Main Menu
User Menu

Établissements Henry Potez SARL [195R-1967]

Potez-Air Fouga

     
Název:
Name:
Société des Avions et Moteurs Henry Potez
Originální název:
Original Name:
Société des Avions et Moteurs Henry Potez
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.194R-DD.MM.1952 Société des Moteurs Henry Potez
DD.MM.1952-DD.MM.195R Société des Avions et Moteurs Henry Potez
DD.MM.195R-DD.MM.1967 Établissements Henry Potez SARL
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.194R-DD.MM.1967 Paříž
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.194R-DD.MM.19RR Argenteuil
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Saint-Cloud
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Suresnes
DD.MM.194R-DD.MM.19RR Dreux
DD.MM.19RR-DD.MM.1967 Blagnac
DD.MM.1958-DD.MM.1967 Aire-sur-l'Adour
DD.MM.1962-DD.MM.1965 Société d'Exploitation des Établissements Morane-Saulnier, Puteaux
Vznik:
Founded:
DD.MM.194R
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1967 sloučení s Sud-Aviation
Produkty:
Products:
DD.MM.1953-DD.MM.1953 Potez 75
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Potez 840
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Fouga CM.170 Magister
DD.MM.1962-DD.MM.1962 Potez CM.191
DD.MM.1964-DD.MM.1964 Potez 94
DD.MM.1964-DD.MM.1965 Potez 841
DD.MM.1965-DD.MM.1967 Potez 842
Poznámka:
Note:
194R vznik jako výrobce lehkých leteckých motorů - snad ještě na počátku 40. let po znárodnění původního Potezu, prokazatelně existovala v roce 1949
1953 obnoveno letecké oddělení
1958 koupena Air Fouga, pravděpodobně v této době přijato nové jméno
1962 koupen Morane-Saulnier
1965 Morane-Saulnier koupen Sud-Aviation a přeměněn na pobočku SOCATA
1967 firma také koupena koncernem Sud-Aviation, závod Aire-sur-l’Adour (bývalá Fouga) se osamostatňuje jako Potez Aéronutique
Zdroje:
Sources:
www.flightglobal.com
www.flightglobal.com
www.flightglobal.com
www.flightglobal.com
1000aircraftphotos.com
https://fandavion.free.fr/potez_constructeurs.htm
https://www.aviastar.org/manufacturers/1698.html
www.worldairforces.com
URL : https://www.valka.cz/Etablissements-Henry-Potez-SARL-195R-1967-t171073#510581Verze : 0
MOD