Main Menu
User Menu
Reklama

Dominika

Dominica

Český název:
Czech name:
Dominika
Originální název:
Original name:
Commonwealth of Dominica
Anglický název:
English name:
Dominica
Hlavní město:
Capital:
Roseau
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
10 farností / 10 parishes
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
východokaribský dolar (XCD)
Ozbrojené složky:
Military branches:
žádná pravidelná armáda / no regular military forces
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACCT, ACP, C, Caricom, CDB, FAO, G-77, IBRD, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (podpisovatel / subscriber), ITU, ITUC, MIGA, NAM, OAS, OECS, OIF, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
754
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Morne Diablatins (1 447 m)
nejnižší bod / lowest point - Karibské moře (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Karibik / Caribbean
Sousední státy:
Neighbours:

Vznik:
Independence:
3.11.1978
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 72 514
Národnostní složení:
Ethnic groups :
86,8% černoši / black
8,9% míšenci / mixed
2,9% Carib Amerindian
0,8% černoši / white
0,7% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
61,4% řísmkokatolické / Roman Catholic
6% Adventisté sedmého dne / Seventh Day Adventist
5,6% letničtí křesťané / Pentecostal
4,1% baptisté / Baptist
3,7% metodisté / Methodist
1,2% Church of God
1,2% svědci Jehovovi / Jehovah′s Witnesses
7,7% ostatní křesťané / other Christian
1,3% Rastafarian
1,6% ostatní nebo nespecifikové / other or unspecified
6,1% bez vyznání / none
ISO: DMA
Internetová doména:
Internet country code :
.bm
Časové pásmo :
Time zone :
-4
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Dominika-t80738#295782Verze : 0
Reklama