Main Menu
User Menu

Kejla, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Kejla
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Kejla
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál technické zbrojní služby letectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.07.1892 Lubná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kejla-Jaroslav-t104650#375271Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kejla
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Kejla
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1911 Státní reálka, Rakovník
DD.10.1911-DD.04.1913 České vysoké učení technické, Praha
DD.04.1914-DD.04.1915 České vysoké učení technické, Praha
DD.10.1920-DD.01.1923 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1913-DD.10.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Sankt-Pölten
DD.10.1919-DD.05.1920 Námořní technická škola, Vladivostok
DD.02.1929-DD.09.1929 Kurs pro vojenské kontrolory, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.12.1918 praporčík legií
17.01.1919 podporučík legií
01.01.1920 poručík legií
20.06.1920 nadporučík vzduchoplavectva
01.10.1923 kapitán vzduchoplavectva
19.11.1923 kapitán letectva
31.12.1923 štábní kapitán letectva
02.12.1926 major letectva
29.12.1928 podplukovník letectva
30.09.1929 podplukovník vojenský kontrolor
01.03.1931 podplukovník technické zbrojní služby letectva
31.03.1931 plukovník technické zbrojní služby letectva
26.12.1936 generál technické zbrojní služby letectva
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.03.1931-31.03.1931 Velitel : III/2. oddělení /letecko-technické/
31.03.1931-01.05.1936 Velitel : III/2. oddělení /letecko-technické/
01.05.1936-26.12.1936 Velitel : III/3. oddělení /letecko-technické/
26.12.1936-24.09.1938 Velitel : III/3. oddělení /letecko-technické/
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : III. odbor /letecký/ ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1913-DD.06.1913 jednoroční dobrovolník Telegrafního pluku, Sankt-Pölten
DD.06.1913-DD.10.1913 vojenské studium, Sankt-Pölten
DD.10.1913-DD.03.1914 velitel telegrafní čety Telegrafního pluku, Sankt-Pölten
DD.05.1915-DD.09.1915 velitel spojovací čety Pěšího pluku č. 91, východoevropské válčiště
24.09.1915-24.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.06.1917 ruské zajatecké tábory
DD.06.1917-DD.09.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.10.1918 dobrovolník velitelství 1. československé střelecké divise, východoevropské válčiště, přesun a sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.01.1919 hospodářský důstojník velitelství Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.10.1919 hospodářský důstojník velitelství Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.10.1919-DD.05.1920 vojenské studium, Vladivostok
DD.05.1920-DD.06.1920 hospodářský důstojník velitelství Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.01.1923 studijní dovolená
DD.01.1923-DD.03.1923 konceptní důstojník Kanceláře československých legií, Praha
DD.03.1923-DD.11.1923 dozorčí důstojník Hlavního vzduchoplaveckého skladu, Olomouc
DD.11.1923-DD.03.1924 dozorčí důstojník Hlavního leteckého skladu, Olomouc
DD.03.1924-DD.02.1929 referent 47. oddělení /letecko-technického/ ministerstva
DD.02.1929-DD.09.1929 vojenské studium, Praha
DD.09.1929-DD.03.1931 vojenský kontrolor Kontrolního sboru vojenské správy, Praha
DD.03.1931-DD.05.1936 přednosta III./2. oddělení /letecko-materiálního/ ministerstva, Praha
DD.05.1936-DD.09.1938 přednosta III./3. oddělení /letecko-materiálního/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta III. odboru ministerstva, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 přednosta III./3. oddělení /letecko-materiálního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kejla-Jaroslav-t104650#375272Verze : 0
MOD