Avia B-71

     
Název:
Name:
Avia B-71 Avia B-71
Originální název:
Original Name:
Avia B-71
Kategorie:
Category:
bombardovací letoun bomber aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.07.1939-DD.04.1941 Avia, akciová společnost pro průmysl letecký, Čakovice /
DD.MM.1939-DD.11.1940 Aero, továrna letadel, dr. Kabeš, Praha-Vysočany /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1939-DD.04.1941
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
45 Aero (c/n 107-151)
66 Avia (c/n 152-217)
61 dodáno ze SSSR1) (c/n 1-61)
První vzlet:
Maiden Flight:
21.07.1939 B-71.152
Osádka:
Crew:
3
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
4137 kg 9121 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
6000 kg 13228 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
20,33 m 66ft 8,38in
Délka:
Length:
12,27 m 40ft 3,06in
Výška:
Height:
3,25 m 10ft 7,95in
Plocha křídla:
Wing Area:
56,70 m2 610.31 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
106 kg/m2 21.71 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
Avia HS 12Ydrs o výkonu 625 kW/850 k
dvoulistá kovová na zemi stavitelná vrtule Letov Hd-43
Avia HS 12Ydrs, power 838 hp
two-bladed ground adjustable metal propeller Letov Hd-43
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
1600 l 652 Imp gal / 422.7 US gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
430 km/h v ? m 267.2 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
345 km/h v ? m 214.4 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
7,5 m/s 1476.4 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
10,5 min do 5000 m 10,5 min to 16404 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
9000 m 29528 ft
Dolet:
Range:
1000 km 621.4 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
1x pohyblivý 7,92mm kulomet vz.30 v přídi, 300 nábojů
1x pohyblivý 7,92mm kulomet vz.30 ve hřbetním střelišti, 300 nábojů
1x pohyblivý 7,92mm kulomet vz.30 ve výstřelné štěrbině v podlaze trupu, 400 nábojů


6x 100kg bomba nebo
2x 200kg bomba
1x flexible 7,92 mm vz.30 machine gun in the nose, 300 rounds
1x flexible 7,92 mm vz.30 machine gun in dorsal position, 300 rounds
1x flexible 7,92 mm vz.30 machine gun in ventral position, 400 rounds


6x 220 lb bomb or
2x 440 lb bomb
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) B-71 dodané ze SSSR byly SB 2M-100A, z nichž první tři byly dodány v roce 1937; všechny byly upraveny zástavbou československých motorů a výzbroje


- devět strojů bylo upraveno na zvědné, s fotokomorami A--34 a A-II-30 umístěnými v pumovnici; v této podobě mělo být (ale nebylo) dokončeno také 40 licenčních strojů
- licenční stroje byly dokončovány jako vlečné a cvičné ve dvou modifikacích:
B-71A s navijákem lana pro vlekání plátěného rukávu, umístěným v pumovnici a místě spodního výstřelného kanálu, bez výzbroje
B-71B s navijákem posunutým více dopředu, více dopředu byl posunut také zadní prostor člena osádky; v této podobě dokončeno asi 20 strojů
1) B-71 delivered from USSR were SB 2M-100A, the first three were delivered in 1937; all machines have been adapted for Czechoslovak engines and armament


- nine aircraft were modified for reconnaissance, with cameras A-I-34 and A-II-30 located in the bomb bay; in this form should be (but not) also completed 40 license machines
- license machines were finalized as towing and training in two modifications:
B-71A with winch for towing a fabric sleeve, placed in the bomb bay; without armament
B-71B with a winch and rear crew apartment shifted more forward; in this form is completed about 20 machines
Zdroje:
Sources:
Václavík, Josef. Lehký bombardovací a zvědný letoun Avia B-71, HPM 2000/09-11.
Vraný, Jiří. Případ B-71. L+K 1988/19.
Němeček, V. Československá letadla 1918-1945, Naše Vojsko, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#4913 Verze : 0
...
Avia B-71 -


URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#27067 Verze : 0
Boční pohled s dobře viditelným kulometem

Zdroj: www.militaryphotos.net

Avia B-71 -


Avia B-71 - přední pohled

přední pohled
Avia B-71 - Přední kulometné střeliště

Přední kulometné střeliště
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#336963 Verze : 0
Avia B-71 (LP+FB) z dodávek ze SSSR v barvách Luftwaffe, jaro 1940.
Avia B-71 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#398402 Verze : 0
V době mobilizace byly letouny B-71 zbaveny plukovních znaků a opatřeny kamufláží zemitě hnědé, špinavé zelené a zelenošedé na horních a bočních plochách, zatímco spodní zůstaly v původní modrošedé barvě. V této podobě létal B-71.19 u chrudimské Letky 74 Leteckého pluku 6 až do 24. listopadu 1938, kdy jej uzemnila nehoda při přistání ve Spišské Nové Vsi.
Avia B-71 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#398411 Verze : 0
B-71.19 již v barvách Slovenských vzdušných zbraní, příslušel letecké škole až do 18. dubna 1943, kdy byl použit k úletu do Turecka.
Avia B-71 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#398415 Verze : 0
Přes poměrně dobré fotografické zdokumentování celé havárie je velice obtížné jednoznačně určit použité barvy na letounech. Teoreticky měly být Avie B 71 opatřeny standardním nátěrem pro bombardovací stroje Luftwaffe, nepravidelnými plochami černozelené RLM 70 a tmavě zelené barvy RLM 71 na horních a bočních plochách a se světle modrou RLM 65 na spodních plochách, která částečně přecházela i na boční plochy. Tolik teorie. Prakticky lze z fotografií vystopovat, že každý kus B 71 vyrobený v Avii měl odlišný tvar polí. Z toho lze usuzovat, že předpis nebyl vydán nebo se nedodržoval. Pravděpodobnější je první varianta, neboť jak říkají pamětníci " za Němců muselo jít vše podle foršriftu". Tedy, při neexistenci předpisu mohla existovat jen nějaká všeobecná směrnice a ta se mohla týkat i barev. Je třeba těžko představitelné, že by se staré zásoby barev pro čs. letectvo prostě vyhodily. Bohužel jakékoliv záznamy o zásobách, nebo použití barev se zatím nepodařilo objevit a je otázka, zda se ještě objeví. Naproti tomu je naprosto jisté, že horní plochy letounu B 71 B v.č. 213 kryla ostře lomená pole dvou zelených barev a dosti pravděpodobné je naproti tomu, že trup byl nastříkán jen jednou zelenou barvou. Černé kříže byly ve všech standardních pozicích se silnými bílými výsečemi. Z fotografií se nedá jednoznačně určit, zda i na horních plochách měly bílé lemy křížů tenké černé lemování, tak jako kříže na trupu a spodních plochách křídel. Při pokusu o start 11.2.1941 v 15.58 hodin byl letoun opatřen licenčním motorem Avia 12 Ydrs č. 2038 s vrtulí M 100 č. 1058 vlevo a stejným motorem č. 382 a vrtulí č. 1059 vpravo.
Toho dne s letounem smrtelně havaroval zálétávací pilot Avie František Zemánek. Během vzletu vybočil s letounem ze směru startu, vrazil do zaparkovaného letounu Ar 96 B-1 (W.Nr.4062) a poté do betonové zdi. B 71 byl totálně zničen, Zemánek utrpěl těžká zranění a po převozu do nemcnice na Bulovce zemřel. Druhý člen osádky, kontrolor Soldán, utrpěl otřes mozku.

Zdroj:
Janovský, Václav: Avia B 71.213, Smrtelná havárie Františka Zemánka, HPM 5/2008

Avia B-71 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#398685 Verze : 0
.
Avia B-71 - Avia B-71, připravená v továrně Letov na výstavu ukořistěné letecké výzbroje pro německou delegaci (účastnil se též např. Ernst Udet), která do Protektorátu dorazila hned v březnu 1939. Stroj nastříkán světle šedou (nebo modrošedou) barvou a narychlo dostal hákové kříže nejen na SOP, ale i na křídla. Záhadou je konstrukce pod trupem, která není dobovou dokumentací nijak doložena.

Avia B-71, připravená v továrně Letov na výstavu ukořistěné letecké výzbroje pro německou delegaci (účastnil se též např. Ernst Udet), která do Protektorátu dorazila hned v březnu 1939. Stroj nastříkán světle šedou (nebo modrošedou) barvou a narychlo dostal hákové kříže nejen na SOP, ale i na křídla. Záhadou je konstrukce pod trupem, která není dobovou dokumentací nijak doložena.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#470953 Verze : 0
.
Avia B-71 - Avia B-71B upravený k vlekání terčů. Zobrazený stroj byl předposlední vyrobený kus. Není zcela jasné jaké barvy používaly stroje, které převzala Luftwaffe. Zda šlo o původní čs. barvy, anebo o německou kombinaci RLM 70/71/65. Žluté doplňky měly stroj zvýraznit kvůli větší bezpečnosti při leteckých střelbách.

Avia B-71B upravený k vlekání terčů. Zobrazený stroj byl předposlední vyrobený kus. Není zcela jasné jaké barvy používaly stroje, které převzala Luftwaffe. Zda šlo o původní čs. barvy, anebo o německou kombinaci RLM 70/71/65. Žluté doplňky měly stroj zvýraznit kvůli větší bezpečnosti při leteckých střelbách.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#470955 Verze : 0
.
Avia B-71 - Celkem 24 letounů Avia B-71 Němci prodali v září 1939 do Bulharska. Stroje byly přelétávány v původním čs. nátěru, pouze se zastříkanými čs. znaky a opatřeny německou civilní imatrikulací. Spodní plochy tak kryla světlá šedá, horní a boční plochy potom nepravidelná pole šedé, tmavě zelené a hnědé.

Celkem 24 letounů Avia B-71 Němci prodali v září 1939 do Bulharska. Stroje byly přelétávány v původním čs. nátěru, pouze se zastříkanými čs. znaky a opatřeny německou civilní imatrikulací. Spodní plochy tak kryla světlá šedá, horní a boční plochy potom nepravidelná pole šedé, tmavě zelené a hnědé.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#470956 Verze : 0
.
Avia B-71 - B-71 již v bulharských barvách. Letoun sloužil u 5. bombardovacího pluku v Plovdivu.

B-71 již v bulharských barvách. Letoun sloužil u 5. bombardovacího pluku v Plovdivu.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#470957 Verze : 0
.
Avia B-71 - Další z bulharských B-71. Bulharsko tyto stroje používalo i v boji nejprve proti Jugoslávii, v roce 1944 i proti Němcům. Avie u Bulharů sloužily pod bojovým jménem Žerav (Jestřáb). 5. bombardovací pluk v Plovdivu, 2. letka.

Další z bulharských B-71. Bulharsko tyto stroje používalo i v boji nejprve proti Jugoslávii, v roce 1944 i proti Němcům. Avie u Bulharů sloužily pod bojovým jménem Žerav (Jestřáb). 5. bombardovací pluk v Plovdivu, 2. letka.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#470958 Verze : 0
Vážení,
od kolegy Radka Zavadila jsem dnes obdržel informaci o archiváliích Národního archivu, které mají vztah k bombardéru Avia B.71.


Fond Nejvyšší účetní a kontrolní úřad
Karton 484
Reservativní spisy
inv.č. 20
Služební cesta do SSSR - účel - převzetí 40 bomb. letadel typu B71
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#579294 Verze : 0
www.ebay.de
Avia B-71 -


URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#592818 Verze : 0

Diskuse

Porovnáním TTD zjišťuji, že tento lehký bombardér byl v těsně předválečných letech naše nejrychlejší letadlo - stíhačka B 534 IV. serie měla maximálku 380 km/hod, byla tedy o plných 50 km/hod pomalejší. Pokud Katuška letěla plně naložená, asi jí "pětistovky" ještě stačily, ale když se zbavila pumové zátěže ....
A myslím, že jsem četl, že poslední serie těchto SB-2 byly ještě rychlejší.
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#61464 Verze : 0
To Fantan: pokud budu brát v potaz čistě průmyslovou stránku a to znamená i prototypy, jejichž výroba se teprve připravovala, tak rychlejší než B - 72 byly hned čtyři další čs.letecké konstrukce: Aero A-300, Avia B-35, Avia B-135 a Praga E-51. Ale pokud bereš potaz letectvo čs. armády tak máš samozřejně pravdu.
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#61467 Verze : 0
Na fotkách není s největší pravděpodobností AVIA B.71 ale sovětský SB-2 z přímé dodávky, tedy bez úprav. Stroj S18 je ze zkoušek a nejde o B.71, ale právě o původní stroj na které se zkoušely úpravy.Původní sovětské SB-2 byly ještě v SSSR upraveny montáží našich motorů Avia HS 12Ydrs a našich kulometů místo škasů, nebylo to ale ve dvojčatech, nýbrž jednotlivě, na rozdíl od sovětského vzoru. Výroba v AVIA běžela až od roku 1939 a vyrobené stroje (111 kusů) převzali až Němci. Zavádějící je tedy název tématu AVIA B.71, protože výroba je v SSSR, stejně tak informace o výzbroji, šlo jen 3x1 kulomet vz.30. Strojů bylo ze SSSR objednáno 61, ale dodáno zřejmě jen 53. Možná byly značeny B.71, ale sotva AVIA, pro aviácké bylo připraveno označení B.71A (bombardovací) a B.71B (průzkumné)
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-71-t1161#336985 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více