Prusko-rakouská válka

Autor : 🕔20.01.2001 📕16.736

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Prusko-rakouská válka
 2. Prusko-rakouská válka
 3. Prusko-rakouská válka
 4. Prusko-rakouská válka
 5. Prusko-rakouská válka
 6. Prusko-rakouská válka
 7. Prusko-rakouská válka
 8. Prusko-rakouská válka
 9. Prusko-rakouská válka
 10. Prusko-rakouská válka
 11. Prusko-rakouská válka
 12. Prusko-rakouská válka
 13. Prusko-rakouská válka
 14. Prusko-rakouská válka
 15. Prusko-rakouská válka
 16. Prusko-rakouská válka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

VII. Boje v Čechách

Hlavní tíhu bojů neslo území Čech. 22. června 1866 vstupují na jeho území první pruské jednotky. Ze severu respektive severozápadu postupují jednotky pruské První a Labské armády. Obě se mají probojovat k Jičínu a tam se spojit. Mezi 26.-30. červnem dochází k několika desítkám bitev.

26. červen

Jednotky pruské První armády obsazují Turnov, Labská armáda postupuje směrem na Mnichovo Hradiště. Dochází k prvním střetům, Prusové vítězí v bitvě u Kuřích Vod a v bitvě o most u Podolí.

27.červnen

Jednotky Druhé armády ve Slezsku postupují ve dvou směrech - na Trutnov a Náchod. Prusové vítězí v bitvě u Náchodu a rakouská vojska ustupují k České Skalici. Prusové je nepronásledují. Rakouské ztráty činí 5 500 mužů, pruské 1 000 mužů. U Trutnova však byla rakouská obrana úspěšná a donutila pruské jednotky ustoupit. Zaznamenala tak první vítězství. Nikdo v této době však netušil, že to bude jediné vítězství v této válce!

Zásadním taktickým omylem Benedeka bylo neustálé podceňování 2. pruské armády, která byla ve skutečnosti největší údernou silou nepřítele. Benedek byl posedlý porážkou 1. pruské armády, neuvědomoval si však, že největší nebezpečí přichází ze Slezska.

28. červen

Moltke chce vybojovat rozhodující bitvu u Mnichova Hradiště, Benedek však dává rozkaz k ústupu až k Jičínu. 2. pruská armáda vítězí v bitvě u Starého Rokytníku, opět útočí na Trutnov a obsazuje ho. Nyní se chystá zaútočit na Českou Skalici. Mezitím ovšem Benedek vydává rozkaz k ústupu z České Skalice. Ne všechny jednotky zaregistrují tento rozkaz. Prusové útočí proti městu. Poráží zbylé obránce města a napadají ustupující jednotky. V odpoledních hodinách je Česká Skalice již pevně v pruských rukou. Benedek chce přesunout své síly k Jičínu, aby porazil první armádu.

29. červen

2. pruská armáda postupuje směrem k Jaroměři. Dochází k bitvě u Svinišťan, ve které utrpěla rakouská vojska další porážku. Pruská vojska pak postupují ke Dvoru Králové. Ten je po tuhých bojích dobyt. Po porážkách u Svinišťan a Dvora Králové si je Benedek vědom, že již nemůže zabránit spojení pruských armád. Možná, že už nyní pochopil heslo svého protivníka Helmuta von Moltkeho „Odděleně pochodovat, společně vítězit“. Proto ruší svůj rozkaz o postupu všech vojsk směrem na Jičín. 1. pruská a Labská armáda odděleně postupují k Jičínu.

30.červen

Je obsazen Jičín. Dochází ke spojení 1. pruské a Labské armády.

Autor : 🕔20.01.2001 📕16.736

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře