Main Menu
User Menu

Champerico

Champerico (GT-RE)

     
Název:
Name:
Champerico
Originální název:
Original Name:
Champerico
Další názvy:
Other Names:
hist. - Puerto de Istlán
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
14°18'01.1124"N 91°54'31.3308"W
Místní části:
Local Municipalities:
Cabecera Municipal Champerico, El Rosario, Granados, El Chico, El Río, osady: Cola de Pollo, El Río, Voltario, El Manchón, Toncantín, Los Angeles, Acapan, Agrícola, Jovel, El Rosari, statky: Chapán, San Vicente, Brisa, María del Mar, San Pablo, Calvario, Guayacán, Manacales, La Perla, San Pedro, La Dicha, Palancas, América, Jabalí, Ilusiones, Castano, Bélgica, Naoa.
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1848
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Prístav
Mólo Champerico
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Abener River
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
michamperico.tripod.com/id1.html
www.inforpressca.com/champerico
URL : https://www.valka.cz/Champerico-t96613#359635Verze : 0
MOD