E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus)

Panzerkampfwagen Tiger-Maus
     
Název:
Name:
E-100, Panzerkampfwagen Tiger-Maus E-100, Panzerkampfwagen Tiger-Maus
Originální název:
Original Name:
E-100, Panzerkampfwagen Tiger-Maus
Kategorie:
Category:
supertěžký tank superheavy tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Adlerwerke vorm. H. Kleyer AG, Frankfurt nad Mohanem /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1944-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1945
Osádka:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
123500 kg 272271 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
11073 mm 36 ft 3 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
8733 mm 28 ft 7 ¾ in
Celková šířka:
Overall Width:
4480 mm 14 ft 8 ⅜ in
Celková výška:
Overall Height:
3375 mm 11 ft ⅞ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
500 mm 1 ft 7 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
1000 mm 3 ft 3 ⅜ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,123 MPa 17.84 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 200/150 mm
boky - 120 mm
zadok - 150 mm
strop - 40 mm
dno - 80/40 mm

Veža:
čelo - 200 mm
boky - 80 mm
zadok - 150 mm
strop - 40 mm
Hull:
front - 200/150 mm
sides - 120 mm
rear - 150 mm
deck - 40 mm
belly - 80/40 mm

Turret:
front - 200 mm
sides - 80 mm
rear - 150 mm
deck - 40 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 vodou chladený 12 valec Maybach HL 230 P30 V-12 water-cooled
Výkon:
Power:
441,3 kW při 2500 ot/min 591.8 bhp at 2500 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
8 rýchlostná OG 40 12 16B 8 speed OG 40 12 16B
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
23 km/h 14 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
160 km 99 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
100 km 62 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,9 m 114 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,85 m 33 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,65 m 65 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
12,8 cm KwK 44 L/55 12,8 cm KwK 44 L/55
Vedlejší:
Secondary:
1 x kanón Kw.K. 75 mm L/24
1 x guľomet 7,92 mm (?)
1 x canon Kw.K. 75 mm L/24
1 x machine gun 7,92 mm (?)
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
Zásoba paliva - 2050 litrov

Pásy:
Kgs ?/1000/150 (53+53 článkov v jednom páse - dvojdielne články)
Fuel capacity - 2050 litres

Tracks:
Kgs ?/1000/150 (53+53 links per side - double links)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzer Tracts No.6-3 - Schwere-Panzerkampfwagen Maus and E 100
Panzer Tracts, 2008, ISBN: 0981538231
URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#375612 Verze : 0
Myšlienka 150 tonového tanku, ktorý by mal byť konkurenciou programu Maus firmy Porsche vznikla na stretnutí zástupcov WaPrüf 6 a zástupcov firmy Krupp 11.9.1942. Projekt mal využívať podvozkové komponenty tanku Tiger, vrátane motoru Maybach HL 230, či prevodovky Olvargetriebe OG 40 20 16. Tank mal niesť rovnakú vežu s výzbrojou ako konkurenčný projekt Maus, t.j. kanóny 15cm Kw.K. L/37 (50 nábojov) a 7,5cm Kw.K. L/24 (100 nábojov) a guľomet MG 34 (4500 nábojov). Podvozok malo tvoriť 32 pojazdových kolies priemeru 650mm. Posádku malo tvoriť šesť osôb. Po úpravách počiatočných návrhov bola podoba tanku (výkres W 1674) prezentovaná 1.12.1942 na stretnutí zástupcov firmy Krupp s Oberbauratom Kniepkampom. Jednalo sa o klasickú koncepciu tej doby s vežou umiestnenou v strede korby. Tento dátum sa dá považovať za zrodenie projektu Tiger-Maus, neskôr premenovaného na E-100. WaPrüf 6 považovalo tento návrh za perspektívny pre jeho potencionálny rýchly nábeh výroby. Použiť sa mali podvozkové komponenty z Tigera II firmy Henschel. Firma Krupp projekt ďalej rozvíjala a 7.12.1942 predložila ďalšie kalkulácie a nové výkresy (W 1677). Predpokladaná hmotnosť stroja mala byť 130 ton, pohon mal zaobstarať štandardný motor tanku Tiger Maybach HL 230 (700 HP/522 kW), riadiaca jednotka mala byť Henschel L 801. Zásoba paliva mala byť 1200 litrov benzínu, zásoby munície mali byť 40 ks nábojov (15cm), 75 ks nábojov (7,5cm) a 4500 ks nábojov do guľometu. Podvozok malo tvoriť 32 pojazdových kolies zväčšeného priemeru na 800mm. Na následnej diskusii sa odborníci zhodli na tom, že tento projekt má oproti projektu Maus firmy Porsche lepšie charakteristiky. V neskoršom období po zvýšení výkonu motora na 1000 HP (745,7 kW) mali byť vlastnosti tanku ešte priaznivejšie. Vypracovaná bola i výkresová podoba tanku s vežou v zadnej časti korby, no kalkulácie odhalili nedostatky, resp. nevýhody v konštrukcii oproti pôvodnému návrhu s umiestnením veže v strede korby. Čo sa týka odpruženia pojazdových kolies, v návrhu bolo povolené použitie ako listového pruženia, tak i odpruženie torznými tyčami. Vzhľadom na vykalkulovanú malú maximálnu rýchlosť tanku však bolo preferované menej finančne a výrobne náročné odpruženie listovým pružením.
Napriek preferencii zástupcov WaPrüf 6 projektu Tiger-Maus bol projekt Maus firmy Porsche v predstihu. Preferoval ho i samotný Hitler, ktorý urobil 5.1.1943 rozhodnutie zaviesť sériovú výrobu Porscheho Mausa.


Rozhodnutím sústrediť sa na projekt Maus firmy Porsche sa vývoj na konkurenčnom programe Tiger-Maus zastavil, no po zrušení projektu Maus a započatí vývojového unifikačného programu tzv. E-série (Entwicklungsreihe Versuchs-Panzerkampfwagen) na jar 1943, bol projekt obnovený. Objednávku na vývoj najťažšieho typu tanku "série E", t.j. E-100 však neobdržala firma Krupp, ale firma Adler, ktorá nemala s vývojom tankov skúsenosti. Bolo to z dôvodu, že firma Krupp bola vyťažená inými povinnosťami. Práce boli započaté 30.6.1943, no pokračovali veľmi pomaly. Pôvodne uvažované použitie veže z projektu Maus s hlavnou kanónovou výzbrojou tvorenou 15cm kanónom bolo nahradené novým návrhom (výkres Bz 3269) ľahšej a menej opancierovanej veže s 12,8cm kanónom, ktorý bol vyvinutý firmou Krupp pre plánovaný Maus II. Práce na kompletizácii prototypu prebiehali v jednoduchej dielni v Haustenbecku neďaleko Paderbornu. 15.1.1945 boli spoločne s hlásením o postupe prác dodané fotografie zachytávajúce podobu prototypu. Korba bola takmer dokončená, namontovaný bol i motor, prevodovka, riadiaca jednotka, palivový a elektrický systém atď. K dokončeniu podvozkových častí chýbali vinuté pružiny, neboli dodané ani ozubenia pre hnacie kolesá atď. Pojazdové kolesá boli celooceľového prevedenia a mali priemer 900mm. K dispozícii boli transportné pásy určené k prevoze tanku po železnici. Bojové pásy neboli ešte k dispozícii, dodané boli pred koncom vojny, kedy boli nájdené spoločne s nedokončeným prototypom spojeneckými vojakmi. Plány počítali s modifikovaným hnacím ústrojenstvom tvoreným motorom Maybach s výkonom 1200 HP (894,8 kW) a 8-stupňovou mechanicko-hydraulickou kombinovanou prevodovkou s riadiacim ústrojenstvom nazývaným "Mekydro". V tejto podobe mal tank E-100 dosahovať maximálnu rýchlosť až 40 km/hod.
Ukoristený prototyp platformy bol odoslaný do Veľkej Británie, kde bol pravdepodobne dokončený (viď. fotografia s nasadenými bojovými pásmi) a otestovaný. Po skúškach pravdepodobne rýchlo skončil na šrotovisku.


Existovala úvaha/projekt samohybných diel/stíhačov tankov na platforme E-100.


*zdroj:


Thomas L. Jentz - Panzer Tracts No. 6-3 Schwere-Panzerkampfwagen Maus and E 100 1942 to 1945, ISBN :0981538231


Zaujímavý filmový záznam nájdeného prototypu: www.criticalpast.com
URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#459915 Verze : 0
Tak, konečně jsem narazil na nějaké foto:
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) - E-100 při prohlídce americkou armádou

E-100 při prohlídce americkou armádou
URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#25437 Verze : 0
A ještě jeden:
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) - Podvozek E-100 na dvoře výrobního závodu

Podvozek E-100 na dvoře výrobního závodu
URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#25438 Verze : 0
...
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) - Trošku väčší detail.

Trošku väčší detail.
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#27782 Verze : 0
http://forum.axishistory.com/viewforum.php?f=47
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#31330 Verze : 0
...
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#31331 Verze : 0
Zaplachtovaná korba prototypu tanku E-100 při přepravě na těžkém podválníku Gotha (s nosností 80t).
Mimochodem nevíte někdo co je to za tahač zapojený za tím podvalníkem, připomíná mi americký Daimond, ale asi to nebude on.
E-100 (Panzerkampfwagen Tiger-Maus) -


URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#160691 Verze : 0
Obhlídka torza E-100. Film ukazuje známou scénu, ktará je vidět i na fotografiích výše. Filmeček zachycuje pěkně detaily vršku korby a "věci" vevnitř.
Nad prostorem radisty je hozený pancéřový kryt z motorového prostoru.

Zdroj :
http://www.youtube.com
Panzerkampfwagen E-100 1945
URL : https://www.valka.cz/E-100-Panzerkampfwagen-Tiger-Maus-t8241#294098 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více