Jones-Williams, Arthur Gordon

     
Příjmení:
Surname:
Jones-Williams Jones-Williams
Jméno:
Given Name:
Arthur Gordon Arthur Gordon
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Gordon Jones-Williams
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.10.1898 ? /
06.10.1898 ? /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.12.1929 Djibel Lit, Zaghaouan /
17.12.1929 Djibel Lit, Zaghaouan /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 29. perutě RFC a 65. perutě RAF - flight commander of No. 29 Squadron RFC and No. 65 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- velšské letecké eso 1. sv. v. s 11 sestřely [11 sražených do neřízeného pádu (sám)]
- přítel Charlese Cudemora
- zahynul při letecké nehodě, při pokusu o rekord v nonstop letu z Cranwellu do Kapského města
- welsh flying ace of WW1 with 11 claims [11 driven out of control (solo)]
- friend of Charles Cudemore
- died in air accident, during attempt of non-stop flight record from Cranwell to Cape Town
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Jones-Williams-Arthur-Gordon-t239128#660993 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jones-Williams Jones-Williams
Jméno:
Given Name:
Arthur Gordon Arthur Gordon
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Gordon Jones-Williams
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1919 kapitán
01.01.1928 major
01.08.1919 Flight Lieutenant
01.01.1928 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-25.01.1917 Velšský pluk
25.01.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-DD.MM.1917 66. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1917-DD.05.1917 29. peruť RFC (pilot)
DD.05.1917-DD.07.1917 29. peruť RFC (velitel letky)
DD.07.1917-DD.09.1917 hospitalizace
DD.09.1917-DD.MM.1917 29. peruť RFC (velitel letky)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 hospitalizace
DD.MM.1918-DD.MM.1918 65. peruť RAF (velitel letky)
DD.MM.RRRR-25.01.1917 Welsh Regiment
25.01.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-DD.MM.1917 No. 66 Squadron RFC (pilot)
DD.MM.1917-DD.05.1917 No. 29 Squadron RFC (pilot)
DD.05.1917-DD.07.1917 No. 29 Squadron RFC (flight commander)
DD.07.1917-DD.09.1917 hospitalisation
DD.09.1917-DD.MM.1917 No. 29 Squadron RFC (flight commander)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 hospitalisation
DD.MM.1918-DD.MM.1918 No. 65 Squadron RAF (flight commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Jones-Williams-Arthur-Gordon-t239128#660994 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více