Main Menu
User Menu

Isomura, Toši

Toshi Isomura / 磯村年

     
Příjmení:
Surname:
Isomura
Jméno:
Given Name:
Toši
Jméno v originále:
Original Name:
磯村年 / いそむら・とし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.09.1872 ?, prefektura Šiga /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.09.1962 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Tokijská bezpečnostní jednotka
velitel: Pevnost zálivu Hiroshima
velitel: 12. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/磯村年
https://ja.wikipedia.org/wiki/磯村年
URL : https://www.valka.cz/Isomura-Tosi-t184327#538001Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Isomura
Jméno:
Given Name:
Toši
Jméno v originále:
Original Name:
磯村年 / いそむら・とし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.07.1893 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-28.11.1896 Armádna delostrelecká technická škola
28.12.1897-20.12.1900 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.03.1894 podporučík
20.05.1895 poručík
25.10.1897 kapitán
24.03.1904 major
18.03.1908 podplukovník
03.07.1913 plukovník
18.01.1918 generálmajor
15.08.1922 generálporučík
10.08.1928 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
22.08.1913-16.08.1914 Náčelník štábu : 18. divize
10.04.1916-06.08.1917 Velitel : 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
18.01.1918-24.07.1918 Velitel : Pevnost zálivu Hisroshima

Ručně vyplněné položky:
07.03.1894-DD.MM.RRRR 3. pluk polného delostrelectva
23.01.1897-25.10.1897 Adjutant ? praporu 3. pluk polného delostrelectva
25.10.1897-DD.MM.RRRR 3. pluk polného delostrelectva
20.12.1900-02.05.1901 9. pluk polného delostrelectva
02.05.1901-15.05.1902 Inštruktor, Vojenská akadémia
15.05.1902-11.02.1904 pridelený k Generálnemu štábu
11.02.1904-24.03.1904 štábny dôstojník, Imperiálne armádne hlavné velitelstvo
24.03.1904-05.04.1904 velitel ? praporu 10. pluk polného delostrelectva
05.04.1904-DD.05.1904 pridelený k Generálnemu štábu
DD.04.1904-10.12.1904 štábny dôstojník 3. armády
03.03.1905-20.12.1905 štábny dôstojník Tsushimská bezpečnostná jednotka
20.12.1905-10.03.1906 štábny dôstojník pevnost Yura
10.03.1906-01.09.1906 štábny dôstojník armády Kanto MiyakoTadashi ?
01.09.1906-24.10.1906 pridelený k Generálnemu štábu
24.10.1906-18.08.1910 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
23.09.1909-02.10.1909 cesta po Europe
18.08.1910-30.11.1910 pridelený k 12. pluku polného delostrelectva
30.11.1910-15.01.1913 velitel 12. pluku polného delostrelectva
15.01.1913-22.08.1913 velitel 16. pluku polného delostrelectva
22.08.1913-16.08.1914 náčelník štábu 18. divízie
16.08.1914-10.04.1916 vyšší štáb samostatnej 18. divízie?
10.04.1916-06.08.1917 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
23.05.1916-30.08.1917 Sekcia Armádneho technického dohladu?
06.08.1917-18.01.1918 náčelník Kancelárie vśeobecných záležitostí Generálneho štábu
18.01.1918-24.07.1918 velitel pevnosti zálivu Hiroshima
24.07.1918-15.04.1919 velitel 3. brigády polného delostrelectva
15.04.1919-28.03.1921 velitel Armádnej školy strelby polného delostrelectva
28.03.1921-10.07.1922 náčelník štábu Expedičnej armády Urashio?
10.07.1922-15.08.1922 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
15.08.1922-06.08.1923 riaditel Armádnej delostreleckej tetchnickej školy
06.08.1923-28.07.1926 velitel 12. divízie
28.07.1926-10.08.1928 velitel Tokyjskej bezpečnostnej jednotky
29.08.1928-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

07.11.1915

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

07.11.1915

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

01.06.1921

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

01.11.1922

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

30.06.1927

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/磯村年
https://ja.wikipedia.org/wiki/磯村年

Isomura, Toši - zahraniční vojenskí pozorovatelia počas Nemecko-japonskej vojny. Velitelstvo gen. por. Mitsuomi Kamio v Chang-tsun.
29.10.1914
https://commons.wikimedia.org

zahraniční vojenskí pozorovatelia počas Nemecko-japonskej vojny. Velitelstvo gen. por. Mitsuomi Kamio v Chang-ts'un.
29.10.1914
https://commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Isomura-Tosi-t184327#538010Verze : 3
MOD