Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 182 [1946-1950]

182nd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 182
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 182
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
182. protiletadlový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1945-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.12.1950 Bílina, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1946-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 1/182
01.10.1946-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 2/182
Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.10.1949 VÚ 0000 Bílina
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 0000 Bílina
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 182),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-182-1946-1950-t123667#421152Verze : 2
MOD