Main Menu
User Menu
Reklama

Budětice

zřícenina hradu

     
Název:
Name:
Budětice
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Obec:
Municipality:
Budětice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°17'33.8970731"N 13°35'04.8500061"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1254
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Rabí
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/
URL : https://www.valka.cz/Budetice-t66356#416831Verze : 0
MOD
Budětice


Zřícenina hradu stojí asi 9 km JZ od Horažďovic (kraj Plzeňský, okres Klatovy) na zalesněném kopci, který se nazývá Čbán u Budětic, SZ od hradu Rábí. Ves Budětice byla zprvu majetkem královským od krále Václava I. ji získal Držislav. Roku 1254 potvrdil Přemysl II., že majitelem vsi je Dluhomil. Roku 1290 je uváděn jako majitel Bohuslav z Budětic, zřejmě tehdy již hrad stál. Ovšem tomu hrad již nevyhovoval a tak v sousedství založil nebo spíše získal starší a výstavnější hrad Rábí. O rovných sto let později hrad koupili Švihovští z Rýzmberka a připojili je pak ke svému rabskému panství. Poté hrad nebyl dále udržován a pustl.
Trosky hradu, které zaujímají vrchol kopce svědčí o tom že hrad byl jednodílný vymezený oválný areál. Ze tří stran byl obehnán příkopem a zřejmě lehčí formou opevnění - nejspíše dřevěným hrazením. V čele nad příkopem se pak tyčila malá okrouhlá věž, jejiž půdorys byl poněkud eliptický, asymetricky byla umístěna v čele zděného paláce. Další případné stavby musely být ze dřeva, protože se nám po nich nezachovaly žádné patrné nadzemní stopy.
Nejspíš se jedná o opožděnou šlechtickou aplikaci hradu přechodného typu, který byl zjednodušen. Tomu napovídá i umístění paláce bez kontaktu s obvodovými fortifikacemi. Také pohyb sídla v prostoru Budětice - Rabí je jednou z názorných ukázek změny potřeb a možností šlechticů ve 13. století.


Zdroje:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
Durdík, Tomáš., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, 2000. ISBN 80-7277-003-9.
https://www.hrady.cz/hrad-budetice-dzban
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%9Btice_(hrad)

Budětice - Budětice - plán hradu s okolním terénem
Durdík 2000, s. 90 obr. 148

Budětice - plán hradu s okolním terénem
Durdík 2000, s. 90 obr. 148

URL : https://www.valka.cz/Budetice-t66356#234859Verze : 2