Main Menu
User Menu

205. protitanková dělostřelecká brigáda [1956-1958]

205th Anti-Tank Artillery Brigade

     
Název:
Name:
205. protitanková dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
205. protitanková dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.09.1958 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.09.1958 Štúrovo, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1956-17.08.1958 219. protitankový dělostřelecký pluk
01.10.1956-01.09.1958 220. protitankový dělostřelecký pluk
01.10.1956-17.08.1958 221. protitankový dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.09.1958 VÚ 6172 Štúrovo
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/205-protitankova-delostrelecka-brigada-1956-1958-t118112#406820Verze : 0
MOD