Main Menu
User Menu

MÚPV 5 (mobilná úpravovňa pitnej vody)

Mobilná úpravovňa pitnej vody je určená na výrobu pitnej vody dosahujúcej kvalitu podľa medzinárodných štandardov WHO 1993. Ako zdroj môže byť použitá voda povrchová (napríklad z vodných tokov a nádrží) alebo podzemná (z rôznych vrtov a studní). Úpravňu nie je možné použiť na úpravu morskej vody, brakickej vody (voda zmiešaná, ktorá má koncentráciu soli medzi hodnotami sladkej a morskej) alebo kontaminovanej toxickými a rádioaktívnymi látkami. Úpravňa vody odstraňuje z vody okrem nerozpustných látok železo, mangán, agresívny CO2, alfa aktivitu a radón. Tiež podstatne obmedzuje obsah organických látok. Vďaka týmto vlastnostiam výrazne znižuje následnú spotrebu dezinfekčných prostriedkov. V procese úpravy vody sa z nej odstraňujú aj ťažké kovy, najmä olovo, arzén, kadmium a antimón.


Úprava povrchových vôd spočíva v čerení v reaktore. V ňom prebieha separácia nerozpustných látok a sedimentácia kalu, piesková filtrácia a adsorpcia (zachytávanie nečistôt na povrchu) na aktívnom uhlí. Voda sa čerpá pomocou ponorného dopravného čerpadla s plavákovým zariadením. Hadicami, ktoré majú dĺžku až 25 metrov, sa privádza do úpravne. Do vstupného potrubia sa dávkovacím čerpadlom pridáva 40-percentný chlorid železitý. Prietok vody sa riadi, v závislosti od hladiny v nádrži vyčerenej vody, meničom otáčok čerpadla surovej vody.


Celá úpravňa je inštalovaná v kontajnery ISO 1C, ktorý má vnútorné rozmery: šírka 2 178 mm, výška 2 140 mm a dĺžka 5 800 mm. Kontajner je tepelne izolovaný. V zimnom období ho možno temperovať elektrickými panelmi. V prípade potreby je možné vnútorný priestor úpravne vetrať zabudovaným odsávacím ventilátorom s nasávacou žalúziou.


Pripojenie úpravovne k vonkajšiemu zdroju elektrického prúdu je možné z miestnej siete, alebo z mobilnej elektrocentrály. Prevádzka je automatická. Obsluha robí len prípravu roztokov chemikálií a občasnú kontrolu chodu a kvality upravenej vody. Na obsluhu je potrebný jeden pracovník, pri jej inštalácii štyria a pri príprave na prevádzku dvaja pracovníci. Súčasťou úpravne je aj príručný sklad chemikálií s priestorom na ich uloženie na približne 60 hodín prevádzky pri priemernom zaťažení, ako aj príručné laboratórium na jednoduchú kontrolu prevádzky. S kontajnerom sa ľahko manipuluje. Na túto činnosť je určené napríklad vozidlo T 815 - 260 R 8x8,2 s hákovým mechanizmom Multilift, bočný prekladač kontajnerov ISO 1 C na podvozku Tatra T 815 a Volvo, bočný nakladač kontajnerov na nakladanie vidlicami, či niektoré iné manipulačné prostriedky. Časť z nich sa v súčasnosti už nachádza vo výbave Spoločnej logistickej podpornej skupiny OS SR v Hlohovci. Mobilná úpravňa pitnej vody je svojimi parametrami plne porovnateľná s obdobnými zariadeniami, ktoré využívajú armády členských štátov NATO.Prevádzkové podmienky a parametre úpravy vody


Teplota vonkajšieho prostredia: -15°C až +40°C
Teplota surovej vody: +4°C až +25°C
Kvalita surovej vody: kategória A - C STN 75 7214
Kapacita úpravne: 1 - 5 m3/h pitnej vody (max. 4 m3/h pri teplote vody 4-8°C)
Zásoba v akumulačnej nádrži: 2,8 m3 (úžitkový objem)
Zdroj a príkon elektrického prúdu: 230/400 V, 50Hz, 15 kW
Množstvo odpadových vôd: 3-10 % z objemu čerpanej surovej vody (podľa jej kvality)
Doba aktivácie úpravne: max. 60 min. od ukončenia inštalácie a zapojenia úpravne
Celková prepravná hmotnosť: cca 9 500 kg
Celková prevádzková hmotnosť: max 15 000 kg
Kvalita pitnej vody zodpovedá vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č.29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality vodyzdroje:
časopis Obrana (ročník a číslo doplním)
http://www.voptrencin.sk/sk/vyvoj_vyroba_k_upr.htm
URL : https://www.valka.cz/MUPV-5-mobilna-upravovna-pitnej-vody-t74571#263899Verze : 0
MOD
zdroj fotografií:
http://www.voptrencin.sk/sk/vyvoj_vyroba_k_upr.htm
MÚPV 5 (mobilná úpravovňa pitnej vody) -


MÚPV 5 (mobilná úpravovňa pitnej vody) -


MÚPV 5 (mobilná úpravovňa pitnej vody) -


URL : https://www.valka.cz/MUPV-5-mobilna-upravovna-pitnej-vody-t74571#263901Verze : 0
MOD