322. kanónová dělostřelecká brigáda [1962-1991]

322nd Cannon Artllery Brigade
     
Název:
Name:
322. kanónova dělostřelecká brigáda 322nd Cannon Artillery Brigade
Originální název:
Original Name:
322. kanónova dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1962
Předchůdce:
Predecessor:
322. těžká dělostřelecká brigáda 322nd Heavy Artillery Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
1. dělostřelecká brigáda 1st Artillery Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1962-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.09.1969 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.09.1969-31.10.1991 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 1. armády
01.05.1962-01.09.1965 Artillery Command of the 1st Army
01.09.1965-01.09.1969 Department of Rocket and Artillery Troops
01.09.1969-31.10.1991 Department of Rocket and Artillery Troops of the 1st Army
Dislokace:
Deployed:
01.05.1962-DD.08.1983 Strašice, ? /
DD.08.1983-31.10.1991 Dobřany, ? /

Velitel:
Commander:
01.05.1962-DD.MM.1962 Kulatka, Miloslav (Major)
DD.MM.1962-DD.MM.1963 Tomášek, Jan (Podplukovník)
DD.MM.1963-DD.MM.1965 Skála, Miroslav (Podplukovník)
DD.MM.1965-DD.MM.RRRR Zůrek, Ignác (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1971 Zůrek, Ignác (Podplukovník)
DD.MM.1971-DD.MM.RRRR Zeman, Ladislav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeman, Ladislav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1979 Zeman, Ladislav (Plukovník)
DD.MM.1979-DD.MM.1980 Šustr, Miloslav (Podplukovník)
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR Lukáčik, Dušan (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1986 Lukáčik, Dušan (Podplukovník)
DD.MM.1986-DD.MM.1989 Havelka, Jan (Major)
DD.MM.1989-DD.MM.1991 Sikorai, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.05.1962-DD.08.1983 VÚ 9675 Strašice
DD.08.1983-31.10.1991 VÚ 9675 Dobřany
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv, Číslo fondu/sbírky: 0068
URL : https://www.valka.cz/322-kanonova-delostrelecka-brigada-1962-1991-t124664#424326 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více