Main Menu
User Menu

operácia NATO - KFOR (The Kosovo Force) v Kosove

KFOR – (The Kosovo Force) v Kosove
operácia NATO


Sily KFOR sa sústreďujú na posilnenie bezpečnosti v oblasti. Na kontrolu dodržiavania zákazu používania kosovských komunikácií ozbrojenými skupinami etnických Albáncov a na monitorovanie podpory terorizmu.


K hlavným záujmom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky už od jej vzniku patrí región Balkánu. Prostredníctvom aktívnej účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky dochádza k identifikácii a k zabráneniu etnických nepokojov, kriminálnej činnosti a narušovaniu pokojného politického vývoja.
Ozbrojené sily Slovenskej republiky pôsobili v operácii KFOR od 7. septembra 1999. Spočiatku prostredníctvom ženijnej jednotky v počte 40 vojakov v rámci rakúskeho práporu AUSCON/KFOR.Uznesením NR SR č. 1664/2001 bolo schválené vyslanie mechanizovanej jednotky do operácie KFOR.


Príprava a výcvik príslušníkov mechanizovanej jednotky prebiehal v priestoroch Práporu okamžitej reakcie v posádke Martin. Jednotka bola zložená z príslušníkov Práporu okamžitej reakcie.


Od februára 2002 pôsobila na základe dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky v operácii KFOR mechanizovaná rota ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci spoločného česko-slovenského mechanizovaného práporu. Spoločný česko-slovenský prápor pôsobil v operácii "Joint Guardian" (Spoločný strážca) v rámci mnohonárodnej brigády Stred pod operačným velením Fínska.


Od 1. septembra 2002 prevzal prápor zodpovednosť za časť priestoru švédskeho práporu. Operačný priestor práporu sa zväčšil zo 435 km2 na 880 km2 .

Uznesením vlády SR č. 926 z 23. novembra 2005 a uznesením NR SR č. 2005 z 14. decembra 2005 bolo schválené posilnenie účasti Ozbrojených síl v operáciách na západnom Balkáne o prvky logistickej podpory. Po dôkladnom zhodnotení potrieb slovenského kontingentu v oblasti logistického zabezpečenia sa posilnila jednotka o zabezpečovaciu čatu.


Po transformácií síl KFOR z brigádnej organizácie na medzinárodné účelové zoskupenie síl pôsobí v súčasnosti slovenská rota ako samostatná jednotka v rámci spoločného švédsko-írsko-česko-fínsko-lotyšsko-slovenského mnohonárodného účelového zoskupenia „STRED“ MNTF ( C ) s veliteľstvom v obci Lipjan. Operačným priestorom zodpovednosti našej jednotky je okres Obilič a časť územia okresu Priština – Sever.

Príslušníci slovenskej jednotky vykonávajú v priestore zodpovednosti roty pravidelné monitorovanie priestorov a objektov miestneho obyvateľstva formou patrolovania, zaisťujú lokálnu infraštruktúru, zabezpečujú postupný a bezpečný návrat Kosovských Srbov ktorým boli počas marcových nepokojov vypálené domovy a ktorí ich boli nútení opustiť, zabezpečujú nepretržité stráženie srbskej minority ktorá síce opustila svoje bydliská ale neopustila mesto, no žiaľ je nútená žiť v provizórnych podmienkach, poskytujú pomoc humanitárnym organizáciám v ich aktivitách na území Kosova, vytvárajú podmienky na obnovu mierového spolužitia kosovských Srbov a Albáncov v operačnom priestore práporu.
Velitelia jednotky:


1. až 6.česko-slovenský mechanizovaný prápor v Kosove
1.rotácia
Veliteľ kontingentu: mjr. Ing. Ivan KOVÁČ, január 2002 - júl 2002


2.rotácia
Veliteľ kontingentu: mjr. Ing. Alexander KOLLÁRIK, júl 2002 - február 2003


3.rotácia
Veliteľ kontingentu: mjr. Ing. Vojtech MOJZES, február 2003 - október 2003


4. a 5.rotácia
Veliteľ kontingentu: mjr. Ing. Ján PARIMUCHA, október 2003 - december 2004


6.rotácia
Veliteľ kontingentu: mjr. Ing. Jozef ŠÚRY, december 2004 - júl 2005


Slovenská jednotka SLOVCON v Kosove
7.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Ľuboš BALUCHA, júl 2005 - január 2006
Veliteľ roty: npor. Ing. Ján BALOG


8.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Gabriel KEREKEŠ, január 2006 - júl 2006
Veliteľ roty: kpt. Ing. Rastislav MANDZAK


9.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Ján JASENOVEC, júl 2006 - január 2007
Veliteľ roty: kpt. Ing. Vladimír FEHER


10.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Bartolomej HOBĽÁK, január 2007 - júl 2007
Veliteľ roty: kpt. Ing. Pavol SMIK
11.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Milan SLEZÁK, júl 2007 – január 2008
Veliteľ roty: kpt. Ing. Ján CHORVAT


12.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Zoltán IBOŠ január 2008 – júl 2008
Veliteľ roty: kpt. Ing. Miroslav BORSUK


13.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Alexander KOLLÁRIK júl 2008 – január 2009
Veliteľ roty: npor. Ing. Miroslav NEDÚCHAL


14.rotácia
Veliteľ kontingentu: pplk. Ing. Vojtech MOJZES január 2009 –júl 2009
Veliteľ roty: npor. Ing. Ivan SÁDECKÝ


Zdroj:
- archív autora,
operácia NATO - KFOR (The Kosovo Force) v Kosove - Rukávový znak 1.česko-slovesnkého prápor

Rukávový znak 1.česko-slovesnkého prápor
operácia NATO - KFOR (The Kosovo Force) v Kosove - Znak KFOR

Znak KFOR
operácia NATO - KFOR (The Kosovo Force) v Kosove - Bojová zástava 1.česko-slovenského práporu

Bojová zástava 1.česko-slovenského práporu
operácia NATO - KFOR (The Kosovo Force) v Kosove - Bojová zástava 1.česko-slovenského práporu

Bojová zástava 1.česko-slovenského práporu
URL : https://www.valka.cz/operacia-NATO-KFOR-The-Kosovo-Force-v-Kosove-t80379#294411Verze : 1
KFOR – (The Kosovo Force) v KosoveZdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/operacia-NATO-KFOR-The-Kosovo-Force-v-Kosove-t80379#295654Verze : 0
ZNAK VOJENSKEJ OPERÁCIE KFOR


Pre zaistenie lepšej viditeľnosti jednotiek NATO v operácii JOINT ENTERPRISE KFOR bol v mesiaci apríl 2007 zmenený pôvodný znak operácie KFOR za nový znak.

Zdroj:
- archív autora,
- www.army.cz,
URL : https://www.valka.cz/operacia-NATO-KFOR-The-Kosovo-Force-v-Kosove-t80379#297876Verze : 0