Airbus Military EADS PZL Warszawa-Okęcie SA [2011- ]

PZL Warszawa-Okęcie SA [1995-2002]
     
Název:
Name:
Airbus Military EADS PZL Warszawa-Okęcie SA Airbus Military EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
Originální název:
Original Name:
Airbus Military EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1946-DD.MM.1950 Centralne Studium Samolotów
DD.MM.1950-DD.MM.1975 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego nr 4
DD.MM.1975-01.07.1976 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Okęcie
01.07.1976-DD.MM.1982 Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lekkich PZL-Warszawa
DD.MM.1982-DD.MM.1990 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-PZL Warszawa-Okęcie
DD.MM.1990-DD.MM.1995 PZL Warszawa-Okęcie
DD.MM.1995-DD.MM.2002 PZL Warszawa-Okęcie SA
DD.MM.2002-DD.MM.2011 EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR Airbus Military EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
DD.MM.1946-DD.MM.1950 Centralne Studium Samolotów
DD.MM.1950-DD.MM.1975 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego nr 4
DD.MM.1975-01.07.1976 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Okęcie
01.07.1976-DD.MM.1982 Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lekkich PZL-Warszawa
DD.MM.1982-DD.MM.1990 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-PZL Warszawa-Okęcie
DD.MM.1990-DD.MM.1995 PZL Warszawa-Okęcie
DD.MM.1995-DD.MM.2002 PZL Warszawa-Okęcie SA
DD.MM.2002-DD.MM.2011 EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR Airbus Military EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví aviation
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR Varšava-Okęcie / DD.MM.1946-DD.MM.RRRR Warszawa-Okęcie /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1948-DD.MM.1950 Wydzieloną Grupa Konstrukcyjną CSS, Vratislav / DD.MM.1948-DD.MM.1950 Wydzieloną Grupa Konstrukcyjną CSS, Wrocław /
Vznik:
Founded:
DD.MM.1946
DD.MM.1946
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1948-DD.MM.1948 CSS-11
DD.MM.1950-DD.MM.1950 CSS-12
DD.MM.1951-DD.MM.1953 LWD Junak 2
DD.MM.1952-DD.MM.1955 CSS-13
DD.MM.1953-DD.MM.1955 CSS S-13
DD.MM.1954-DD.MM.1955 LWD Junak 3
DD.MM.1956-DD.MM.1960 Jak-12M
DD.MM.1957-DD.MM.1957 TS-8 Bies
DD.MM.1958-DD.MM.1969 PZL-101 Gawron
DD.MM.1958-DD.MM.1962 PZL-102 Kos
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Jak-12A
DD.MM.1959-DD.MM.1961 PZL MD-12
DD.MM.1960-DD.MM.1961 PZL TS-11 Iskra
DD.MM.1962-DD.MM.2006 PZL-104 Wilga
DD.MM.1973-DD.MM.20RR PZL-106 Kruk
DD.MM.1979-DD.MM.1988 PZL-110 Koliber
DD.MM.1984-DD.MM.20RR PZL-130 Orlik
DD.MM.1989-DD.MM.1989 PZL-105 Flaming
DD.MM.1990-DD.MM.1990 PZL-126 Mrówka
DD.MM.1995-DD.MM.1995 PZL-111 Senior
DD.MM.2000-DD.MM.2000 PZL-112 Junior
Poznámka:
Note:
1946 v prostorách bývalé PZL WS 2 vzniká ústřední konstrukční kancelář pod vedením prof. Misztala
1948 ve Vratislavi vzniká samostatná konstrukční skupina CSS
1950? příchod konstruktérů z ostatních závodů a rozšíření na plnohodnotnou továrnu
1995 privatizace
2001 zakoupena společností EADS CASA
2014 součástí Airbus Defence and Space
1946 central design bureau under the leadership of prof. Misztal was established on the premises of defunct PZL WS 2
1948 created a separate design group of CSS in Wrocław
1950? arrival of designers from other plants, expansion into a full-fledged factory
1995 privatization
2001 acquired by EADS CASA
2014 part of Airbus Defence and Space
Zdroje:
Sources:
Glass, Andrzej. Samoloty PZL 1928-1978. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983. ISBN 83-206-0064-2.
Taylor, John W. R. All the World's Aircraft 1965-1966. Sampson Low, Marston & Co, London 1965.
Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1975-76. Macdonald and Jane's, London 1975.
Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1980-81. Jane's Publishing Company, London 1980. ISBN 0-7106-0705-9.
Jackson, Paul. Jane's All the World's Aircraft 2004-2005. Jane's Information Group, Coulsdon 2004.
www.samolotypolskie.pl
http://www.polot.net/?p=409
URL : https://www.valka.cz/Airbus-Military-EADS-PZL-Warszawa-Okecie-SA-2011-t186064#542852 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více