Bridgeman, Orlando Clive

     
Příjmení:
Surname:
Bridgeman Bridgeman
Jméno:
Given Name:
Orlando Clive Orlando Clive
Jméno v originále:
Original Name:
Orlando Clive "Bridget" Bridgeman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík 2nd Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
magistr Master of Arts
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.11.1898 Donnington, Shropshire /
29.11.1898 Donnington, Shropshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.12.1931 Londýn /
21.12.1931 London /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky B 80. perutě RFC/RAF - flight B commander of No. 80 Squadron RFC/RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 5 sestřely [3 sražené do neřízeného pádu (sám) a 2 zničené v plamenech (sám)]
- syn brigádního generála Francise Charlese Bridgemana a vnuk Orlanda Bridgemana, 3. hraběte z Bradfordu; 25.08.1917 byl zraněn a sestřelen Hermannem Göringem (12. z 22); jediný pilot 80. perutě RFC/RAF vyznamenaný Vojenským křížem
- zemřel na otravu krve
- english flying ace of WW1 with 5 claims [3 driven out of control (solo) and 2 destroyed in flames (solo)]
- son of brigadier general Francis Charles Bridgeman and grandson of Orlando Bridgeman, 3rd Earl of Bradford; on 25.08.1917 was wounded and shot down by Hermann Göring (12th of 22); only pilot of No. 80 Squadron RFC/RAF, who received Military Cross
- died of blood poisoning
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Bridgeman-Orlando-Clive-t238977#660641 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Bridgeman Bridgeman
Jméno:
Given Name:
Orlando Clive Orlando Clive
Jméno v originále:
Original Name:
Orlando Clive "Bridget" Bridgeman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harrow School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Trinity College, Cambridge
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harrow School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Trinity College, Cambridge
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.03.1917 poručík (dočas., na zk.)
DD.08.1917 poručík
28.03.1918 kapitán (výkonný)
17.03.1917 2nd Lieutenant (temp., on prob.)
DD.08.1917 2nd Lieutenant
28.03.1918 Captain (acting)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-25.08.1917 70. peruť RFC (pilot)
25.08.1917-DD.03.1918 hospitalizace a rekonvalescence
28.03.1918-DD.MM.1918 80. peruť RFC/RAF (velitel letky B)
DD.MM.1918-11.04.1919 letecký instruktor
11.04.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-25.08.1917 No. 70 Squadron RFC (pilot)
25.08.1917-DD.03.1918 hospitalisation and convalescence
28.03.1918-DD.MM.1918 No. 80 Squadron RFC/RAF (flight B commander)
DD.MM.1918-11.04.1919 flying instructor
11.04.1919-DD.MM.RRRR unemployed list RAF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Bridgeman-Orlando-Clive-t238977#660643 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více