Main Menu
User Menu

Hlavní komise pro prodej a likvidaci materiálu [1996-RRRR]

General Board of Disposals and Liquidation of Material

La Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Materia

     
Název:
Name:
Hlavní komise pro prodej a likvidaci materiálu
Originální název:
Original Name:
La Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Materia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.08.1996
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
02.08.1996-DD.MM.RRRR Generální ředitelství ekonomickýh záležitostí
Dislokace:
Deployed:
02.08.1996-DD.MM.RRRR Madrid, Ministerstvo obrany /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.defensa.gob.es.
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-komise-pro-prodej-a-likvidaci-materialu-1996-RRRR-t238210#658617Verze : 1
MOD