Main Menu
User Menu

29. střelecký pluk [1954-1955]

29th Rifle Regiment

     
Název:
Name:
29. střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
29. střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
29. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
53. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 1. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Jindřichův Hradec, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955 Papač, Pavol (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-09.05.1955
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-09.05.1955 Zborovský střelecký pluk
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 7500 Jindřichův Hradec
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 222 (29. střelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/29-strelecky-pluk-1954-1955-t50788#406714Verze : 1
MOD
29. střelecký pluk [1954-1955]


Velitelství pluku vzniklo 1. listopadu 1954 přejmenováním z velitelství 29. pěšího pluku [1951-1954]. Nacházelo se v Jindřichově Hradci a podléhalo velitelství 1. střelecké divise [1954-1955]. Od svého vzniku užíval pluk krycího označení VÚ 7500.
Velitelství pluku bylo 9. května 1955 přejmenováno na velitelství 53. střeleckého pluku [1955-1958].


Prameny:
VÚA Praha, fond 222
URL : https://www.valka.cz/29-strelecky-pluk-1954-1955-t50788#194590Verze : 0
MOD