Main Menu
User Menu

423. středisko radiolokačního průzkumu Senožaty [1995-1995]

423rd Radar Surveillance Centre Senozaty

     
Název:
Name:
423. středisko radiolokačního průzkumu Senožaty
Originální název:
Original Name:
423. středisko radiolokačního průzkumu Senožaty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
422. středisko radiolokačního průzkumu Senožaty
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1995
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-01.08.1995 42. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-01.08.1995 Senožaty, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
radiolokační stanoviště
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.valka.cz
České letectvo a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Struktura 4. sboru PVO K 01.01.1994"
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/423-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Senozaty-1995-1995-t188258#546984Verze : 1