Jurášek, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Jurášek Jurášek
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Jurášek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1925 ?
DD.MM.1925 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Náčelník štábu - Letecký pluk 8 (1949)
Inspektor techniky pilotáže - 15. letecký stíhací sbor
Zástupce velitele - 5. stíhací letecká divize
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Na podzim roku 1949 byl frekventanem I. kurzu pilotů přeškolených na proudové letouny S-92 - Výcviková letka tryskových letadel
- Byl 1. československým vojenským pilotem, který předváděl na veřejnosti při akrobaci na Leteckém dni v Ruzyni 6.září 1953. Opakovaně pak ještě v roce 1954 a v roce 1956. Jeho letecké umění bylo 2x oceněno udělením medailí "Za statečnost".
- Dne 07.02.1955 dokázal s letounem S-102 (MiG-15 0442) s nepracujícím motorem bez poškození přistát na letišti Žatec
In the autumn of 1949, he was a participant in the 1st course of pilots retrained for jet aircraft S-92 - Jet Squadron Training Squadron
- He was the first Czechoslovak military pilot who performed in public during aerobatics at the Aviation Day in Ruzyně on September 6, 1953. Repeatedly in 1954 and in 1956. His aviation art was twice awarded the medal "For bravery".
- On February 7, 1955, he managed to land the S-102 aircraft (MiG-15 0442) with the engine inoperative without damage on airport Žatec
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Foto VÚA Praha
URL : https://www.valka.cz/Jurasek-Josef-t239331#661448 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Jurášek Jurášek
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Jurášek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1945-01.06.1948 Letecká vojenská akademie
26.08.1949-25.08.1949 Výcviková letka tryskových letadel - přeškolení na S-92
DD.MM.1951-DD.MM.1951 Proudové výcvikové středisko letectva - přeškolení na S-102 (MiG-15)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská akademie
01.10.1945-01.06.1948 Military Air Academy
26.08.1949-25.08.1949 Jet Aircraft Training Squadron - Retraining on Avia S-92
DD.MM.1951-DD.MM.1951 Air Force Jet Training Centre - Retraining on S-102 (MiG-15)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1948 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.06.1948 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.06.1948-15.09.1949 Letecký pluk 8 - náčelník štábu
01.11.1951-DD.MM.RRRR 15. letecký stíhací sbor - inspektor techniky pilotáže
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. stíhací letecká divize - zástupce velitele
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
01.06.1948-DD.MM.RRRR 8th Air Regiment - Chief Staff
01.11.1951-DD.MM.RRRR 15th Air Fighter Corps - Inspector
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5th Fighter Air Division - Deputy Commander
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Zasloužilý vojenský letec ČSSR -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Irra, Miroslav: MIG-15 v Čs. vojenském letectvu v letech 1951-82 * I. až III. díl - JAKAB
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Jurasek-Josef-t239331#661457 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více