Cock, Geoffrey Hornblower

     
Příjmení:
Surname:
Cock Cock
Jméno:
Given Name:
Geoffrey Hornblower Geoffrey Hornblower
Jméno v originále:
Original Name:
Geoffrey Hornblower Cock
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Group Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.01.1896 Shrewsbury /
07.01.1896 Shrewsbury /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1980 Belford, Northumberland /
16.02.1980 Belford, Northumberland /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 9. perutě RAF - commander of No. 9 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 13 sestřely [8 sražených do neřízeného pádu (sám), 3 zničené (2 sám, 1 sdílel) a 2 zničené v plamenech (sám)]
- nejúspěšnější pilot Sopwithu 1½ Strutter (13 s.)
- 22. července 1917 byl na svém 97. bojovém vzletu byl sestřelen Wilhelmem Reinhardem (1. z 20) a do prosince 1918 byl válečný zajatec
- english flying ace of WW1 with 13 claims [8 driven out of control (solo), 3 destroyed (2 solo, 1 shared) and 2 destroyed in flames (solo)]
- top scoring pilot of Sopwith 1½ Strutter (13 v.)
- on 22nd July 1917 was on his 97th sortie shot down by Wilhelm Reinhard (1st of 20) and until December 1918 was POW
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://www.theaerodrome.com/aces/england/cock.php
URL : https://www.valka.cz/Cock-Geoffrey-Hornblower-t237196#655630 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Cock Cock
Jméno:
Given Name:
Geoffrey Hornblower Geoffrey Hornblower
Jméno v originále:
Original Name:
Geoffrey Hornblower Cock
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.06.1916 poručík (dočas.)
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.01.1928 major
01.01.1935 podplukovník
01.11.1938 plukovník
03.06.1916 2nd Lieutenant (temp.)
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR Flight Lieutenant
01.01.1928 Squadron Leader
01.01.1935 Wing Commander
01.11.1938 Group Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.12.1915-03.06.1916 28. prapor, důstojnický výcvikový sbor Uměleckých střelců
03.06.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.09.1916 25. záložní peruť RFC (pilot)
DD.09.1916-22.07.1917 45. peruť RFC (pilot)
22.07.1917-DD.12.1918 válečný zajatec
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR 9. peruť RAF (velitel)
DD.12.1915-03.06.1916 28th Battalion, Artists Rifles Officers' Training Corps
03.06.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.09.1916 No. 25 Reserve Squadron RFC (pilot)
DD.09.1916-22.07.1917 No. 45 Squadron RFC (pilot)
22.07.1917-DD.12.1918 Prisoner of War
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR No. 9 Squadron RAF (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://www.theaerodrome.com/aces/england/cock.php
URL : https://www.valka.cz/Cock-Geoffrey-Hornblower-t237196#655631 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více