Vratislav

Vroclau
Wrocław
     
Název:
Name:
Vratislav Wrocław
Originální název:
Original Name:
Wrocław
Další názvy:
Other Names:
německy - Breslau
latinsky - Vratislavia
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Dolnoslezské vojvodství Lower Silesian Voivodeship
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°06'59.99"N 17°01'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#308215 Verze : 0
Vodárenská věž (Wieża ciśnień)


Jedná se o architektonicky hodnotnou stavbu vodárenské věže.
Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524412 Verze : 0
Radnice (Ratusz)


Jedná se o jednu s architektonicky nejhodnotnějších staveb tohoto typu v Evropě vůbec. V Polsku má prakticky jedinou konkurenci v, jen z části dochované radnice krakovské. V Čechách ji zase lze porovnávat jen s radnicí pražskou.Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524415 Verze : 0
Vratislav hlavní nádraží (Wrocław Główny)


Hlavní Vratislavské nádraží bylo vybudováno v letech 1855 až 1857, na základě projektu Wilhelma Grapowa, v historizujícím anglickém neogotickém stylu z období Tudorovců. V letech 1899 až 1904 došlo k respektující přestavbě a rozšíření stávajících prostor nádraží dle projektu Bernarda Klüscheho. V Polsku je jen málo podobně koncipovaných nádražních budov (s perónovou halou - tedy např. jako Praha hl.n.).Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524514 Verze : 0
Kostel Narození Přenejsvětější Bohorodičky (Kościół Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy)
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524516 Verze : 0
Městský arsenál (zbrojnice) (Arsenał Miejski)


Dnes se zde nachází muzeum archeologické a muzeum vojenské.


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524517 Verze : 0
Kostel Svatého Kříže a sv. Bartoloměje (Kościół (Kolegiata) Świętego Krzyża i św. Bartłomieja)Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524539 Verze : 0
Kostel sv. Martina (Kościół św. Marcina)


Je pozůstatkem hradu na Tumském ostrově (Ostrow Tumski).


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524540 Verze : 0
Raclavická panorama (Panorama Racławicka)Vystavuje umělecké dílo - panoramu Raclavické bitvy. Původně bylo toto dílo umístěno ve Lvově. Po válce bylo SSSR vydáno z většinou uměleckých děl Polsku. Samotná stavba budovy započala kolem počátku let 60., ale mnohokrát se opozdila nebo byla pozastavena.


Zdroje:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panorama_Racławicka
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524551 Verze : 0
Vratislavská Univerzita (Uniwersytet Wrocławski)


Založena 21. října 1702 jako Leopoldina, po získání Slezska Polskem roku 1945, 24. srpna se začala užívat jako polská univerzita. V Polsku náleží k nejváženějším.


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524770 Verze : 0
Trhová hala/ tržiště č. 1 (Hala Targowa nr I)


Stojí na místě původního biskupského dvora ze 14. století, jenž byl nahrazen na počátku 16. století tzv. Pískovou zbrojnicí (Arsenał Piaskowy). V 19. století došlo ke skupování okolních domů za účelem výstavby tržiště. Avšak konečné rozhodnutí bylo několikrát odloženo. S vypracováním projektu se tak začalo až roku 1901. Projektanti Richard Plüddemann a Heinrich Küstera, vyprojektovali působivou neogotickou stavbu. Dle jejich projektu nakonec byly postaveny dvě shodné budovy, avšak druhá byla vážně poškozena boji v roce 1945 a k její demolici bylo přistoupeno roku 1973. Roku 1905 se začalo s demolicí zbrojnice a domů, následující rok začla vlastní stavba, během niž se změnila konstrukce ze železné na železobetonovou a došlo ke změně stavební firmy. Roku 1908 byla stavba dokončena a předána k užívání jako "Markthalle Nummer 1".


Zdroje:
pl.wikipedia.org
Vratislav - Trhová hala a Piaskowy most

Trhová hala a Piaskowy most
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524772 Verze : 0
Zoologická zahrada (Ogród Zoologiczny)


Zoologická zahrada existuje od roku 1865, během své existence nefungovala jen mezi léty 1921 až 1927 a 1945 až 1948. Je nejstarší a zároveň co do počtu zvířat největší zoologickou zahradou v Polsku.


Zdroje:
pl.wikipedia.org
Vratislav - Stará vstupní budova

Stará vstupní budova
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524924 Verze : 0
Vodárenská věž Na Grobli (Wieża ciśnień Na Grobli)


Vodárenská věž dosahuje celkové výšky 40 m, je jednou z nejstarších technických památek Vratislavi. Vznikla jako klíčový prvek projektu Jamesa Moorea na zajištění vody pro 200 tisíc obyvatel. Historizující podobu budovy vyprojektoval městský architekt Johann Christian Zimmermann. Vlastní stavba proběhla v letech 1866 až 1871, přičemž celkové náklady dosáhly tehdejších 3 miliónů marek. Ke sprovoznění došlo 1. srpna 1871. Původní ocelový zásobník na vodu, nýtované konstrukce, byl doplněn roku 1902 o železobetonový. Jejich celkový objem činil 4150 m³. Ve strojírně byly od roku 1879 pumpy na páru, systému Woolf, které vyhotovili ve vratislavské Ruffer G. H., Maschinen-Bauanstalt, dle projektu ing. Thometzka. Roku 1924 pak byly nahrazeny parní turbínou systému Zoelly.


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524927 Verze : 0
Pomník Boleslava Chrabrého (Pomnik Bolesława Chrobrego)


Socha Boleslava Chrabrého, byla vypracována dle projektu Doroty Korzeniewské, Macieja Albrzykowského i Grażyny Jaskierské-Albrzykowské, slavnostně odhalen 15. září 2007 na ulici Świdnické. Je to první jezdecký pomník ve Vratislavi, který byl pořízen po roce 1945. Stojí na místě pomníku Císaře Wilhelma I., který zde stál do roku 1945.


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524941 Verze : 0
Vratislavští trpaslíci (Wrocławskie krasnale)


Nevelké plastiky trpaslíků se ve městě a jeho okolí objevují od roku 2005, jejich počet neustále narůstá, byť některé sochy byly např. odcizeny. Za poměrně krátkou dobu, se staly jedním ze symbolů Vratislavi a jsou nejen turisty vyhledávanými. Navazují na grafiti znázorňující trpaslíky, kteří vznikali v 80. letech jako součást aktivit Oranžového hnutí/alternativy (Pomarańczowa Alternatywa).


Zdroje:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrocławskie_krasnale
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524944 Verze : 0
Vratislavští trpaslíci (Wrocławskie krasnale)


Nevelké plastiky trpaslíků se ve městě a jeho okolí objevují od roku 2005, jejich počet neustále narůstá, byť některé sochy byly např. odcizeny. Za poměrně krátkou dobu, se staly jedním ze symbolů Vratislavi a jsou nejen turisty vyhledávanými. Navazují na grafiti znázorňující trpaslíky, kteří vznikali v 80. letech jako součást aktivit Oranžového hnutí/alternativy (Pomarańczowa Alternatywa).


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524945 Verze : 0
Papa trpaslík - pomník Oranžové alternativě (Papa Krasnal
Pomnik Pomarańczowej Alternatywy)Socha trpaslíka - "otce trpaslíků", je pomníkem Oranžové alternativě (Pomarańczowa Alternatywa). Jedná se o sochu 40 cm vysokého trpaslíka na 80 cm vysokém podstavci, mající podobu článku lidského palce s nehtem v nadživotní velikosti.Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524952 Verze : 0
Kostel sv. Alžběty (Kościół św. Elżbiety)


Kostel sv. Alžběty Uherské (druhý tohoto zasvěcení ve Vratislavi) na ulici Grabiszyńské, je neogotická tří navová budova (s prvky neorománskými), dle projektu vratislavského architekta Josepha Eberse, vybudována v letech 1892 až 1896 jako katolický kostel spolu se sousedícím komplexem špitálně-klášterním pro potřeby řádu sester alžbětánek, jež se starají o nemocné. Mecenášem byl vratislavský biskup Georg Kopp. Během bojů o město roku 1945, byl kostel vážně poškozen (z 50%) přičemž přišel o věž. Také okolní budovy byly zničeny. První opravy proběhly v letech 1948 až 1952, avšak místo po věži bylo jen provizorně zastřešeno. Až v letech 1979 až 1982, se přistoupilo k rozsáhlejším opravám, v tom byla i nová ocelová věž. A právě věž, svými tvary inspirována gotikou, činí kostel jedinečným, je projektem prof. Tadeusze Zipsera a Marka Dobrowolského. V roce 1983 dostal tři nové zvony (700 kg - "sv. Alžběta", 300 kg - "Jan Pavel II" a 150 kg - "sv. František z Assisi"), roku 1986 varhany o 30 píšťalách a roku 1988 byla zakončena obnova domu parafie.


Zdroje:
koscioly.wroclaw.pl
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524962 Verze : 0
Německý protiletecký kryt na ulici Grabiczyńské


Jedná se o jeden z mnoha protileteckých krytů (Luftschutz Hochbunker), které byly vybudovány ve Vratislavi. Tyto kryty byl budovány tak aby co nejvíce splynuly s okolní zástavbou. Tedy kryt má prakticky všechny náležitosti domu jen mu chybí větší okna (horní patro je novodobou záležitostí). Malá kulatá okna pak spíš sloužili k odvětrávání. Daný objekt měl mít tunel směřující ve směru hlavního nádraží. Během bojů o "Festung Breslau" měla být dobita elektrovna (elektrocentrála ?), tedy objekt jako takový, němečtí vojáci se měli stáhnout a další své pronásledování zastavit tím, že tunel zatopili. Dobytí objektu velel kapitán Nimakin, velitel batalionu 955. pluku pěchoty 309. divize 6. armády (?).
Obecně jsou protiletecké kryty dílem architekta Richarda Konwiarze, který také projektoval městské tržiště a olympijský stadion.Zdroje:
www.rodzinna-turystyka.pl
URL : https://www.valka.cz/Vratislav-t84025#524968 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více