Prusko-rakouská válka

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 20.730

III. Cesta k válce

Bismarck věděl, že musí zaútočit maximálně do tří měsíců. Ani Rakušané nečekali na nic a 21. dubna mobilizují Jižní armádu. V květnu pak mobilizují Prusové a začátkem června jsou již všechny armády obou znepřátelených stran plně mobilizovány.

Rakousko si uvědomovalo nebezpečí sevření z obou stran. Proto tajně jednalo s Francií. Výsledkem jednání bylo podepsání tajné dohody 12. června 1866 a Rakousko se v ní zřeklo Benátska, sama Francie zůstane neutrální a přesvědčí Itálii aby do války nevstoupila. Itálie samozřejmě nemůže ani nechce rušit smlouvu s Pruskem, a tak se ukázala nakonec všechna Rakouská jednání jako zbytečná. Koncem května jsou s konečnou platností zastavena veškerá diplomatická jednání a 5. června se Prusko odhodlalo k prvnímu kroku, který znamenal počátek války. Oním krokem bylo napadení a následné obsazení Holštýnska.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více