Main Menu
User Menu

90. lehká pěší divize [1942-1942]

90th Light Infantry Division

90. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name:
90. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
90. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1942
Předchůdce:
Predecessor:
90. lehká africká divize
Datum zániku:
Disbanded:
26.07.1942
Nástupce:
Successor:
90. africká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1942-04.04.1942 Německý africký sbor
04.04.1942-DD.05.1942 XXI. armádní sbor (italský)
DD.05.1942-26.07.1942 Tanková skupina Afrika
Dislokace:
Deployed:
01.04.1942-DD.05.1942 ? /
DD.05.1942-DD.05.1942 El Alamein, ? /
dd.05.1942-26.07.1942 ? /

Velitel:
Commander:
01.04.1942-10.04.1942 Veith, Richard (Generalleutnant)
10.04.1942-13.07.1942 Kleemann, Ulrich (General der Infanterie)
13.07.1942-26.07.1942 Lungershausen, Carl Hans (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1942-26.07.1942 Lehký pěší pluk 155
01.04.1942-22.07.1942 Lehký pěší pluk 361
01.04.1942-23.05.1942 Průzkumná rota 580
01.04.1942-25.07.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 200
23.05.1942-26.07.1942 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 580
22.07.1942-26.07.1942 Střelecký pluk 361

Ručně vyplněné položky:
01.04.1942-26.07.1942 Střelecký pluk 155
26.07.1942-26.07.1942 Pluk tankových granátníků 155
01.04.1942-25.07.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 200
25.07.1942-26.07.1942 Pluk tankových granátníků 200
01.04.1942-22.07.1942 Lehký pěší pluk 361
22.07.1942-26.07.1942 Střelecký pluk 361
01.04.1942-26.07.1942 Divizní jednotky 190
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.deutsches-afrikakorps.de/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-pesi-divize-1942-1942-t109708#387542Verze : 1
MOD
90. leichte Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-pesi-divize-1942-1942-t109708#387573Verze : 0
MOD
1942Divizní jednotky 190 Division Units 190 Divisions-Einheit 190
štáb 90. lehké pěší divize s divizní kartotékou 259 Staff with Division Card-office 259 Stab mit Division-Kartenstelle 259
prapor Kolbeck Kolbeck Battalion Kolbeck-Bataillon
schwere Infanteriegeschütz-Kompanie 707 Heavy Infantry Gun Company 707 707. rota těžkých pěchotních děl
schwere Infanteriegeschütz-Kompanie 708 Heavy Infantry Gun Company 708 708. rota těžkých pěchotních děl
motorizovaný protitankový oddíl 190 Anti-tank Section (motorized) 190 Panzerjäger-Abteilung (mot) 190
dělostřelecký oddíl 361 Artillery Section 361 Artillerie-Abteilung 361
motorizovaná průzkumná rota 580 Reconnaissance Section (motorized) 580 Aufklärungs-Kompanie (mot) 580
spojovací oddíl Signal Section (motorized) Nachrichten-Abteilung (mot)
motorizovaný ženijní prapor 900 Pioneer Battalion (motorized) 190 Pionier-Bataillon (mot) 900
polní doplňovací prapor Field Replacement Battalion Feldersatz-Bataillon
četa sanitních vozidel 638 Ambulance Platoon (motorized) 638 Krankenkraftwagen-Zug (mot) 638
četa oprav nákladních vozidel 566 Vehicle Workshop Platoon 566 Kraftwagenwerkstatt-Zug 566
motorizovaná muniční rota 540 Munitions Company (motorized) 540 Munitionsverwaltungs-Kompanie (mot) 540
motorizovaná pekařská rota 535 Bakery Company (motorized) 535 Bäckerei-Kompanie (mot) 535
motorizovaná rota polních jatek 517 Butchery Company (motorized) 517 Schlächterei-Kompanie (mot) 517
motorizovaný divizní ošetřující úřad Division Board Office (motorized) Divisions-Verpflegungsamt (mot)
motorizovaná jednotka polního četnictva Military Police Troop (motorized) Feldgendarmerie-Trupp (mot)
motorizovaná polní pošta 190 Field Post (motorized) 190 Feldpostamt (mot) 190
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-pesi-divize-1942-1942-t109708#387572Verze : 0
MOD