Main Menu
User Menu
Reklama

IWI Galil ACE-N 21

IWI Galil ACE-N 21

     
Název:
Name:
IWI Galil ACE-N 21
Originální název:
Original Name:
?
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2008-DD.MM.RRRR Israel Weapon Industries Ltd., Ramat ha-Šaron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Santiago
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,05 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO
Délka:
Length:
730 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
216 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
680-880 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
710 m/s
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) s vytaženou ramenní opěrkou
se zataženou ramenní opěrkou: 650 mm


účinný dostřel: 300 m
Zdroje:
Sources:
https://iwi.net/ace/ace-n-21/
https://en.wikipedia.org/wiki/IWI_ACE
modernfirearms.net

URL : https://www.valka.cz/IWI-Galil-ACE-N-21-t238429#659277Verze : 0
MOD
Reklama