989-01.01.2014 Trenčín /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.2009-01.01.2014 prevádzka Banská Bystrica (bývalý LOBB Banská Bystrica, a.s.)
DD.MM.2009-31.12.2011 prevádzka Liptovský Mikuláš (bývalý VTÚ Liptovský Mikuláš, a.s.)
Vznik:
Founded:
01.10.1945
Zánik:
Cancelled:
01.01.2014 podnik pronajat společnosti MSM Martin, a.s.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR OT-90M ZARMOT
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR OT-90 Hybrid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kontejnery ISO 1C
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IFV Šakal
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DEKVOZ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MOKOP
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SMV-01
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR T-72M2 Moderna
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aligátor PVS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aligátor VPC
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR pojízdné dílny na podvozku Tatra 815 4x4 a 6x6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MÚPV 5
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
VOP 027
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5467&SID=6&P=1
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=68657&SID=6&P=1
www.ustreps.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-027-Trencin-s-p-1989-2006-t192554#555054Verze : 9
MOD
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p.


Vojenské opravárenské zařízení v Trenčíně svoji tradici zasazuje až do 26. prosince 1918, kdy byly v jednom z objektů současného slovenského ministerstva obrany v Bratislavě zřízeny Hlavní autodílny pro Západní Slovensko. V roce 1919 byly tyto autodílny přesunuty do areálu Masarykových kasáren v Trenčíně. Útvar zpočátku prováděl opravy techniky bývalé rakousko-uherské armády, která byla zavedena do československého vojska. Po demobilizaci v roce 1920 se bývalí vojáci stali prvními občanskymi pracovníky závodu. Počet zaměstnanců tehdy čítal zhruba 50 osob. Postupně se začala opravovat nová československá automobilová technika známých značek Škoda, Tatra nebo Praga. V roce 1922 došlo k přejmenování zařízení na Automobilovou zbrojovku, pobočka Trenčín. V roce 1936 proběhla reorganizace na Automobilovou zbrojovku 2. V 1939 se vznikem Slovenského státu byl útvar nejprve přejmenován na Automobilovou zbrojovku a poté v roce 1940 na Vojenský automobilový park.


Během 2. světové války prováděl útvar opravy automobilů, motocyklů a kol z výzbroje armády Slovenského státu. V roce 1941 došlo k přejmenování útvaru na Sborový automobilový park. O dva roky později se pak přemístil do prostoru nově vybudovaných kasáren ve Zlatovcích. Dne 10. dubna 1945 byl Trenčín obsazen jednotkami rumunské a sovětské armády. Po opravách škod způsobených na konci 2. světové války se v areálu opět rozeběhla opravárenská činnost pro potřeby československých ozbrojených sil. Do značné míry se jednalo o opravy trofejní techniky pocházející téměř od 30 různých výrobců.


V roce 1952 došlo k modernizaci závodu spočívající v instalaci nových obráběcích strojů a výrobních (resp. opravárenských) technologií. Na začátku padesátých let hlavní sortiment oprav tvořily nákladní automobily Studebacker, Tatra 128 a později Tatra 805. V průběhu šedesátých let začal trenčínský závod pro Československou lidovou armádu opravovat automobily sovětské výroby typů ZiL, GAZ a MAZ. V sedmdesátých a osmdesátých let Automobilní opravárenský závod Zlatovce dále prováděl opravy obrněných transportérů a jejich odvozených variant na podvozcích OT-64, OT-65 a BTR-60. Zároveň začal vyrábět (resp. provádět přestavby) pojízdných dílenských prostředků na podvozku Praga V3S.


Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 027 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace AOZ Zlatovce. V roce 1993 podnik zaměstnával 583 osob.


V roce 1993 VOP 027 vyhrál tendr na výrobu a dodávku pozorovacích strážních věží pro jednotky UNPROFOR působící na území bývalé Jugoslávie. Podnik dále realizoval generální opravy obrněných transportérů OT-64 a OT-65 pro potřeby mise UNPROFOR. V důsledku rozdělení federace a vzniku Slovenské republiky byl sortiment závodu v roce 1994 rozšíren o opravy pásové vojenské techniky (tanky řady T-55 a T-72, bojová vozidla pěchoty BVP-1 a BVP-2) a generální opravy vozidel UAZ-452 a UAZ-469. Podnik dále zabezpečoval montáž a oživení trenažérů T-55 a BVP. Činnost VOP 027 sa rozšířila i do civilního sektoru, kde se snažil nabízet pojízdné dílny pro zabezpečení polních oprav stavební techniky při výstavbě vodních děl, dálnic či údržbě plynovodů. Zaměstnanci podniku dále vykonávali servisní práce na technice slovenské armády nasazené v zahraničních misích OSN (UNPROFOR, UNTAES, UNMEE, UNFICYP) a později NATO (KFOR, Trvalá svoboda a Irácká svoboda).


VOP 027 byl připravený jako hlavní gestor realizovat modernizaci tanku T-72M2 pro potřeby slovenské armády i jeho případné dodávky do zahraničí. K tomu však nikdy nedošlo. Závod alespoň realizoval opravy a menší úpravy vyřazených tanků T-55AM2 pro zahraničního zákazníka. Na přelomu tisíciletí tvořily opravárenský, výrobní a vývojový program podniku tyto hlavní okruhy:
- opravy tanků T-55, T-72 i bojových vozidel pěchoty BVP-1, BVP-2 a jejich modifikací v celé struktuře oprav
- opravy kolové techniky různých modifikací od osobních terénních automobilů až po obrněné transportéry
- modernizace tanků T-72, obrněných transportérů OT-90 a bojových vozidel pěchoty BVP-1 a BVP-2
- vývoj a výroba mobilní dílenských prostředků pro opravy tankové a automobilové techniky v polních podmínkách
- dodávky stendů, zkušebních zařízení a nářadí pro opravy tankové a automobilové techniky
- odborné školení dílenských specialistů v podniku nebo u zákazníka v zahraničí
- dodávky náhradních dílů pro tankovou a kolovou techniku
- dodávky stacionárních a mobilních trenažérů k výcviku specialistů pro tankovou a kolovou techniku


Zhruba v roce 2003 poskytoval podnik technickou pomoc pro zahraničních partnera, kterou prováděli slovenští pracovníci v Eritrei. VOP 027 se dále zaměřil na vývoj a výrobu pracovišť vojenského charakteru zabudovaných v kontejnerech ISO 1C. Do konce roku 2008 pro potřeby slovenské armády vyrobil zhruba 350 kontejnerů ve 47 modifikacích. V roce 2003 proběhla dodávka kontejnerové úpravny vody MÚPV 5 pro Správu státních hmotných rezerv SR. V této době v podniku pracovalo 445 zaměstnanců.


Firma od roku 2005 realizovala výrobu lehkých obrněných vozidel Aligator. Dne 6. ledna 2006 se Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p. transformoval na Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. Zkušenosti získané z výroby Aligatora byly zúročeny při následné výrobě některých komponentů do polských kolových bojových vozidel pěchoty Rosomak.


V roce 2009 byly do struktury VOP Trenčín začleněny letecké opravny LOBB Banská Bystrica, a.s. a technický ústav VTÚ Liptovský Mikuláš, a.s. Provoz v Liptovském Mikuláši ukončil svoji hlavní činnost k 31. prosinci 2011.


Snižující se výdaje na obranu se negativně odrazily i na ekonomické situaci slovenských státních opravárenských podniků. I když potřeba oprav vojenské techniky slovenské armády převyšovala kapacitní možnosti vojenských opravárenských podniků, finanční situace Ministerstva obrany SR dovolila vyčlenit prostředky jen nejnutnější opravy a údržbu vojenské techniky a zbraní. Z důvodu neustálého poklesu produkce v oblasti oprav se Ministerstvo obrany SR jako jediný akcionář rozhodlo zahájit v průběhu roku 2013 proces výběru strategického partnera. Do výběrového řízení se zapojila česká společnost STV GROUP a.s. a slovenská MSM Martin, a.s. Vítězem tendru se stala slovenská firma. VOP Trenčín následně ke dni 31. prosince 2013 ukončil svoji výrobní činnost a ode dne 1. ledna 2014 pronajal na dobu 20 let svůj movitý i nemovitý majetek v provozech Trenčín a Banská Bystrica společnosti MSM Martin, a.s.


K 31. srpnu 2014 byl Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. vymazán ze slovenského obchodního rejstříku v důsledku svého sloučení s leteckými opravnami v Trenčíně. Od 1. září 2014 se jeho právním nástupcem stala společnost Letecké opravovne Trenčín, a.s.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-027-Trencin-s-p-1989-2006-t192554#588674Verze : 9
MOD