Prusko-rakouská válka

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 22.432

V 18. století, kdy se objevuje ve Evropě nový fenomén Prusko, otevírá se problém uspořádání německy mluvících zemí. Od středověku hrála v této otázce důležitou roli Habsburská monarchie. Po sedmileté válce, ve které Rakousko ztratilo území Slezska, muselo brát již postavení Pruska v Evropě naprosto vážně. Bylo jasné, že se oba státy dříve či později o nadvládu nad německými státy utkají. Na počátku 19. století byl tento spor zažehnán, neboť oba státy byly nuceny postupovat proti společnému nepříteli - Napoleonovi. Spolupráce pak pokračovala dále v rámci Svaté aliance. Po revolučních letech 1848-1849 můžeme hodnotit vzájemné vztahy opět jako napjaté. Oba státy měly odlišné názory na další uspořádání v rámci Německého spolku. V této době existovaly dvě odlišné koncepce dalšího uspořádání. Tzv. "velkoněmecká" koncepce počítala s vytvořením jednoho německého státu za účasti Rakouska. Tzv. "maloněmecká" počítala s vytvořením jednoho celistvého státu, ovšem bez účasti Rakouska.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více