Main Menu
User Menu

Borsuk, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Borsuk
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Borsuk
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.02.1974 Lipany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády
- náčelník Oddelenia operačného plánovania veliteľstva pozemných síl
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.seredskenovinky.sk
https://zpr.mil.sk/74891/?pg=1
https://mbpo.mil.sk/954/
URL : https://www.valka.cz/Borsuk-Miroslav-t227337#632412Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Borsuk
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Borsuk
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1992-DD.MM.1997 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.2006-DD.MM.RRRR Národná akadémia obrany, Liptovský Mikuláš
DD.MM.RRRR-DD.MM.2007 kurz Command and General Staff Officer, Fort Leavenworth
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2005-DD.01.2008 Velitel : Protiletadlová baterie
DD.07.2008-30.06.2009 Velitel : Protiletadlová baterie
01.01.2020-DD.MM.RRRR Náčelník štábu : 2. mechanizovaná brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1997-DD.MM.1997 veliteľ 2. čaty PL strelcov, Protilietadlový raketový oddiel
DD.MM.1997-DD.MM.2000 zástupca veliteľa 1. protilietadlovej raketovej batérie, Protilietadlový raketový oddiel
DD.MM.2000-DD.MM.2001 personálna záloha
DD.MM.2001-DD.MM.2005 veliteľ veliteľskej roty, ženijný prápor, 1. mechanizovaná brigáda
DD.01.2008-DD.07.2008 veliteľ roty, operácia NATO - KFOR (The Kosovo Force), Kosovo
DD.MM.2009-DD.MM.2012 veliteľ analýzy a riadenia, rota ISTAR
DD.MM.2012-DD.MM.2014 náčelník oddelenia plánovania operácií, Odbor pre plánovanie a riadenie operácií (G-3), 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2014-DD.MM.2015 náčelník oddelenia operačného plánovania, Odbor plánovania a riadenia operácií (G-3), 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2014-DD.MM.2015 vedúci starší dôstojník - špecialista, ISAF
DD.MM.2015-DD.MM.2016 náčelník oddelenia operačného plánovania, Odbor plánovania a riadenia operácií (G-3), 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2016-01.01.2020 náčelník Oddelenia operačného plánovania, Odbor operačného plánovania a riadenia, Velitelstvo pozemných síl
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

MM.DD.RRRR

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.seredskenovinky.sk
https://zpr.mil.sk/74891/?pg=1
https://mbpo.mil.sk/954/
URL : https://www.valka.cz/Borsuk-Miroslav-t227337#632413Verze : 0
MOD