Main Menu
User Menu

Germanovič, Markian Jakovlevič

Markian Yakovlevich Germanovich / Маркиан Яковлевич Германович

Sborový velitel Markian Jakovlevič Germanovič
Командир корпуса Маркиан Яковлевич Германович


Narodil se 29. 10. (8. 11.) 1895 ve vesnici Demeniči (Деменичи) v brestlitevském újezdě grodenské gubernie. V roce 1916 absolvoval školu praporčíků a první světovou válku zakončil jako podkapitán/štabskapitan (штабс-капитан) *. Od r. 1918 členem komunistické strany. Od dubna 1918 velitel čety v Rudé armádě. Od července velitel praporu a od září 1918 zástupce velitele 15. jurjevského pěšího pluku. Od června 1919 do července 1920 velí 3. brigádě (později 138. brigádě) 46. střelecké divize. Za boj u čongarského mostu na Krymu vyznamenán Řádem rudého praporu (1920). Od srpna 1920 do července 1921 velí 52. střelecké divizi. Za boje u Perekopu vyznamenán druhým Řádem rudého praporu (1925).


Od 21. dubna 1922 do 3. června 1922 velí Jihozápadnímu vojenskému okruhu. Poté Ukrajinskému vojenskému okruhu (1922).


Od srpna 1933 do června 1936 stojí v čele Vojenské akademie motorizace a mechanizace DRRA (Военная академия механизации и моторизации РККА). Od června 1936 zastává funkci armádního inspektora Leningradského vojenského okruhu (армейский инспектор ЛВО). Od března do května 1937 je zástupcem velitele Leningradského vojenského okruhu.
7. srpna 1937 je zatčen, 20. září 1937 v Moskvě odsouzen a dle zvyklostí ještě téhož dne zastřelen. Rehabilitován byl 6. dubna 1957.


* V československé armádě existovala hodnost štábní kapitán. Ta byla mezi kapitánem a majorem, naprotitomu ruský štabskapitán byla hodnost mezi nadporučíkem a kapitánem, v legionářské terminologii podkapitán.


Prameny:
https://redarm37.chat.ru/
https://www.hrono.ru
https://mechcorps.rkka.ru
URL : https://www.valka.cz/Germanovic-Markian-Jakovlevic-t53049#198176Verze : 0