Main Menu
User Menu
Reklama

Hlásný radiolokační vlak [1948-1954]

Observation Warning Radar Train

     
Název:
Name:
Hlásný radiolokační vlak
Originální název:
Original Name:
Hlásný radiolokační vlak
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.05.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1954
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.05.1948-15.02.1950 Velitelství letectva hlavního štábu
15.02-1950-01.01.1951 Letecké operační středisko 1
01.01.1951-DD.08.1951 1. letecké operační středisko
DD.08.1951-01.01.1953 3. letecké operační středisko
01.01.1953-01.01.1954 2. pomocné velitelské stanoviště
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1949-DD.08.1951 Horažďovice, kasárny /
DD.08.1951-01.01.1954 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
23.05.1948-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
15.11.1949-15.05.1950 Kortán, Josef1) (Štábní kapitán)
16.05.1950-15.12.1950 Kortán, Josef (Štábní kapitán)
16.12.1950-24.04.1952 Trenčanský, Imrich (Nadporučík)
25.04.1952-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Radarvlak
Poznámka:
Note:
DD.MM.1953-01.01.1954 VÚ 2731 Komárno

1) pověřený důstojník k uvedení HLásného radiolokačního vlaku
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6

URL : https://www.valka.cz/Hlasny-radiolokacni-vlak-1948-1954-t187156#635932Verze : 6

Hlásný radiolokační vlak (1948-1954)


Observation Warning Radar Train


Poznámka:
"Hlásný radiolokační vlak" (Hlásný vlak - ve zkratce HV) je radiolokační ústředna, zcela samostatná jednotka pojízná..."
(13.5.1948 komisionální převzetí ve Škodových závodech n.p.)
Vydavatelství JAKAB pod č. 36 vydalo publikaci "
VYSOKÁ MODRÁ ZEĎ"
, jejímž autorem je Ing. Miroslav Irra.
Podrobně zd popisuje počátky organizační a materiální výstavby jednotek a útvarů, úrčených k ochraně našeho vzdušného prostoru. S využitím dochovaných archivních dokumentů popisuje také využití trofejní techniky - mj. "Radarového vlaku".
V souvislosti s budováním "Radiolokační síťě letectva" vydalo Velitelství letectva výnos 18.428 Dův. ve. let. 1947 "buduje leteckou hlásnou službu na základě radaru.
Jako středisk této sítě použije velitelství letectva radarových, čili i jinak zvaných radoilokačních ústředen, t.j. seskupení velkých radarových strojů, doplněných radiogoniometry a jinými radioelektrickýmmi pomocnými přístroji kolem vyhodnocovacího sálu, pracujícím přímo pro LOS (Letecké operační středisko), a nebo pro větší vyhodnocovací sál ..."
URL : https://www.valka.cz/Hlasny-radiolokacni-vlak-1948-1954-t187156#635774Verze : 4