Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 17.889
Zoznam použitej literatúry
1.BARTL, Július: Žigmund Luxemburský. Budmerice: RAK, 1. vydanie, 1996, 115 s.
2.BARTL, Július: Panovník dvoch tvárí In: Historická revue. Č.3, roč.1, 2001, s.21–23.
3. BAUM, Wilhelm: Císař Zikmund. Praha: Mladá Fronta, 1.vydanie, 1996, 405 s.
4. FLORENTOVÁ, Helena: Kresťanské nebo. Bratislava: Mladé Letá, 1.vydanie, 1995, 120 s.
5. FROHLICH, Roland: Dějiny církve. Praha: Vyšehrad, 1.vydanie, 1999, 208 s.
6. GRAUS, Ivan: Dračí rád. In: Slovenská archivistika, č.2, roč.31, 1996, s.86–105.
7. JUNG, Carl Gustav: Analytická psychologie (Její teorie a praxe) . Praha: Academia, 1.vydanie, 1993, 326 s.
8. JUNG, Carl Gustav., KERÉNYI, Karl: Věda o mytologii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečku, 2.vydanie, 1997, 255 s.
9. KAVKA, František: Karol IV.- historie života velkého vladaře. Praha: Mladá Fronta, 1.vydanie, 1998, 352 s.
10. KAVKA, František: Poslední Lucemburk na českém tróne. Praha: Mladá Fronta, 1.vydanie, 1997, 297 s.
11. KAVKA, František: Život na dvore Karla IV. Praha: Apeiron, 1.vydanie, 1993, 77 s.
12. KONLLER, László: Dejiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1.vydanie, 2001, 780 s.
13. MARSINA, Richard a kolektív: Vojenské dejiny Slovenska do r.1526. Harmanec: Vojenský kartografický ústav š. p., 1.vydanie, 1994, 265 s.
14. NOVÝ ZÁKON.
15. O BRIEN, Michael D.: Apokalypsa. Havlíčkův Brod: Triality, 1.vydanie, 1998, 334 s.
16. PIECZKOWSKI, Jerzy: Herby, myty, magie. Warzsava: Wydavnictwo MEDIUM, 1.vydanie, 237 s.
17. PUHVEL, Jaan: Porovnávací mytologie. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1. vydanie, 1997, 395 s.
18. SEGEŠ, Vladimír., VIŠVÁDER, František: Kniha kráľov- panovníci v dejinách Slovákov a Slovenska. Bratislava: KLEIO, 1998, 308 s.
19. SEIBT, Ferdinand: Karol IV. Praha: Nakladateství Lidové Noviny, 1.vydanie, 1999, 347 s.
20. SCHEUCH, Richard: Průvodce Apokalypsou. Praha: Česká katolícka charita, 1.vydanie,212 s.
21. SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice: RAK, 1.vydanie, 1995, 383 s.
22. ŠMÁLIK, Štefan: Boží ľud na cestách. Bratislava: LÚČ, 1.vydanie, 1997, 792 s.
23. ŠPINDLÍK, Tomáš: Modlitba. Velehrad: Refugium Velehrad – Roma, 1.vydanie, 1999, 532 s.
24. TREPLOW, Kurt: Dejiny Rumunska. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1.vydanie, 2000, 675 s.
25. VON VOLBROTH, Carl Alexander: Heraldika – úvod do světa erbů. Ostrava: Blesk, 1.vydanie, 110 s.
26. VRTEĽ, Ladislav: 8.storočí slovenskej heraldiky. Martin: Matica Slovenská, 1.vydanie, 1999, 285 s.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více