Main Menu
User Menu
Reklama

9. horská divize [1945-1945]

9th Mountain Division

9. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
9. horská divize
Originální název:
Original Name:
9. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
9. horská divize Východ
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1945-08.05.1945 III. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
01.05.1945-09.05.1945 Raithel, Heribert (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.05.1945-09.05.1945 Wallrapp, Hartmut (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.allbuch.online
de.wikipedia.org
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/9-horska-divize-1945-1945-t245#564063Verze : 1
MOD
Velitel: plukovník Raithel
Na konci března 1945 byla sestavena nová horská divize, jenž obdržela číslo 9. Brance dodaly Wehrkreis VII a XVIII (Mnichov a Salzburg). Dále byly do stavu divize převeleny jednotky: armádní poddůstojnická škola pro horské myslivce z Wörglu, škola horského dělostřelectva Dachstein, doplňovací horský prapor SS Leoben, části horského doplňovacího pluku 137 a 139, personál z rozpuštěné KG 27 Boelcke a jednotky Volsksturmu ze Štýrska.
Za divizní znak byl k původu mužstva z armády a letectva vybrán vrchol hory zkřížený s vrtulí letadla. Již po několika dnech výcviku byly útvary divize na žádost 6. Armády nasazeny do akce v oblasti průsmyku Semmering kde byla zatažena do boje se sovětskými tanky postupujícími na Vídeň. Bez těžkých zbraní, podlehla po krátkém boji a stáhla se do oblasti Liezen na řece Enns.
09.05.1945 se divize rozpadla a přestože se některým vojákům podařilo uniknout do americké zóny, byla většina zajata Rudou armádou.


Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas – hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com/index.php?id=866
http://www.feldgrau.com/GebDiv1b.php
URL : https://www.valka.cz/9-horska-divize-1945-1945-t245#246050Verze : 1
MOD