>> Radarvlak

>> Radar Train
Radarvlak


V průběhu Druhé světové války vyvstal na německé straně požadavek na operativní získávání informací o vzdušné situaci. Budování stacionárních radarových základen bylo náročné jak finančně, tak i časově. Proto se objevila myšlenka instalovat radiolokátory na železniční podvozky a budovat tak tzv. hlásné vlaky (německy Fernflugmelde-Meßzug). Operační možnosti se výrazně zlepšily, přesto byly limitovány existencí odpovídajících železničních tratí (vagóny s radiolokační nástavbou měly velkou hmotnost i rozměry). Jedním z „radarových vlaků“ byl i Raubvogel 1, který se na konci války přesunul ze Smiřic u Hradce Králové do Ostroměře ležící mezi Jičínem a Hradcem Králové. Zde byl taktéž nalezen po skončení bojů. Tento hlásný vlak pravděpodobně obsluhovali příslušníci 1. schwere Flugmeldeleitkompanie, jež byla podřízena I. oddílu Luftnachrichtenregimentu 238 (1./sFlugmeldeLeitKp z I./LnRgt 238; I. oddíl LnRgt 238 byl zformován 2. září 1944 v Praze). „Radarvlak“ tvořilo celkem 36 vagónů, na dvou z nich byly instalovány antény radiolokátoru FuMG 80 Freya, na další dvojici pak anténní jednotky radaru FuMG 65 Würzburg Riese. Ostatní vagóny přepravovaly příslušenství, díly a provozní zařízení k vlastním radarům, zdroje elektrické energie, pomocná zařízení, velitelské stanoviště, další vozy sloužily k přepravě obsluhy celého systému. Po svém objevení putoval „Radarvlak“ do Milovic, odkud se posléze přesunul do Plzně. V místních Škodových závodech byl roku 1947 zprovozněn. Operačního nasazení se dočkal při plnění úkolů ostrahy státní hranice na Moravě, opravou v Plzni došlo však k zeštíhlení jeho sestavy, která nyní zahrnovala celkem 10 vagonů vybavených po jednom radiolokátoru RZ-III (československé označení pro FuMG-80 Freya) a RZ-IV (FuMG 65 Würzburg Riese). Oba systémy však byly válečným provozem značně opotřebované, což se projevilo na jejich výkonech. RZ-III dokázal zachytit vzdušný cíl letící ve výšce 3 km na vzdálenost maximálně 50 km, RZ-IV měl nejvyšší dosah v dálce zhruba 30 km, ve výšce pak 5 km. Po úvodním nasazení byl roku 1949 opět odeslán do plzeňské Škodovky, kde proběhla jeho generální oprava. Poté se vlak „papírově“ přesunul k 1. leteckému operačnímu středisku v Praze, přičemž byl dislokován na stanovišti v Horažďovicích. Z tohoto prostoru se v srpnu 1951 přemístil na Slovensko do svého nového stanoviště v Komárně, přičemž byl podřízen 3. leteckému operačnímu středisku v Hajníkách. Vzhledem ke své značné opotřebovanosti byl „Radarvlak“ v únoru 1954 zrušen. Do dnešních dnů se z „Radarvlaku“ zachovala anténní jednotka radiolokátoru RZ-IV, která se nachází v ondřejovské Hvězdárně.
Zdroje
1) Radarové hlásky a ústředny letectva v Čechách a na Moravě, REVI, 14/1996
2) Vobecký, P. - Kolek, J.: Radiotechnické vojsko, Praha, 2000
3) Minařík, P.: Československé vojenství, odpověď na otázku číslo 198
4) Šabatka, M.: K historii RTZ, Letectvo a PVO, 2/1978
5) Müller, M.: Ground Radar Systems of the Luftwaffe, Atglen, 1998
6) Holm, M.: Luftnachrichten-Regiment 238, The Luftwaffe 1933 – 1945
7) Lippmann, H.: Funkmeß(ortungs)stellungen in Tschechien und der Slowakischen-Republik

>> Radarvlak - (kresba Martin Smíšek)

(kresba Martin Smíšek)
URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#183413 Verze : 0
Dvě ilustrační fotografie německých radarvlaků z válečných let vybavených aparaturami FuMG 65 Würzburg Riese.
>> Radarvlak - (foto z publikace Müller, M.: Ground Radar Systems of the Luftwaffe, Atglen, 1998)

(foto z publikace Müller, M.: Ground Radar Systems of the Luftwaffe, Atglen, 1998)
>> Radarvlak - (foto z publikace Müller, M.: Ground Radar Systems of the Luftwaffe, Atglen, 1998)

(foto z publikace Müller, M.: Ground Radar Systems of the Luftwaffe, Atglen, 1998)
URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#183414 Verze : 1
Na obrázku je zachycen radiolokátor FuMG 65 E Würzburg Riese z radarového vlaku, který se nacházel r. 1945 v Ostroměři. Dnes jej můžeme ještě spatřit na hvězdárně Ondřejov.
>> Radarvlak - Pohled na část radarového vlaku  Raubvogel 1  zanechaného německou armádou v květnových dnech 1945 v Ostroměři u Hradce Králového.

Pohled na část radarového vlaku " Raubvogel 1 " zanechaného německou armádou v květnových dnech 1945 v Ostroměři u Hradce Králového.
>> Radarvlak - Jeden ze dvou radarů Würzburg Riese FuMG 65 E z radarového vlaku  Raubvogel 1  zanechaných v květnových dnech 1945 německou armádou v Ostroměři u Hr. Kr. Zdroj: pan Ladislav Šindelář, Praha

Jeden ze dvou radarů Würzburg Riese FuMG 65 E z radarového vlaku " Raubvogel 1 " zanechaných v květnových dnech 1945 německou armádou v Ostroměři u Hr. Kr. Zdroj: pan Ladislav Šindelář, Praha
>> Radarvlak - Rovněž jeden ze dvou radarů Freya asi FuMG 40G (fB), f = cca 200 MHz z radarového vlaku  Raubvogel 1  z Ostroměře. Zdroj: pan Ladislav Šindelář, Praha

Rovněž jeden ze dvou radarů Freya asi FuMG 40G (fB), f = cca 200 MHz z radarového vlaku " Raubvogel 1 " z Ostroměře. Zdroj: pan Ladislav Šindelář, Praha
>> Radarvlak - Další zachycený obrázek vlakového radaru Würzburg Riese FuMG 65 E, který byl součástí radarového vlaku  Raubvogel 1  z Ostroměře 1945. Zdroj :
Státní okresní archiv Jíčín, fond Archiv obce Chomutice

Další zachycený obrázek vlakového radaru Würzburg Riese FuMG 65 E, který byl součástí radarového vlaku " Raubvogel 1 " z Ostroměře 1945. Zdroj :
Státní okresní archiv Jíčín, fond Archiv obce Chomutice

>> Radarvlak - Pohled na další / část / z mnohých radarovéhoh vlaků s FuMG 65 E, které byly zanechány v poválečné době na našem území. Tento byl přemístěn v květnových dnech 1945 z Plané nad Lužnicí do Jindřichova Hradce.

Pohled na další / část / z mnohých radarovéhoh vlaků s FuMG 65 E, které byly zanechány v poválečné době na našem území. Tento byl přemístěn v květnových dnech 1945 z Plané nad Lužnicí do Jindřichova Hradce.
>> Radarvlak - Schema elektrického zapojení vagonů hlásného /radarového/ vlaku s redukovaným počtem vagonů renovovaného v poválečné době ve ŠKODA Plzeň.

Schema elektrického zapojení vagonů hlásného /radarového/ vlaku s redukovaným počtem vagonů renovovaného v poválečné době ve ŠKODA Plzeň.
URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#397887 Verze : 0
Zdroj obrázků:
http://www.cdvandt.org/fuse65-e.htm
Je tam možno nalézti i některé podrobnosti o
radarovém vlaku. Jmen radarových vlaků je uvádeno 6. Juno, Raubvogel, Sumatra, Celebes, Java a Borneo. Další zdroj:
http://www.gyges.dk/Ln zbV 16.htm
>> Radarvlak -


>> Radarvlak -


>> Radarvlak -


URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#399361 Verze : 0
Zde je odkaz na "podobné" snímky - uvádím i originál popisek.

Zdroj:
www.alternatehistory.com

>> Radarvlak - Nokia NR-I-03/39 AA Gun Radar Control Cabin

Nokia NR-I-03/39 AA Gun Radar Control Cabin
URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#427967 Verze : 1
Na základě informací z "kmenového listu" podplukovníka Josefa Kortána přikládám jistě zajímavou informaci:
V období 15.11.1949-15.05.1950
štábní kapitán dělostřelectva Josef Kortán: "Přidělený důstojník" do Škodových závodů n.p. Plzeň k uvedení do provozu Hlásného radarového vlaku"
V období 16.05.1950-15.12.1950
štábní kapitán dělostřelectva Josef Kortán: "Velitel Hlásného radarového vlaku" - Letecké operační středisko 1 Kbely, velitelství letectva, MNO"

Zdroj: Správní archiv Olomouc
URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#485230 Verze : 2

Diskuse

Hi all
only new here and am extremely interested in knowing nmore about the Freya radar railcar. Martin has a nice drawing but are there any photos showing the freya mounted on bogie and it other related carriages?
actually any details on the train would be extremely greatful.
Wayne from Australia


EDIT ADMIN: CZ Translation:


Ahoj všichni
jsem zde pouze nový a velmi mě zajímá více informací o radarovém železničním voze Freya. Martin má pěknou kresbu, ale jsou nějaké fotky zobrazující freyu namontovanou na podvozku a další související vozy?
vlastně jakékoli podrobnosti o vlaku by byly nesmírně vděčné.
Wayne z Austrálie
URL : https://www.valka.cz/Radarvlak-t46923#722864 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více