Kihara, Kijoši

Kiyoshi Kihara / 木原清
     
Příjmení:
Surname:
Kihara Kihara
Jméno:
Given Name:
Kijoši Kiyoshi
Jméno v originále:
Original Name:
木原清 / きはら・きよし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.04.1876 Edo /
25.04.1876 Edo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.12.1940 ?
23.12.1940 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 12. divize
velitel: 25. pěší brigáda
Commander: 12th Division
Commander: 25th Infantry Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://ja.wikipedia.org/wiki/木原清
http://sakurataro.org/db/木原清
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Kihara-Kijosi-t187814#546007 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kihara Kihara
Jméno:
Given Name:
Kijoši Kiyoshi
Jméno v originále:
Original Name:
木原清 / きはら・きよし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-26.11.1896 Vojenská akadémia
10.12.1900-28.11.1903 Armádne vojnové koolégium
DD.MM.RRRR-26.11.1896 Military Academy
10.12.1900-28.11.1903 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.06.1897 podporučík
17.11.1899 poručík
30.06.1904 kapitán
30.11.1909 major
10.08.1915 podplukovník
24.07.1918 plukovník
06.12.1922 generálmajor
26.07.1927 generálporučík
28.06.1897 Second Lieutenant
17.11.1899 Lieutenant
30.06.1904 Captain
30.11.1909 Major
10.08.1915 Lieutenant Colonel
24.07.1918 Colonel
06.12.1922 Major General
26.07.1927 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
28.06.1897-25.08.1898 1. peší pluk
25.08.1898-01.10.1898 1. Taiwanský obranný peší pluk
01.10.1898-04.10.1900 ? prapor 1. Taiwanský obranný peší pluk
04.10.1900-28.11.1903 1. peší pluk
28.11.1903-12.04.1904 5. peší pluk
12.04.1904-08.12.1905 Inštruktor, Vojenská akadémia
08.12.1905-30.11.1909 štábny dôstojník, Divízia Imperiálnej gardy
30.11.1909-22.11.1911 49. peší pluk
22.11.1911-14.08.1912 velitel ? praporu 49. peší pluk
14.08.1912-04.06.1913 velenie voejnskej prepravy, kancelária Keelung
04.06.1913-15.11.1916 pridelený k Generálnemu štábu
19.05.1916-15.11.1916 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
15.11.1916-19.08.1918 77. peší pluk
19.08.1918-06.12.1922 náčelník 10. sekce (přeprava) 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
30.08.1918-06.12.1922 Sekcia armádneho technického dohladu
06.12.1922-06.08.1923 velitel 25. pešej brigády
06.08.1923-26.07.1927 náčelník 3. kanceláře (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
05.09.1923-26.07.1927 pridelený k veleniu Kanto
03.10.1924-26.07.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
26.07.1927-01.08.1930 náčelník Velenia vojenskej prepravy
01.08.1930-29.02.1932 velitel 12. divízie
29.02.1932-18.03.1933 velitel Velenia Tokyjskej obrany
29.02.1932-18.03.1933 velitel Tokyjskej bezpečnostnej jednotky
30.03.1933-DD.MM.RRRR Reserva
28.06.1897-25.08.1898 1st Infantry Regiment
25.08.1898-01.10.1898 1st Taiwan Defense Infantry Regiment
01.10.1898-04.10.1900 ? Battalion 1st Taiwan Defense Infantry Regiment
04.10.1900-28.11.1903 1st Infantry Regiment
28.11.1903-12.04.1904 5th Infantry Regiment
12.04.1904-08.12.1905 Instructor, Military Academy
08.12.1905-30.11.1909 Staff Offcier Imperial Guards Division
30.11.1909-22.11.1911 49th Infantry Regiment
22.11.1911-14.08.1912 Battalion Commander 49th Infantry Regiment
14.08.1912-04.06.1913 Army Transport HQ Keelung Office
04.06.1913-15.11.1916 Attached to General Staff
19.05.1916-15.11.1916 Military Science Instructor, Army War College
15.11.1916-19.08.1918 77th Infantry Regiment
19.08.1918-06.12.1922 Head of 10th Section (Transport) 3rd Bureau of the Imperial Army General Staff Office
30.08.1918-06.12.1922 Army Technical Review Section
06.12.1922-06.08.1923 25th Infantry Brigade Commander
06.08.1923-26.07.1927 Head of 3rd Bureau (Transport and Communications) of the Imperial Army General Staff Office
05.09.1923-26.07.1927 Attached to Kanto HQ
03.10.1924-26.07.1927 Military Science Instructor, Army War College
26.07.1927-01.08.1930 Head of Army Transportation Headquarters
01.08.1930-29.02.1932 12th Division Commander
29.02.1932-18.03.1933 Tokyo Defence Command Commander
29.02.1932-18.03.1933 Tokyo Guard Commander
30.03.1933-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://ja.wikipedia.org/wiki/木原清
http://sakurataro.org/db/木原清
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Kihara-Kijosi-t187814#546015 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více