Berger, Jiří

     
Příjmení:
Surname:
Berger Berger
Jméno:
Given Name:
Jiří Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Berger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigadier General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.10.1893 Písečná /
10.10.1893 Písečná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Berger-Jiri-t126513#428944 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Berger Berger
Jméno:
Given Name:
Jiří Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Berger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1905-DD.MM.1913 Státní gymnasium, Hradec Králové
DD.MM.1913-DD.MM.1914 Karlo - Ferdinadova universita, Praha
DD.MM.1931-DD.MM.1934 Masarykova universita, Brno
DD.MM.1905-DD.MM.1913 Státní gymnasium, Hradec Králové
DD.MM.1913-DD.MM.1914 Karlo - Ferdinadova universita, Praha
DD.MM.1931-DD.MM.1934 Masarykova universita, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1927 Válečná škola
DD.MM.1925-DD.MM.1927 Válečná škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.12.1928 major
10.02.1933 podplukovník
21.07.1937 plukovník
18.10.1948 brigádní generál
29.12.1928 Major
10.02.1933 Lieutenant Colonel
21.07.1937 Colonel
18.10.1948 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Berger-Jiri-t126513#562631 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více