AMX-30B

     
Název:
Name:
AMX-30B AMX-30B
Originální název:
Original Name:
AMX-30B
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank main battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1966-DD.MM.1982 Atelier de Construction de Roanne [konečná montáž / final assembly], Roanne /
DD.MM.1974-DD.MM.1983 Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares SA [konečná montáž / final assembly], Alcalá de Guadaíra /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1966-DD.MM.1983
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
asi 2000
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1960
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
36000 kg 79366 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9480 mm 31 ft 1 ¼ in
Délka korby:
Hull Length:
6590 mm 21 ft 7 ½ in
Celková šířka:
Overall Width:
3100 mm 10 ft 2 in
Celková výška:
Overall Height:
2860 mm 9 ft 4 ⅝ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
450 mm 1 ft 5 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
570 mm 1 ft 10 ½ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,77 MPa 111.68 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba
Čelní pancíř: 79 mm
Boční stěny korby: 57 mm
Zadní stěna korby: 30 mm
Strop korby: 20 mm
Dno korby: 20 mm


Věž
Čelo věže : 81 mm
Boky věže: 42 mm
Zadní stěna věže: 50 mm
Strop věže: 20 mm


Hull
Front Armor: 3,11in
The side walls of the bucket: 2,24in
The rear wall of the bucket: 1,18in
Ceiling Hull: 0,79in
Hull Bottom: 0,79in


Tower
The face of the tower: 3,19in
The sides of the tower: 1,65in
The rear wall of the tower: 1,97in
The ceiling of the tower: 0,79in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
vodou chlazený přeplňovaný vícepalivový motor Hispano – Suiza HS 110
- počet válců: 12


water-cooled turbo multifuel engine Hispano - Suiza HS 110
- cylinder number: 12


Výkon:
Power:
536 kW při 2000 ot/min 718.8 bhp at 2000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Mechanická převodovka 5SD-200D s 5 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a 1 vzad.


Manual transmission 5SD-200D with 5 gears forward and 1 reverse.


Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h 40 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
45 km/h 28 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km 373 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
450 km 280 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 ° 60 %
Boční náklon:
Side Slope:
14 ° 30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,9 m 114 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,93 m 37 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,3 m 51 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
Kanón GIAT CN-105 F-1 ráže 105 mm
vezený palebný průměr 47 ks nábojů.


Cannon GIAT CN-105 F-1 caliber 105 mm diameter carried by firing 47 cartridges.


Vedlejší:
Secondary:
Kulomet ráže 12,7 mm spřažený s kanónem, vezený palebný průměr 480 ks nábojů (u prvních verzí tanku AMX-30).


Rychlopalný kanón GIAT M693 ráže 20 mm spřažený s hlavním kanónem, vezený palebný průměr 480 ks nábojů.


Protiletadlový kulomet FN1 ráže 7,62 mm, vezený palebný průměr 2070 nábojů.


2x2 zadýmovací granátomet ráže 80 mm.


Machine gun 12.7 mm caliber cannon with a coaxial, prison firing an average 480 cartridges (the first version of the tank AMX-30)


Rapid-fire cannon GIAT M693 20mm coaxial with the main gun, prison firing an average 480 cartridges


Anti-aircraft machine gun 7.62 mm FN1, prisons mean firing 2070 rounds


2x2 smoke generator caliber 80 mm grenade launcherUživatelské státy:
User States:
(1 355)
(190)
(52)
(42)
(84 + 4 AMX-30D)
(21)
(290 AMX-30S)
(64)
(24 AMX-30S)
(19 + 280 AMX-30E)
(1 355)
(190)
(52)
(42)
(84 + 4 AMX-30D)
(21)
(290 AMX-30S)
(64)
(24 AMX-30S)
(19 + 280 AMX-30E)
Poznámka:
Note:
Brodivost:
- s přípravou 2,27
- s nástavcem pro hluboké brodění 4,0


Objem palivové soustavy: 920 l
Měrný výkon: 14,92 kW/t


Fording Depth:
- preparation 2.27
- with extension for deep wading 4.0


Fuel system: 920 l
Specific power: 14.92 kW/t


Zdroje:
Sources:
Ing. Miloš Soukup Moderní vojenská technika Tanky 1. díl, vydala Military System Line s.r.o jako druhé nezměněné vydání v roce 1999, ISBN 80-85960-00-1.
Christopher F. Foss: Jane′s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5
Chris Bishop - Velká encyklopedie Moderní vojenské zbraně, vydalo nakladatelství Svojtka v roce 2004 jako první české vydání, ISBN 80-7237-863-5
Christopher Chant: Encyklopedie tanků, vydalo nakladatelství MUSTANG s.r.o jako první vydání v Plzni 1997, ISBN 80-7191-226-3
Roger Ford – Nejslavnější tanky od roku 1916 do současnosti, vydalo nakladatelství Václav Svojtka v roce 1998 v Praze, jako první české vydání, ISBN 80-7237-039-1
Časopis Tanky - kolekce pancéřových vozidel č.2 vydaný roce 2007 redakcí PRESS-PYGMALION v Českém Těšíně
www.onwar.com
https://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/amx30.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/AMX-30
www.inetres.com
https://es.wikipedia.org/wiki/AMX-30
https://www.army-guide.com/eng/product146.html
URL : https://www.valka.cz/AMX-30B-t565#404550 Verze : 0

AMX-30


Vývoj
Francouzský tank AMX-30 je považován za hlavní bojový tank druhé generace. Tvarem i technologií je podobný německému tanku Leopard 1 nebo ruskému T-62. Tank AMX-30 patřil ve své době k nejlehčím bojovým tankům na světě. Po velmi dlouhou dobu byl základním tankem ve výzbroji obrněných jednotek francouzské armády.
Vývoj tanku byl zahájen v polovině padesátých let minulého století a projektem byla pověřena konstrukční kancelář Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux. Projekt tanku byl součástí společného vývojového programu Francie, Německa a Itálie. Cílem projektu byl vývoj nového tanku, kterým by byly nahrazeny americké tanky M47, dodané z USA v rámci Programu vzájemné pomoci při obraně MDAP (Mutual Defense Aid Program) na přelomu 40. a 50. let. Každá ze zúčastněných zemí měla vyvinout prototyp svého tanku a na základě provedených zkoušek a výběrových řízení měl být vítězný typ zaveden do výzbroje všech tří armád. Společný projekt se však z politických důvodů rozpadl (v roce 1963 Francie vystoupila z NATO) a zúčastněné strany se rozhodly zavést do výzbroje každá svůj vlastní typ. Francie tank AMX-30 a Německo tank Leopard 1. Itálie, která svůj prototyp do výběrového řízení nedodala a čekala na výsledek soutěže, byla donucena okolnostmi zakoupit licenci na výrobu amerického tanku M60A1 a později německého tanku Leopard 1. První dva prototypy AMX-30 byly vyrobeny v roce 1960. Do výzbroje francouzské armády byl tank zařazen v roce 1965. Sériová výroba byla zahájena v roce 1966 v závodech firmy Atelier de Construction Roanne. Do roku 1982 bylo vyrobeno asi 2000 ks tanků AMX-30. Zhruba polovinu tohoto množství odebrala francouzská armáda a zbytek byl vyvezen do zahraničí. Pro potřeby španělské armády se AMX-30 od roku 1974 vyráběl licenčně přímo ve Španělsku.

Věž a korba
Tank se vyznačuje poměrně nízkou siluetou, zaobleným, želvímu krunýři podobným tvarem věže, nepříliš typickým pro tanky západních konstrukcí. Korba tanku je svařena z válcovaných pancéřových desek. Čelní pancíř je skloněný a v horní části přechází do rovného stropu korby. Řidičský prostor se nachází v levé přední části korby.Věž tanku je z odlévaného pancíře a je umístěna ve střední části korby. Je vybavena kanónem ráže 105 mm. V pravé části věže je stanoviště velitele a střelce, v levé části nabíječe. Na straně nabíječe je ve věži otvor pro doplňování munice a k vyhazování prázdných nábojnic po výstřelu. V pravé části stropu věže je velitelská věžička typu TOP7 tvořena deseti periskopy umístěnými po jejím obvodu. Je vybavena jednodílným příklopem a lafetou pro protiletadlový kulomet ráže 7,62 mm. Před věžičkou se nachází pancéřový kryt periskopu velitele. Na zadní části věže po obou stranách jsou umístěny dva zadýmovací granátomety. Na bočních stěnách věže jsou svařované koše pro různé vybavení a výstroj osádky. Motorový prostor se nachází v zadní části korby. Výfuky jsou umístěny na blatnících nad hnacími koly po obou stranách tanku.

Pancéřová ochrana tanku
Korba
Čelní pancíř: 79 mm
Boční stěny korby: 57 mm
Zadní stěna korby: 30 mm
Strop korby: 20 mm
Dno korby: 20 mm

Věž
Čelo věže : 81 mm
Boky věže: 42 mm
Zadní stěna věže: 50 mm
Strop věže: 20 mm

Pancéřová ochrana tanku AMX-30 je všeobecně považována za slabou. Chrání osádku před střelami z malorážních děl, ručních zbraní a střepinami z dělostřeleckých granátů. Podle názorů odborníků na tankovou techniku, však ani čelní pancíř není schopen odolat většině typů současných protitankových střel.

Podvozek, motor a převodovka
Podvozek tanku je tvořen pěti pojezdovými koly po obou stranách korby, odpružených torzními tyčemi. První čtyři kola jsou uspořádána po dvojicích do dvoukolových pojezdových podvozků, poslední je zavěšeno samostatně. První a poslední pojezdové kolo je vybaveno hydraulickým tlumičem. Hnací kolo je vzadu a napínací vepředu. Horní větev pojezdového ústrojí je tvořena pěti nosnými kladkami po obou stranách korby. Kolejový pás má 83 článků, váží 1580 kg a je široký 570 mm. Délka styčné plochy mezi pásem a terénem je 4 120 mm.

Tank je poháněn 12válcovým vodou chlazeným přeplňovaným vícepalivový motorem Hispano – Suiza HS 110 o výkonu 536 kW při 2000 ot./min. Motor může jako palivo využívat benzín, motorovou naftu nebo směs ropných derivátů a lihu, což během případného válečného konfliktu výrazně eliminuje potíže s dodávkami paliva.
Motor tanku zajišťuje poměrně dobré manévrovací schopnosti, ale u tanků prvních výrobních sérii se vyznačoval vysokou poruchovostí. Byl projektován tak, aby mohl být v poli vyměněn třemi vycvičenými mechaniky za 45 minut.
V roce 1974 byl v jednom prototypu tanku AMX-30 vyzkoušen turbínový motor typu GT 601. Zůstalo však jen u jednoho prototypu a k dalšímu rozšíření výroby tohoto motoru nedošlo.

Pohonný systém tankuje tvořen automatickou, excentrickou, hlavní spojkou, mechanickou převodovkou typu 5SD-200D s 5 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a 1 vzad a trojitými diferenciály. Za účelem zvýšení točivého momentu, jsou hnací kola vybavena dvojitými postranními rozvodovkami. Rozvodovky jsou tvořeny čelními a planetovými převodovkami.

Hlavní výzbroj a munice
Hlavní výzbroj tanku tvoří kanón GIAT CN-105 F-1 ráže 105 mm, s drážkovaným vývrtem hlavně, vyrobený ze slitiny magnézia, s termoizolačním pláštěm a délkou 56 ráží. Kanón není stabilizován. Je vybaven závěrovým klínem se svislým pohybem. Brzdovratné ústrojí se skládá ze dvou hydraulických zákluzových brzd a pneumatického vratníku. Náměr kanónu se pohybuje v rozmezí od -8 stupňů do +20 stupňů. Odměr celé věže pak činní 360 stupňů. Pohon otáčení věže a zaměřování kanónu zabezpečuje hydraulický systém CH-27-1S, který je schopen věž otočit kolem osy (360 stupňů) za 12 sekund.

Kanón využívá střelivo typu:

HE (High Explosive) - tříštivá střela

HEAT ( High Explosive Anti-Tank) - kumulativní střela s rotační nebo šípovou stabilizací
Tato střela má u tanku AMX-30 hmotnost 10,95 kg a opouští hlaveň kanónu úsťovou rychlostí 1000 m/s. Kumulativní hlavice se nachází uvnitř střely a je opatřena kuličkovým ložiskem, to snižuje otáčky rotace, kterou střela získá při průletu drážkovaným vývrtem hlavně. To má za následek zvýšení kumulativního účinku paprsku střely. Střela je tak schopna probít při kolmém dopadu na cíl pancíř o tloušťce 400 mm na vzdálenost 3 000 m.

APFSDS (Amor-Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot) - proti pancéřová podkaliberní šípově stabilizovaná střela se stopovkou
Tento typ střely byl u tanku AMX-30 zaveden od roku 1981. Celková hmotnost střely je 5,8 kg. Hlaveň opouští ocelová střela s wolframovým jádrem ve tvaru šípu o průměru 26 mm a hmotnosti 3,8 kg při úsťové rychlosti 1 525 m/s. Dokáže po dopadu na cíl prorazit pancíř se sklonem 60 stupňů od kolmice o tloušťce 150 mm na vzdálenost 5 000 m.

Dále může kanón vystřelovat osvětlovací nebo dýmové střely (typ PH-105-F1). Též může využívat střelivo používané německými tanky LEOPARD 1 nebo americkými tanky M60.
Vezený palebný průměr činní 47 kusů nábojů ráže 105 mm do kanónu s nichž je 19 kusů uloženo ve spodní části věže a zbývajících 28 kusů v pravé přední části korby vedle řidičského prostoru.

Doplňková výzbroj a munice
U prvních verzí tanku AMX-30 tvořil doplňkovou výzbroj kulomet ráže 12,7 mm spřažený s hlavním kanónem ráže 105 mm. Později byl nahrazován rychlopalným kanónem GIAT M693 ráže 20 mm. V případě vyzbrojení tanku tímto kulometem je vezený palebný průměr 1050 kusů nábojů ráže 12,7 mm.

Doplňkovou výzbroj tanku tvoří rychlopalný kanón GIAT M693 ráže 20 mm spřažený s hlavním kanónem. Slouží k ničení lehce obrněných vozidel protivníka, případně nízko letících cílů a je vybaven dvojcestným systémem dodávek střeliva. Tento systém spočívá v uložení dvou typů střeliva, každého ve vlastním pásu po obou stranách závěru kanónu. To umožňuje střelci volit a podávat náboje do závěru podle povahy právě odstřelovaného cíle. Jeho rychlost střelby je až 7 000 střel za minutu a nezávislý náměr se pohybuje v rozmezí od -8 stupňů do +40 stupňů. Samostatný náměr až +40 stupňů umožňuje odstřelování především nepřátelských vrtulníků. Kanón je obsluhován velitelem tanku nebo střelcem.

Využívá dva typy střeliva:

API (Amor-Piercing Incendiary) – protipancéřový zápalný náboj
HEI (High Explosive Incendiary) – náboj s kombinovaným tříštivotrhavým a zápalným účinkem

Vezený palebný průměr činní 480 kusů nábojů ráže 20 mm.

Na velitelské věžičce je lafetován protiletadlový kulomet FN1 ráže 7,62 mm určený k ničení živé síly protivníka a nízko letících cílů. Je ovládán velitelem. Vezený palebný průměr činní 2070 nábojů ráže 7,62 mm.

Po obou stranách zadní části věže jsou umístěny dvojice zadýmovacích granátometů ráže 80 mm, určených k rychlému a skrytému opuštění bojiště. Do konce 70. let byly používány zadýmovací granáty typu AFR FUM 80F1, od počátku 80. let se začaly využívat modernější granáty typu AFR FUM VIR G2.

Optické přístroje
Tank AMX-30 nemá integrovaný systém řízení palby a ani stabilizátor kanónu. Je v podstatě vybaven pouze optickými přístroji určenými k vedení palby. To výrazně snižuje účinnost střelby, především za pohybu.

U velitelské věžičky na stropu věže se nachází panoramatický zaměřovací periskop velitele typu M-270 SOPELEM, vybavený větví pro denní sledování M267 s desetinásobným zvětšením a větví pro noční sledování OB-23A se čtyřnásobným zvětšením.
Stanoviště velitele je dále vybaveno optickým dálkoměrem M208 s dosahem od 600 do 3 500 m. Velitelská věžička má pak po svém obvodu umístěno deset stálých panoramatických periskopů.

Střelec má k dispozici optický zaměřovač M271 s osminásobným zvětšením a dosahem 2000 m. Pro činnost v noci nebo za snížené viditelnosti může střelec instalovat na svém stanovišti infračervený zaměřovač OB-17A se zvětšením 5,4x, který pracuje v součinnosti s reflektorem PH-8-B, vyzařujícím v infračerveném pásmu. Reflektor je schopen pracovat i v pásmu viditelného světla a je upevněn nalevo od protiletadlového kulometu.Účinný dosah zaměřovače v noci je od 800 do 1 000 m. Dále je stanoviště střelce vybaveno dvěma stálými panoramatickými periskopy.

Stanoviště nabíječe je vybaveno dvěma stálými panoramatickými periskopy.

Řidič tanku má k dispozici tři stálé panoramatické periskopy. V případě nočního přesunu může prostřední periskop nahradit aktivním infračerveným přístrojem SOPELEM OB-16-A.

Systémy pro přežití osádky
Tank je vybaven tlakovým filtroventilačním zařízením proti ZHN a automatickým protipožárním zařízením. Je schopen bez přípravy brodit do hloubky 1,3 m, s přípravou do hloubky 2,27 m a s nástavcem pro hluboké brodění do hloubky 4 m.

Zdroje:
Ing. Miloš Soukup Moderní vojenská technika Tanky 1. díl, vydala Military System Line s.r.o jako druhé nezměněné vydání v roce 1999, ISBN 80-85960-00-1.
Christopher F. Foss: Jane′s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5
Chris Bishop - Velká encyklopedie Moderní vojenské zbraně, vydalo nakladatelství Svojtka v roce 2004 jako první české vydání, ISBN 80-7237-863-5
Christopher Chant: Encyklopedie tanků, vydalo nakladatelství MUSTANG s.r.o jako první vydání v Plzni 1997, ISBN 80-7191-226-3
Roger Ford – Nejslavnější tanky od roku 1916 do současnosti, vydalo nakladatelství Václav Svojtka v roce 1998 v Praze, jako první české vydání, ISBN 80-7237-039-1
Časopis Tanky - kolekce pancéřových vozidel č.2 vydaný roce 2007 redakcí PRESS-PYGMALION v Českém Těšíně
www.onwar.com
https://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/amx30.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/AMX-30
www.inetres.com
https://es.wikipedia.org/wiki/AMX-30
https://www.army-guide.com/eng/product146.html
URL : https://www.valka.cz/AMX-30B-t565#312912 Verze : 3
AMX-30:
AMX-30B -


AMX-30B -


AMX-30B -


URL : https://www.valka.cz/AMX-30B-t565#140400 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více