Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Americká armáda v Čechách

📕27.301 🕔26.06.2002

Osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1945 se odehrávalo zcela v režii americké 3. armády. V jejím čele stál nejslavnější americký generál celé války George Smith Patton. Zkusme se podívat, jak celé Pattonovo tažení Československem vypadalo a jak si cestu vpřed razily jednotky V. a XII. sboru 3. armády, které měly tento úkol splnit

Zobrazit celý článek

Arafat, OOP, Izrael a mír?

📕8.217 🕔07.01.2005

Článek mapuje hlavní pokusy a rozpory blízkovýchodního mírového procesu do roku 1994. Pozdějším událostem se věnuje článek "Intifáda Al-Aksá".

Zobrazit celý článek

Blokáda Západního Berlína 1948-1949

📕15.416 🕔07.04.2004

Berlín byl rozdělen do čtyř okupačních zón. Západní spojenci vyjadřovali odhodlání Západní Berlín udržet. V červnu 1948 nechal Stalin uzavřít pozemní přístupové cesty. Spojenci zřídili grandiózní letecký most...

Zobrazit celý článek

Čao C'-jang

📕6.840 🕔29.01.2005

Stručný životopis jednoho z mála stoupenců liberalizace čínské politické scény.

Zobrazit celý článek

Diplomová práce: Válka v severní Africe 1941 - 1943 z pohledu dobového nacistického tisku Sudetské župy

📕29.322 🕔20.01.2001

10. června 1940, v době probíhající druhé fáze bitvy o Francii, jež spěla k drtivému německému vítězství, ve chvíli, kdy se na jih Francie valily tankové divize skupin „Guderian“ a „Kleist“, rozhodl se italský vůdce Benito Mussolini ke vstupu své vlasti do války a vtrhl do jihovýchodní Francie. Zatáhl tak svou říši do války, na niž nebyla dostatečně připravena. Po vyřazení francouzského loďstva spoléhal na svou námořní sílu ve Středozemním moři a také na možnost využití svých jednotek dislokovaných na africkém kontinentu. Jeho jediným významným nepřítelem byla nyní, po vyřazení Francie, Velká Británie. S ní se mohl utkávat právě ve Středozemním moři a v Africe...

Zobrazit celý článek

Dlouhý telegram

📕25.283 🕔20.06.2003

Výtah z telegrafické zprávy z Moskvy z 22. února 1946, kterou poslal prezidentu Trumanovi velvyslanec v Moskvě Geoge Kennan. Snažil se zde odhalit „myšlenkové pochody“ SSSR.

Zobrazit celý článek

Dwight David Eisenhower

📕13.624 🕔13.02.2004

Život a dílo někdejšího vrchního velitele spojeneckých vojsk ve druhé světové válce a významného poválečného amerického prezidenta.

Zobrazit celý článek

Helsinský proces a KBSE

📕10.904 🕔13.02.2004

V roce 1975 podepsalo 35 zemí na konferenci v Helsinkách tzv. Závěrečný akt. Ten měl najít způsob koexistence mezi oběma bloky. V konečné fázi však znamenal pád komunismu v Evropě.

Zobrazit celý článek

Intifáda Al-Aksá

📕15.346 🕔12.03.2004

Události na Blízkém východě od summitu v Camp Davidu v červenci 2000 až do premiérských voleb v únoru 2001.

Zobrazit celý článek

Jaderné strategické koncepce Západu ve studené válce

📕25.446 🕔10.03.2004

Článek se věnuje stručnému hodnocení čtyř nejvýznamnějších strategických koncepcí Západních mocností (hromadná odveta, pružná reakce, MAD a SDI).

Zobrazit celý článek

Josef Pekař a hodnocení husitství

📕41.639 🕔16.06.2002

Josef Pekař se narodil jako selský syn roku 1870 v Malém Rohozci u Turnova. Byl jedním z nejvýznamnějších historiků přelomu 19. a 20. století a řadíme jej mezi Gollovy žáky. Ve svých historických pracích se snažil vždy zachytit dobu a vykreslit tehdejší prostředí. V potaz bral různé faktory. Hospodářskou situaci, vědu, tehdejší zvyklosti, mravy, řeč I náboženství. Jeho nejvýznamnější prací bylo čtyřsvazkové dílo „Žižka a jeho doba“, vydané v letech 1927-1933. Období husitství je jedním z Pekařových nejsledovanějších. Proč?

Zobrazit celý článek

Kdy začala a skončila studená válka?

📕17.237 🕔24.09.2003

Pokus objektivně určit subjektivní záležitost - od kdy do kdy trvala studená válka.

Zobrazit celý článek

Kronika jaderného věku

📕17.596 🕔10.03.2004

Nejdůležitější data jaderného věku.

Zobrazit celý článek

Kronika studené války 1945-1950

📕11.385 🕔20.06.2003

Studená válka den po dni...

Zobrazit celý článek

Marshallův plán

📕25.739 🕔13.02.2004

Plán ekonomické pomoci válkou zničené Evropě.

Zobrazit celý článek

Metternichova politika v době napoleonských válek

📕29.278 🕔20.01.2001

Správný diplomat se musí naučit předstírat to, co není, a zastírat to, co je.

Zobrazit celý článek

Pád komunismu v Maďarsku

📕14.870 🕔10.03.2004

Ani „gulášový komunismus“ neměl šanci na přežití.

Zobrazit celý článek

Pivní puč 1923

📕36.944 🕔02.06.2002

Po porážce v První světové válce přestalo být Německo monarchií. Byla vytvořena tzv. Výmarská republika. Ta se na začátku dvacátých let zmítala v obrovské krizi.
Jako vždy využívaly neutěšené hospodářské situace extrémní síly. Obrovsky vzrostl význam extrémní levice představované komunisty. Proti nim se formovaly ostře nacionalistické síly. Boj mezi komunisty a jednotkami tzv. Freikorpsu byl na německých ulicích denním úkazem.

Zobrazit celý článek

Počátky NATO (1949-1952)

📕12.678 🕔10.03.2004

4. dubna 1949 vnikla Severoatlantická aliance, která se stala základním pilířem obrany demokratické Evropy. Události na přelomu 40. a 50. let měly prokázat, nakolik je transatlantické pouto pevné.

Zobrazit celý článek

Politická závěť Adolfa Hitlera z 29. dubna 1945

📕34.964 🕔24.08.2002

Plné znění Hitlerovy závěti. Upozorňujeme, že pokud se Vám na tomto textu nebude zdát něco v pořádku, blázen nebyl překladatel, ale autor…

Zobrazit celý článek

Poprava v Norimberku v denících Alberta Speera

📕25.441 🕔28.11.2003

Jak popisoval ministr zbrojení Speer napjaté dny přípravy a chvíle samotné exekuce nacistických válečných zločinců? Co vše se mu honilo hlavou?

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕64.413 🕔20.01.2001

Historie válečného konfliktu, který měl vážné následky na situaci v Evropě a zasáhl i české země.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕13.743 🕔20.01.2001

V 18. století, kdy se objevuje ve Evropě nový fenomén Prusko, otevírá se problém uspořádání německy mluvících zemí. Od středověku hrála v této otázce důležitou roli Habsburská monarchie. Po sedmileté válce, ve které Rakousko ztratilo území Slezska, muselo brát již postavení Pruska v Evropě naprosto vážně.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕15.574 🕔20.01.2001

Přesto, že konflikt mezi oběma mocnostmi hrozil přerůst v otevřenou válku, dokázaly ještě jednou spolupracovat. Bylo to v případě tzv. zálabských vévodství.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕16.675 🕔20.01.2001

Společný postup obou velmocí při řešení otázky zálabských vévodství mohl vzájemný konflikt maximálně o několik let pozdržet. Prusko se již pečlivě připravovalo na válku. Mělo k tomu téměř ideální podmínky. Novou, dobře připravenou armádu a v jejím čele dva velice schopné manažery.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕13.217 🕔20.01.2001

Bismarck věděl, že musí zaútočit maximálně do tří měsíců. Ani Rakušané nečekali na nic a 21. dubna mobilizují Jižní armádu. V květnu pak mobilizují Prusové a začátkem června jsou již všechny armády obou znepřátelených stran plně mobilizovány.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕22.128 🕔20.01.2001

Vojenské hodnosti se začaly plně využívat v 16. století, kdy se do čela armád stavěli vojenští velitelé, nikoliv panovníci. 

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕14.018 🕔20.01.2001

Uspořádání a pozice jednotlivých armád.

 

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕14.487 🕔20.01.2001

Poté, co Prusko porušilo pravidla Německého spolku tím, že obsadilo Holštýnsko, musely státy spolku narušitele potrestat. Problém byl ovšem v tom, že pruská armáda byla příliš silná. Přesto některé státy pozvedly zbraně.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕16.733 🕔20.01.2001

Hlavní tíhu bojů neslo území Čech. 22. června 1866 vstupují na jeho území první pruské jednotky. Ze severu respektive severozápadu postupují jednotky pruské První a Labské armády. Obě se mají probojovat k Jičínu a tam se spojit. Mezi 26.-30. červnem dochází k několika desítkám bitev.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕22.783 🕔20.01.2001

Po 30. červnu byla strategická situace rakouské armády katastrofální. 1. pruská a Labská armáda obsadily Jičín. V cestě na Hradec Králové nestála již žádná překážka. 

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕13.866 🕔20.01.2001

Benedek žádá ihned po bitvě císaře Františka Josefa I., aby zahájil jednání o kapitulaci. Ten však opět odmítá a zároveň posílá z Itálie jednotky arcivévody Karla. Ty pak zůstávají v Uhrách. Benedek a jeho zbytky severní armády ustupují k Olomouci.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕15.310 🕔20.01.2001

Mikulovské příměří a Pražský mír.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕15.754 🕔20.01.2001

Hlavní protagonisté války.

 

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕13.375 🕔20.01.2001

Vnitřní a zahraniční důsledky.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕11.957 🕔20.01.2001

Po válce došlo postupně ke sbližování Rakouska a Pruska.

Zobrazit celý článek

Prusko-rakouská válka

📕11.916 🕔20.01.2001

Seznam použité literatury.

Zobrazit celý článek

Roztržka mezi Čínou a SSSR

📕29.303 🕔12.03.2004

Dva spojenci z počátku studené války se postupně dostávaly do větších a větších sporů, které nakonec přerostly do ozbrojených bojů na společných hranicích.

Zobrazit celý článek

Tragédie jménem Versailleský systém

📕29.468 🕔19.01.2003

Již v roce 1915 bylo jasné, že na hlavním bojišti první světové války – západní frontě – nastal pat. Podobně jako v předcházejících konfliktech, především válkách o dědictví v 18. století, mohla existovat naděje, že problémy nakonec vyřeší diplomaté. Bohužel veškeré tyto naděje vzaly záhy zasvé.

Zobrazit celý článek

USA versus Libye

📕16.478 🕔13.02.2004

Těžko bylo možné v 80. letech najít větší nepřítelství, než které panovalo mezi Libyí a Spojenými státy.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940 - 1943

📕17.731 🕔20.01.2001

Ve své práci jsem se chtěl podívat na válku v Africe z jiného úhlu pohledu. Většina prací k této problematice vyšla s odstupem času. I paměti zúčastněných byly mnohdy po válce upravovány v jejich vlastní prospěch. Proto jsem hledal prameny autentické, které nemohly být po válce k něčí prospěchu pozměněny. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl využít dobový nacistický tisk.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕15.202 🕔20.01.2001

10. června 1940, v době probíhající druhé fáze bitvy o Francii, jež spěla k drtivému německému vítězství, ve chvíli, kdy se na jih Francie valily tankové divize skupin „Guderian“ a „Kleist“, rozhodl se italský vůdce Benito Mussolini ke vstupu své vlasti do války a vtrhl do jihovýchodní Francie. Zatáhl tak svou říši do války, na niž nebyla dostatečně připravena.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕13.936 🕔20.01.2001

Hitler, plně zaměstnán operací „Barbarossa“, byl z vývoje zděšen. Musel urychleně jednat a svému spojenci pomoci. Již v lednu 1941 byla do oblasti Středomoří přesunuta část X. leteckého sboru luftwaffe, pod velením generála Geislera. Vedením leteckých operací byl pověřen generálmajor Fröhlich. V únoru 1941 byla zahájena operace „Sonnenblume“, přesun německých jednotek do severní Afriky, jmenovitě do libyjského Tripolisu.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕12.230 🕔20.01.2001

31. března zahájil Rommel svou velkou ofenzívu. Ne až v květnu, kdy to očekávalo německé velení, ne koncem dubna, kdy to očekávali Britové. Jeho jednotky, v čele s 5. tankovým plukem, ještě před hlavním útokem, obsadily pevnost Marsá al Bréga, a 2. dubna již držely Adžedábíji. Po několika dnech bojů padly do německých a italských rukou přístavy Benghází a Derna.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕13.819 🕔20.01.2001

Tobrúk se Rommelovi v létě 1941 dobýt nepodařilo. Jeho obléhání však trvalo i nadále. Churchill měl samozřejmě v úmyslu sevření pevnosti uvolnit. Byl si vědom, že bez dostatečného posílení svých afrických jednotek to nebude možné. Z Británie tak do Alexandrie vyplul konvoj, který dostal krycí název „Tiger“.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕12.348 🕔20.01.2001

Od července až do poloviny listopadu 1941 se v Africe nic významnějšího neudálo. Němci stále drželi Tobrúk v obklíčení a Britové jej,v rámci možností, po moři zásobovali.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕11.598 🕔20.01.2001

Rommel ustupoval a protivník se jej marně snažil odříznout a zničit. Válka v severní Africe se opět dostává ve větší míře na stránky deníků.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕11.977 🕔20.01.2001

Situace v Africe byla pro Británii krajně nepříznivá. Malta byla, zejména díky útokům letadel německé 2. letecké armády, neutralizována. Churchill se pokoušel o její zásobování, avšak konvoje směřující k ostrovu utrpěly značné ztráty. Ani na africké pevnině nebyla situace pro Brity lepší. 26. května zahájil Rommel u Gazaly ofenzívu, aby konečně mohl dobýt Tobrúk.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕13.805 🕔20.01.2001

20. června 1942 se rozhořela druhá bitva o Tobrúk. Tentokrát však měla úplně odlišný průběh než před rokem. Ve večerních hodinách již Rommel Tobrúk kontroloval a v ranních hodinách 21. června do něj triumfálně vstoupil, aby přijal britskou kapitulaci z rukou velitele pevnosti. Během jediného dne dokázal to, o co minulý rok usiloval řadu dlouhých měsíců!

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕11.654 🕔20.01.2001

Boje o el Alamein znamenaly přelom ve válce v severní Africe. Rommelův postup od Tobrúku se u této překážky zastavil. Situace v prvních týdnech byla patová. Rommel nemohl postupovat dále, ani Britové však neměli dostatek sil k nové velké ofenzívě. V nejhorší pozici se ovšem nacházel britský ministerský předseda.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕12.715 🕔20.01.2001

23. říjen 1942. Zatímco se Rommel zotavoval v rakouských Alpách, zahájil velící britské osmé armády generál Montgomery dělostřeleckou palbu na německá obranná postavení. Britský útok začal.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕19.617 🕔20.01.2001

Zatímco Rommel zahájil svůj ústup na západ, provedli spojenci první společnou obojživelnou operaci. 8. listopadu 1942 se vylodila anglo-americká vojska pod velením generála Eisenhowera v severozápadní Africe.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕12.774 🕔20.01.2001

V polovině února se německá vojska chystala k poslednímu útoku. Situace nebyla pro samotného Rommela dobrá. Odhlédneme-li od jeho špatného zdravotního stavu, nejvíce jej trápila nová situace ohledně vrchního velení. Rommel už nebyl tím, kdo rozhoduje o osudu všech jednotek. Nově příchozím jednotkám i části Rommelových jednotek velel nyní generál von Arnim.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕13.740 🕔20.01.2001

Po celkovém neúspěchu německé únorové ofenzívy byl osud Rommelových mužů definitivně zpečetěn. Tisk se však dále snažil zveličovat některé úspěchy vojsk Osy a bagatelizovat úspěchy spojenců.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕14.946 🕔20.01.2001

I v posledních čtrnácti dnech kladli němečtí vojáci tuhý odpor. Většina jednotek kapitulovala až po vystřílení veškeré munice. Objevují se první bilanční články. Přestože Rommel již v Africe nebyl, jsou první z nich věnovány převážně jemu.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕11.784 🕔20.01.2001

Více než dvouletému pouštnímu tažení bylo nejvíce pozornosti věnováno samozřejmě v době, kdy na ostatních frontách k významným bojům nedocházelo, ale ve velké míře i ve chvílích, kdy se na významnějších bojištích nevyvíjela situace příliš příznivě. Právě v Africe byl opticky patrný každý větší úspěch, na rozdíl od širokých front bojů v Rusku. Důležitou roli sehrála i popularita, kterou zvláště díky Goebbelsově přičinění, získal německý velící generál.

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕11.537 🕔20.01.2001

Prameny a literatura

Zobrazit celý článek

Válka v Africe 1940-1943

📕14.440 🕔20.01.2001

Poznámky

Zobrazit celý článek

Válka v severní Africe 1940-1943

📕24.155 🕔22.04.2003

Článek mapuje průběh celého severoafrického válečného tažení od italského útoku na Egypt v září 1940 až do kapitulace sil Osy v květnu 1943.

Zobrazit celý článek

Západoevropská unie

📕11.978 🕔12.03.2004

Britové a Francouzi chtěli zaangažovat USA v Evropě. Podmínkou Američanů bylo vytvoření evropské obranné organizace. Dnes se hovoří o jejím budoucím uplatnění.

Zobrazit celý článek

Závěrečné boje u Stalingradu z pohledu dobového nacistického tisku

📕28.300 🕔21.05.2003

Článek se věnuje popisu závěrečných bojů u Stalingradu, tak jak se k nim vyjadřoval dobový nacistický tisk - konkrétně deník Elbetalzeitung.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře