Main Menu
User Menu

220. protitankový dělostřelecký pluk [1956-1961]

220th Anti-Tank Artillery Regiment

     
Název:
Name:
220. protitankový dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
220. protitankový dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
220. protitankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.09.1958 205. protitanková dělostřelecká brigáda
01.09.1958-01.09.1961 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-01.07.1961 Štúrovo, kasárny /
01.07.1961-01.09.1961 Topoľčany, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.11.1955-01.09.1961
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1955-01.09.1961
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1955-01.07.1961 VÚ 2513 Štúrovo
01.07.1961-01.09.1961 VÚ 2513 Topoľčany
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/220-protitankovy-delostrelecky-pluk-1956-1961-t119129#409415Verze : 0
MOD